Inrikes.

2014-10-27 06:19
Centrallasarettet i Växjö är ett av de sjukhus som kan få en ny personalpolicy som säger att det är okej för barnmorskor att vägra medverka vid aborter om Kristdemokraterna får som de vill.  Bild: Hans Runesson/TT
Centrallasarettet i Växjö är ett av de sjukhus som kan få en ny personalpolicy som säger att det är okej för barnmorskor att vägra medverka vid aborter om Kristdemokraterna får som de vill.

Så vill KD inskränka rätten till fri abort

I riksdagen säger partierna tydligt nej till en samvetsklausul för att barnmorskor ska slippa utföra aborter. Men nu försöker KD smyga in rätten bakvägen genom nya regler i landstingen, menar kritiker.
   – Det här är inget annat är rent och skärt abortmotstånd, säger RFSU:s Kristina Ljungros.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I slutet av september lämnade tre kristdemokrater i Kronoberg in en motion med förslaget att införa så kallad samvetsfrihet, som gör att personer kan anställas inom landstinget trots att de vägrar utföra till exempel aborter.

En liknande motion har tidigare lämnats i av KD i Jönköping. Kristina Ljungros, ordförande för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, tycker att motionerna är ett sätt att stegvis inskränka aborträtten.

– Det är ett sätt att smyga in samvetsklausuler i svensk vård, och jag är förvånad över att KD från rikshållet backar upp det här. Göran Hägglund har sagt tydligt att det inte ska finnas men nu smyger man in det den här vägen. Det är väldigt allvarligt. Det är inget annat än rent och skärt abortmotstånd, säger hon.

Rätten till vård riskerar urholkas

Frågan om rätten för barnmorskor att vägra utföra aborter fick stor uppmärksamhet när barnmorskan Ellinor Grimmark gjorde en anmälan till DO, diskriminieringsombudsmannen, efter att hon nekats jobb i Jönköping. Anledningen att arbetsgivaren nobbade henne var att hon vägrade utföra aborter på grund av sin tro.

– Jag hoppas att vi får samvetsfrihet. Det finns i hela Europa, det är bara Sverige och Finland som är lite efter, sa hon till Dagens ETC i februari i år.

RFSU:s Kristina Ljungros skrev i onsdags en debattartikel i DN tillsammans med vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och Sveriges läkarförbunds ordförande Heidi Stensmyren. De menar att kraven på samvetsklausuler för landstingsanställda hotar rätten till fri abort.

– Får vi den typen av samhälle riskerar rätten till vård att urholkas. Alla ska ha rätt till den lagstadgade aborträtten. Man ska inte riskera att möta en barnmorska som inte tycker att det är en bra idé, säger Kristina Ljungros.

När motionen i Kronoberg lades fram i slutet av september sade Eva Johnsson, gruppledare för kristdemokraternas landstingsgrupp till P4 Jönköping att personal inte ska tvingas utföra arbetsuppgifter som strider mot ens religiösa och etiska övertygelser.

– Vi respekterar olika människors gräns för vad man helt enkelt kan delta aktivt i och vad man vill avstå från, sade hon till P4.

När Dagens ETC söker Eva Johnsson vill hon inte svara på frågor men skriver i ett sms att det är olyckligt att förslaget har tolkats som en abortmotion. Hon vill inte uttala sig innan frågan har behandlats i fullmäktige.

”Det är en mänsklig rättighet”

Också Torbjörn Eriksson, kristdemokrat och den som ligger bakom motionen till Jönköpings landstingsfullmäktige menar att debattmotståndarna drar felaktiga slutsatser.

– De som inte gillar samvetsfriheten gör ofta kopplingar till aborträtten, men det ska man inte göra. Det är två olika saker. Det är landstingens skyldighet att se till att den lagstiftade aborträtten följs. Rätten till vård ska finnas, men samvetsfriheten är en mänsklig rättighet som måste kunna existera sida vid sida, säger han.

Han säger att han inte har några synpunkter på abortlagstiftningen som den ser ut i dag, men tycker att det är självklart att varje barnmorska själv ska få avgöra om hen vill medverka vid aborter eller inte.

– De flesta som utbildar sig gör det för att de vill hjälpa kvinnor att föda barn. Kärnan är att vara med när barnet förds och se till att det går bra. Det är ett oerhört livsbejakande yrke som lockar många för att det är så positivt. Abort är ju inte livsbejakande på något sätt. Därför tror jag att många kan känna en etisk tveksamhet, säger Torbjörn Eriksson.

Kristina Ljungros är kritisk till idén om att samvetet ska få styra människor i deras professionella yrkesutövning.

– Det är en farlig princip att rucka på. Ska man som läkare kunna neka till att jobba med blodtransfusioner, eller som lärare säga att man inte vill jobba med hbt-frågor? Ska det egna samvetet få dra gränser för vad man kan göra i sitt yrke så är vi farligt ute. Att utföra aborter ingår i yrket som barnmorska och gynekolog, om man inte vill jobba med abort så ska man inte utbilda sig till det. Svårare än så är det inte, säger hon.

Abort i Sverige

• Alla kvinnor i Sverige har rätt till abort, oavsett om de är svenska medborgare eller inte. Helt fri abort råder fram till vecka 18. Från och med vecka 19 behövs tillstånd från Socialstyrelsens Rättsliga råd. Godtagbara skäl för undantag är exempelvis allvarlig fosterskada, våldtäkt, ung ålder, alkohol- eller drogproblem. Alla kvinnokliniker i Sverige är idag skyldiga att erbjuda abortvård.

• Om vårdpersonal vägrar att utföra abort måste ärendet prövas omedelbart av Socialstyrelsen.

• 2010 antog Europaparlamentet en icke-bindande resolution om att vårdpersonal i alla EU-länder ska ha rätt att vägra att utföra abort på grund av samvetsskäl.

• Sverige har också anmälts till Europarådets kommitté för sociala rättigheter för att inte leva upp till den europeiska sociala stadgan. Man anförde bland annat avsaknaden av samvetsfrihet för vårdpersonal.