Inrikes.

2015-04-21 09:41
Med en månadsinkomst på 20 000 ska en person i Västra Götaland betala 206 kronor mer i skatt för att nolltaxa ska vara möjlig. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Med en månadsinkomst på 20 000 ska en person i Västra Götaland betala 206 kronor mer i skatt för att nolltaxa ska vara möjlig.

Så mycket tjänar du på nolltaxa i din stad

Tjänar du 30 000 kronor i månaden eller mindre och reser kollektivt regelbundet? Då är du en av nolltaxans vinnare. Dagens ETC har räknat på skattefinansierad kollektivtrafik i Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Om du reser kollektivt i Göteborgsområdet, Skåne eller i Stockholms län finansieras idag ungefär hälften av kostnaderna av biljettintäkter och andra hälften av skattepengar. Dagens ETC har räknat ut vad det skulle kosta om kollektivtrafiken finansierades helt med landstingsskatten i de tre storstadsregionerna. Det visar sig att avgiftsfri kollektivtrafik, så kallad nolltaxa, skulle bli billigare för i princip alla oavsett inkomst som köper ett månadskort per månad.

Skåningar tjänar allra mest på en skattefinansiering. I Skåne län skulle det krävas 1, 45 kronor i höjd landstingsskatt. Det innebär att en person med 25 000 kronor i månadslön får en höjd skatt på 270 kronor i månaden. Ett månadskort i Malmö kostar 795 kr (Jojo-kort 4-6 zoner), i hela länet 1195 kronor.

Klassmässiga skäl

I Stockholms län skulle det krävas en höjning av landstingsskatten med 1,88 kronor vilket motsvarar 349 kronor för en medelinkomsttagare. Enligt en studie som genomförts av SL skulle resandet öka med minst 20 procent om kollektivtrafiken skulle göras avgiftsfri i Stockholm, särskilt långa resor med pendeltåg. Denna ökning av driftskostnaderna är inkluderade i våra beräkningar. Nolltaxa i Västra Götaland skulle motsvara en skattehöjning med 1,47 kronor vilket innebär 273 kronor i månaden för en medelinkomsttagare. Vänsterpartiet har som ensamt parti drivit frågan och har själva utrett möjligheten att införa nolltaxa i kollektivtrafiken i Skåne.

– För att kunna rädda klimatet måste vi bygga ut kollektivtrafiken och få fler att välja bussen framför bilen. Och så finns det också klassmässiga skäl till varför nolltaxa är bra. De som skulle tjäna mest på nolltaxa är kvinnor med låga inkomster, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Dagens ETC:s uträkningar visar att de stora vinnarna i alla tre städer skulle bli låg och medelinkomsttagare. Det är den grupp som idag lägger proportionerligt störst del av sin inkomst på biljetter eller månadskort. Nolltaxan skulle få en stor omfördelande effekt eftersom de stora förlorarna är höginkomsttagare som sällan åker kollektivt. Inte heller de som är beroende av bilen och inte kan eller vill åka kollektivt tjänar på nolltaxa. Störst ekonomisk vinst i alla städerna gör de som lämnar bilen hemma och åker kollektivt. I Stockholm ger det en minskad kostnad på 2 550 per år för en medelinkomsttagare. Nackdelen är att de som varken åker bil eller kollektivt får vara med och betala.

”Brist på avgångar”

Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och talesperson i trafikfrågor för Miljöpartiet tycker att ”nolltaxa är en jättedum idé”.

– Om vi kan få in mer pengar till kollektivtrafiken så behövs varenda krona till utbyggnad. Människor väljer inte bort kollektivtrafiken idag på grund av taxan, utan på grund av bristen på avgångar, säger hon.

Karin Svensson Smith håller med om att nolltaxa kan vara en bra metod för omfördelning från fattig till rik.

