Inrikes.

2020-08-22 09:00
Foto: TT/Jessica Gow
Puffetikett
Dagens ETC

Så tycker partierna om permanent slopat karensavdrag

S öppnar för att det tillfälligt slopade karensavdraget ska bli permanent men behöver få med sig MP, L och C på tåget.

Men det är högst tveksamt om de kommer lyckas. 

I mars var samtliga partier rörande överens om att karensavdraget behövde förändras eller tas bort under coronapandemin för att förhindra att personer skulle gå till arbetet trots sjukdom.

I onsdags, 19 augusti, beskrev socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i en intervju med Dagens Nyheter att Socialdemokraterna öppnar för att göra slopningen av karensavdraget permanent – i alla fall inom vissa yrkesgrupper.

Vad tycker då övriga partier om att förlänga eller behålla slopningen av karensavdraget?

Sverigedemokraterna (SD) har under våren tydligt tagit ställning för att karensavdraget ska slopas och att ersättningen ska vara 80 procent av lönen. De har också kritiserat S för att ”bluffa” när regeringen sa sig ”slopa” karensavdraget, eftersom summan som den sjuka personen skulle erhålla för den första sjukdagen var för låg. Sen dess har ersättningsnivån höjts från 700 till 804 kronor före skatt. Men frågan om den slopade karensdagen bör bli bestående är vill inte SD kommentera i nuläget, skriver SD:s presstjänst till Dagens ETC.

C vill förlänga stödet

Centerpartiet, vars stöd regeringen behöver för att få igenom förslaget, ställer sig positivt till att förlänga det slopade karensavdraget, men undviker att nämna något om hur partiet ställer sig i frågan om att göra det permanent. 

– Så länge rekommendationen är att stanna hemma vid minsta symptom är det rimligt att förlänga det slopade karensavdraget, på samma sätt är det självklart att om detta förlängs ska statens utökade ansvar för företagens sjuklönekostnader också förlängas, skriver Centerpartiets presstjänst till ETC.

Moderaterna uttrycker samma hållning, men mer tvärsäkert. Maria Malmer Stenergard, ordförande i socialförsäkringsutskottet, säger till Dagens ETC att det är för dyrt att behålla slopat karensavdrag efter coronapandemin men att partiet kan gå med på en förlängning. 

– Redan 11 mars begärde Moderaterna att karensavdraget skulle slopas med anledning av corona, och jag är glad att vi fick igenom det. Så länge pandemin fortgår måste vi löpande utvärdera om den åtgärden måste bestå. Men det kommer en vardag och då måste politiken också tillbaka till en vardag – och ekonomin måste byggas stark inför nya kriser. Slopat karensavdrag beräknas kosta 9.1 miljarder kronor per år. Det är pengar som exempelvis skulle kunna gå till att betala den vårdskuld som vi har byggt upp under coronapandemin.

Vill se över timanställdas villkor

Från miljöpartistiskt håll får Shekarabi positiv respons.

– MP är positiva till att se över karensdagen. Att undvika smittspridning är viktigt även när det inte är pandemi och vi vet att karensdagen gör det ekonomiskt möjligt att stanna hemma vid mildare symptom. I en del yrken har man möjlighet att jobba hemma vid mildare symptom, men i kontaktyrken är det särskilt viktigt att inte karensdagen gör att sjuka personer går till jobbet. Vi behöver se vilka lärdomar vi kan dra av pandemin. Vi ser också ett stort behov av att se över villkoren för timanställda så att det är möjligt att vara hemma vid sjukdom även i de anställningsformerna, säger Mats Berglund, socialförsäkringspolitisk talesperson.

Dagens ETC har försökt få en kommentar från Liberalerna, hittills utan resultat.