Inrikes.

2018-05-16 09:55

Riksdagspartierna och FI om sjukförsäkringarna

Det har framförts mycket kritik mot hur sjukförsäkringen fungerar idag. Borde sjukföräkringen förändras – i så fall hur?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Emma Carlsson Löfdahl

Liberalerna

– Vi måste satsa på rehabilitering för de som är sjukskrivna. Det är viktigt med avstämningstider under sjukskrivningsperioden för att kunna ge rätt stöd och hjälp till den enskilda individen. Eftersom den bortre tidsgränsen nu är borttagen ser vi att fler och fler lämnas utan insatser och hamnar i långt utanförskap, det vill vi ändra på om vi kommer i regering.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Lotten Sunna

Feministiskt initiativ

– Människor som behöver hjälp ska inte behöva oroa sig över att få ett sjukintyg eller en arbetslöshetsersättning underkänd. Fi vill se en samlad socialförsäkring med enhetliga regler och ekonomiska ersättningsnivåer, där utgångspunkten är den enskilda människans behov. Arbetet sker i en sammanslagen myndighet som genomsyras av ett intersektionellt perspektiv. Målet är stöd till självständighet istället för repression.      

Rossana Dinamarca

Vänsterpartiet

– 9,0-målet måste bort. Men det viktigaste är att människor inte ska behöva stressas av att bli ifrågsatta. Det ska räcka med ett sjukintyg. Försäkringskassan ska inte sätta upp egna regler kring intygens utformning, som Dagens ETC rapporterat om. Vi medverkade till att stupstocken togs bort, men nu mister fler rätten till ersättning. Det borde vara en signal till regeringen att något är fel.

Solveig Zander

Centerpartiet

– C vill se tidiga insatser och snabbare rehabilitering för att motverka långa sjukskrivningar. Vi vill se åtgärder för kortare vårdköer och en återinförd bortre gräns i sjukförsäkringen. Då den bortre gränsen nås ska man prövas mot arbetsmarknaden för att finna lämpligt arbete i lämplig omfattning. Men kan man inte arbeta bör man få sjukersättning eller under speciella förhållanden fortsatt sjukpenning.

Rickard Persson

Miljöpartiet

– Vi vill på sikt införa det vi kallar Arbetslivstrygghet, alltså slå ihop Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet är att garantera att rehabkedjan fungerar och att människor inte faller mellan myndigheternas stolar, samt att ersättningarna har samma nivåer och kvalifikationskrav. Vi vill inte återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Aron Modig

Kristdemokraterna

– Vi tycker att sjukförsäkringen på det stora hela fyller sitt behov väl. Vi vill dock återinföra den bortre tidsgränsen eftersom nuvarande ordning ökar risken för att människor fastnar i sjukskrivning. Vi vill också slopa de fasta stegen i sjukersättningarna, och att sjukskrivna ska kunna få en egen mentor under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Julia Kronlid

Sverigedemokraterna

– SD säger nej till regeringens ambition att täcka upp kostnadsökningar för migration genom besparingar inom sjukförsäkringen. Vi vill se över möjligheten att införa ”flexjobb”, där den som har permanent nedsatt arbetsförmåga kan arbeta till sin fulla individuella förmåga för full lön. Vi satsar på sjukvården så att de som drabbas av sjukdom får tidig och adekvat hjälp. 

Fredrik Lundh Sammeli

Socialdemokraterna

– Regeringen har tillsatt en utredning för att se över sjukförsäkringen. I uppdraget ingår att titta på tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete och särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmågan hos den som är sjukskriven. En nationell samordnare har tillsatts för sjukförsäkringen och ska utgå ifrån individens resa genom sjukförsäkringen. Vi avvaktar utredningens förslag.

Johan Forssell

Moderaterna

– Det är orimligt att svenskar, som är ett av de friskaste folken i världen, har en så jämförelsevis hög sjukfrånvaro. Sjukförsäkringen måste kompletteras med bättre förebyggande insatser och rehabilitering. M vill bland annat införa en särskild rehabiliteringskedja för vissa lättare psykiska diagnoser. M vill också sänka sjukersättningarna, bostadstillägget och återinföra den bortre tidsgränsen.