– Men för mig är klimatfrågan överordnad och klimatförändringarna drabbar oss alla. Jag ser gärna en skattehöjning men intäkterna ska då gå till en utbyggnad, säger hon.

Kan man inte både satsa på nolltaxa och utbyggnad?

– Nej. Behoven är enorma. Alla pengar som finns måste gå till investeringar. Den dagen vi har en tillräcklig kapacitet, och då menar jag att 90 procent av biltrafiken har ersatts av cykel och kollektivtrafik, då kan vi börja prata om att sänka avgifterna.

Fler alternativ till bilen

Enligt en studie som genomförts av SL skulle resandeökningen bli minst 20 procent om nolltaxa infördes i Stockholm. Och andra studier antyder att det kan få folk som idag cyklar och går att välja bussen istället. Men den risken går att motverka tror Vänsterpartiet.

– Vi delar inte Miljöpartiets analys. Nolltaxa är en viktig del i att göra kollektiva resor mer attraktiva. När det blir billigare och enklare att ställa bilen och istället använda kollektivtrafiken kommer människor att göra det. Det gäller förstås att göra alla alternativ till bilen så attraktiva som möjligt och bygga ut cykelbanor och cykelparkeringar samtidigt som vi inför nolltaxa, säger Sara Svensson, Vänsterpartiet i Region Skåne.

Blir det inte för dyrt?

– Alternativet med ett klimat som går åt pipsvängen är mycket dyrare.

 

Så mycket kostar nolltaxa:

Tabellerna nedan visar hur stor skattehöjning du skulle få om nolltaxan infördes, samt hur många månadskort det motsvarar.

Så har vi räknat

Uträkningarna är gjorda tillsammans med ekonomen Sten Ljunggren. Skattefinansieringen täcker uteblivna biljettintäkter och 20 procent ökade driftskostnader som följer på att resandet ökar med 20 procent. Baserat på SL:s prognoser för Stockholm. Vi har räknat med att all befintlig personal jobbar kvar men får utföra andra uppgifter än biljettkontroller. Exempelvis som trivselvärdar eller tunnelbaneförare.

Biljettintäkter
Stockholm: 6 448 miljoner
Västra Götaland: 2 933 miljoner
Skåne: 2 277 miljoner

Driftskostnader
Stockholm: 15 699 miljoner (2013)
Västra Götaland: 7 521 miljoner (2014)
Skåne: 4 509 miljoner (2013)

Skatteinkomster
Stockholm: 61 802 miljoner
Västra Götaland:34 740 miljoner
Skåne: 23 455 miljoner

Landstingsskatt
Stockholm: 12,10
Västra Götaland: 11,48
Skåne: 10,69

Månadskort
Stockholm: 790 kr (SL-kort 30 dagar)
Västra Götaland: 580 kr Göteborg (Göteborg kommun 30 dagar)
Skåne: 795 kr (Jojo-kort 4-6 zoner)

Nolltaxans vinnare

Stockholmaren
Inkomst: 25 000
Skattehöjning: 349 kronor i månaden
Motsvarar antal månadskort årligen: 5,3

Malmöbon
Inkomst: 25 000
Skattehöjning: 270 kronor i månaden
Motsvarar antal månadskort årligen: 4,1

Göteborgaren
Inkomst: 25 000
Skattehöjning: 273 kronor i månaden
Motsvarar antal månadskort årligen: 5,6


Nolltaxans förlorare

Cyklisten
En medelinkomsttagare med 20 000 kr i månadslön som inte åker kollektivt och bara cyklar eller går.
Förlorar (genom höjd skatt):
• 264 kr/mån i Sthlm
• 204kr/mån i Skåne
• 142 kr/mån i Västra Götaland

Höginkomstagaren
Tjänar 75 000 kr i månaden och åker sällan kollektivt.
Förlorar (genom höjd skatt):
• 1287 kr/mån i Stockholm
• 994 kr/mån i Skåne
• 691 kr/mån i Västra Götaland