Inrikes.

2019-04-26 23:58
Puffetikett
Dagens ETC

Så kan kostnaden för hyrpersonal kapas: ”Generösa villkor för bemanningsföretag.”

Hur har kostnaderna för hyrpersonalen inom vården kunnat skena iväg? Det är temat för en färsk rapport från Arena idé. Rapportförfattaren Johan Enfeldt drar slutsatsen att marknadskrafternas vinstintressen har underskattats, men att detta kan åtgärdas.

På bara fem år har landstingens och regionernas årliga kostnader för inhyrd vårdpersonal ökat från 2,8 till hisnande 5,4 miljarder kronor. Allra störst är kostnadsökningen vad avser inhyrda sjuksköterskor. Enbart under förra året (2018) ökade den kostnadsposten med inte mindre än 20 procent.

Under fredagen släppte Arena idé en rapport på detta tema. I ”Hyrsjuksköterskor i vården – hur det gick till när politikerna tappade kontrollen och hur beroendet av hyrsjuksköterskor kan brytas”, framhåller rapportförfattaren Johan Enfeldt att alla – förutom möjligen bemanningsföretagen – är överens om att kostnaden för den inhyrda vårdpersonalen är för hög och således måste ned. Ändå händer inget. Varför?

Ta kontoll över upphandling

Ett svar på det är enligt Johan Enfeldt att allt för lite fokus har lagts på avtal och villkor, när hyrpersonal har upphandlats av landstingen.

– Villkoren för bemanningsföretagen är idag väldigt generösa, säger han.

Johan Enfeldts råd till regionernas och landstingens ansvariga politiker – för att de ska kunna trygga en stabil personalförsörjning inom vården och samtidigt hålla kostnaden för hyrpersonalen nere – är med andra ord att ta kontroll över upphandlingarna.

– Om man lyssnar på SKL, så kan det ibland låta som någon slags naturlag att personalen i bemanningsföretagen ska ha så höga löner. Men det är ju faktiskt i grunden skattebetalarna som står för de här pengarna.  

”Pessa priserna”

Att kapa denna kostnad är av yttersta vikt, eftersom dyr vård till följd av dyr inhyrd vårdpersonal, i slutändan leder till mindre vård för pengarna, resonerar Johan Enfeldt.

– Om man verkligen måste ha sådana här avtal med bemanningsföretagen kan man åtminstone pressa priserna.

Facken har ett ansvar

Förutom politiker och arbetsgivare, måste även fackförbunden kliva in och ta sitt ansvar för att kostnaderna ska kunna kapas, anser Johan Enfeldt.

– Fackförbunden har en viktig roll att spela här. Dels för att kostnaden för hyrpersonalen äter upp en stor del av det generella löneutrymmet, dels för att allt för många bemanningsanställda skapar en sämre kontinuitet i patientkontakten och en sämre arbetsmiljö för de ordinarie anställda, som bland annat får ta ett större administrativt ansvar.