Inrikes.

2021-05-11 09:00
Tillägget Facebook Klara ska underlätta för äldre som vill använda sociala medier. Bild: Vilhelm Stokstad/TT
Tillägget Facebook Klara ska underlätta för äldre som vill använda sociala medier.
Puffetikett
Dagens ETC

Så ska äldre få lättare att hänga på sociala medier

Allt fler äldre använder sociala medier. Men det finns svårigheter för många seniorer att använda plattformarna. Det hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna lösa med ett nytt Facebooktillägg.

– Vi tycker att det är viktigt att kunna ta del av sociala medier, oavsett vilka förutsättningar man har, säger Alexandra Weilenmann, ledare för projektet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I Internetstiftelsens under­sökning ”Svenskarna och Internet” har de internetanvändande pensionärernas närvaro i sociala medier ökat med elva procent sedan 2019. I slutet av 2020 använde sex av tio äldre sociala medier minst varje vecka.

Alexandra Weilenmann är professor i tillämpad IT på Göteborgs universitet och projektledare för Digitala Seniorer som utvecklar tillägget Klara Facebook. Tillägget innebär att Facebooks funktioner och utseende anpassas utifrån användarens preferenser.

Därmed kan plattformen successivt anpassas till att man åldras. Vana användare, som kommer att fortsätta att använda teknik när de blir äldre, ska därför kunna navigera på Facebook trots de kognitiva och motoriska svårigheter som kommer med åldern. Men Alexandra Weilenmann berättar att projektets förstudie visade att flera seniorers oro inför sociala medier är anknutna till kontroll och osäkerhet.

– Några uttryckte oro över vem som kan ta del av det man delar med sig av på Facebook. Vem är det som kan se vad man delar på de olika ställena? Det finns ju både ”händelser” till ”sidor” och Messenger, säger hon.

Var först skeptisk

Alexandra Weilenmann säger också att flera äldre uttryckte att det är utmanande att förstå det konceptuella i Facebook.

– Det är en väldigt bred grupp så man kan inte klumpa ihop alla. Men en del av dem tyckte att det var konceptuellt svårt att förstå att när man går in i sin egen Facebookflöde och tittar på en sak, stänger ner och sedan kommer tillbaka en kvart senare, då är den saken kanske borta. Så fungerar det ju inte med en tidning, säger hon.

Olle Viklund är 75 år och var till en början skeptisk till sociala medier. Idag är han vice ordförande i SeniorNet Göteborg, en förening som lär äldre om IT, och erbjuder studiecirklar om sociala medier, smarta telefoner och datorer. Han har sett en ökning av intresset för sociala medier bland medlemmarna i föreningen, i synnerhet under pandemin.

– Att jag fick en negativ inställning i början var för att det var mycket släkt och vänner som skrev: ’nu sitter jag på balkongen med en kopp kaffe innan jag går och lägger mig’. Det tyckte jag var ganska meningslöst, säger han.

Fick nygamla kontakter

Idag använder han sociala medier två till tre gånger i veckan. Favoriten är Facebook. Han har inte några några svårigheter med sociala medier, men för många äldre är det svårt att ­följa med i flödet av information och de snabba förändringarna i plattformarnas utseenden.

Olle Viklund är mest aktiv i Facebookgrupper om fiske och hemorten i Jämtland, men den roligaste biten är att kunna hålla kontakt med gamla vänner. Han berättar om en Facebookgrupp för hans skolklass som tog realen 1962.

– Vi är ett tjugotal från klassen som fortfarande är med i den sociala gruppen. Vi träffas fysiskt vart femte år och det har ju tillkommit tack vare Facebook, säger han.

Alexandra Weilenmann hoppas att Klara Facebook ska leda till nya riktlinjer och nya förhållningssätt till teknikutveckling för äldre.

– Vi tycker att det är viktigt att kunna ta del av sociala medier, oavsett vilka förutsättningar man har. Man får inte glömma bort det här med det sociala. Man får inte nedgradera det, utan det är något som människor ska kunna få ta del av om de vill. Man ska ha möjligheten, säger hon.