Inrikes.

2019-09-10 14:10
Bild: Claudio Bresciani/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Riksmötet: Nu presenteras de nya ministrarna

Idag, tisdag, drar riksdagens arbetsår igång. På agendan står bland annat en ny regeringskonstellation, efter att ett par ministrar avgått från sina uppdrag.

Som vanligt inleddes riksmötet med att kung Carl XVI Gustaf förklarade mötet öppnat, efter att först ha hållit ett tal om hur han redan för 30 år sedan stod på samma plats med samma uppdrag.

– Utvecklingen har i många avseenden gått framåt, men på andra områden har utmaningarna snarast vuxit. Herr talman, riksdagsprotokollen berättar om vår tid för kommande generationer. Om våra ideal och värderingar, om våra utmaningar och vår förmåga att möta dem. För 100 år sedan fattade Sveriges riksdag en rad avgörande beslut som tillsammans ledde fram till lika och allmän rösträtt. Jubileet påminner oss om vikten av att tänka och agera långsiktigt för vårt lands bästa, sa han innan mötet förklarades öppnat.

Högt på agendan för dagen stod, förutom en regeringsförklaring, också statsminister Stefan Löfvens presentation av en ny regeringkonstellation.

Ministerutnämningarna blev enligt det som rapporterats på förhand. Eva Nordmark blir ny arbetsmarknadsminister, och Ann Linde ny utrikesmininster. Hon ersätts i sin tur av Anna Hallberg som blir utrikeshandelsminister. 

Talade om dödsskjutningarna

Under regeringsförklaringen tog statsministern upp många av de utmaningar som väntar Sverige, och de problem som på senare tid uppmärksammats.

– Vi ska lämna efter ett mer tryggt och hållbart land till våra barn. De problem vi har möter vi tillsammans, inte var för sig, säger Stefan Löfven.

Statsministern talade också om militär alliansfrihet, men betonade också vikten av att stärka försvarsförmågan, och att värna försvarssamarbeten. Politiska reformer som redan har offentliggjorts, som att stärka stödet till landsbygden, nämndes också i regeringsförklaringen. 

Även klimatfrågan tog stor plats i talet. Stefan Löfven talade om hur den globala uppvärmningen hotar att ”förändra förutsättningar för mänskligt liv i grunden”, om satsningar på tåget, om att utsläppen från flyget måste minska, och att Sverige ska ha höga ambitioner:

– Vårt land ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

– 2025 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vi ska klara omställningen, och vi ska göra det på samma sätt som förr, tillsammans, säger Stefan Löfven. 

Också välfärdsfrågor tog utrymme i talet: Sjukvården ska vara i världsklass och finnas där för alla. Primärvården ska utvecklas, rätten till fast läkarkontakt säkras. 

– Regeringen tar krafftag för en mer jämlik sjukvård, säger Stefan Löfven. 

Inte helt oväntat nämnde han också dödskjutningen av den 31-åriga kvinnan i Malmö.

– Den våldsamma brottlisgheten skapar ett enromt lidande i samhället. Det våld som gängkriminella utövar är ett hot mot rättssamhället och demokratin.

– Kampen mot brottsligheten är långsiktig och kommer innefatta både framgångar och bakslag. Målet är glasklart: Vi ska tvinga tillbaka våldet.