Inrikes.

2017-11-08 03:37
Nio svenska moskéer, bland annat moskén i Fittja, samarbetar med turkiska Diyanet som även arbetar med att kartlägga regimkritiker i utlandet och sprida turkisk nationalism.  Bild: Jessica Gow/SCANPIX
Nio svenska moskéer, bland annat moskén i Fittja, samarbetar med turkiska Diyanet som även arbetar med att kartlägga regimkritiker i utlandet och sprida turkisk nationalism. 

Så bedriver länderna missionsarbete över Europa

Qatar, Saudiarabien och Turkiet är de länder som går hårdast fram i sitt missions­arbete över Europa.

Genom att trycka och skänka litteratur, starta skolor och barnhem och, så klart, moskéer, sprider länderna sin tolkning av islam långt utanför sitt lands gränser.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

”Nu behöver vi era bidrag och donationer. Kom ihåg att om någon bygger en moské för Allah’s skull, kommer Allah bygga ett hus i paradiset åt honom.”

Det är texten som möter besökaren på Skärholmen moskés hemsida. Församlingen är knuten till den turkiska staten som har ett stort inflytande över verksamheten. Över hela Europa pågår ett missionsarbete som ofta är sanktionerat av muslimska stater.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Man har olika organisationer som bedriver mission, kan man säga. I Turkiet har man Diyanet, och i Medina har man utbildningar av imamer och delar ut stipendier. Man trycker böcker och delar ut dem gratis, och man ger råd och stöd, säger Göran Larsson, religionsforskare vid Göteborgs universitet.

Mångmiljonindustri

Missionsarbetet är en mångmiljonindustri. Bara i Frankrike har Qatar det senaste året investerat 100 miljoner kronor för att bygga moskéer, och på Balkan bygger Saudiarabien barnhem och skolor med muslimsk inriktning. Men vad det innebär för ett sekulariserat land som till exempel Sverige att en konservativ stat som Saudiarabien investerar miljontals kronor för att sprida sin religion och kultur, finns det ingen som riktigt vet.

– Det är väldigt svårt att veta vilken inverkan det har eftersom det inte finns några bra studier på det här området. Det är självklart så att man upprätthåller någon form av kultur på det här sättet, precis som Svenska kyrkan upprätthåller en svensk kultur på de orter utomlands där man har kyrkor. Den här gränsen mellan vad som är religion och vad som är kultur är väldigt flytande, säger Göran Larsson.

Pengar till friskolor

Även inom friskoleverksamheten i Sverige har man sett hur saudiska pengar används i verksamheten. Al-Salamskolan i Örebro drivs av Al-Risalah skandinaviska stiftelse. Tre av stiftarna är saudier.

I Sverige finns totalt nio moskéer kontrolleras direkt av Turkiet.

– I det turkiska fallet är det inte nödvändigtvis så mycket teologi, det kan handla om hur man pratar politik och om den känsliga minoritetsfrågan. Det är den här principen att man inte ska sprida vad som uppfattas som ”antiturkiska åsikter”. Gällande Saudiarabien är det lite annorlunda, där sprider man till exempel texter och böcker och de är då så klart i linje med vad den saudiska staten stödjer, säger Göran Larsson.