Inrikes.

2016-05-03 10:50
Bild: Wikimedia Commons

Rekordstor ökning av antidepressiva

Antalet uthämtade recept för antidepressiva mediciner i Sverige ökade rekordmycket 2015. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Kvinnor hämtar ut nästan dubbelt så många recept.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Antalet uthämtade recept för antidepressiva mediciner ökade med 4,7 procent år 2015, jämfört med året före. Det visar nya siffror från Socialstyrelsens läkemedelsdatabas. Användningen av medicinerna har, med undantag för ett år, ökat kontinuerligt de senaste nio åren.

År 2015 hämtades 19,9 procent fler recept ut jämfört med 2006, och fjolårets ökning är den största under hela tidsperioden.

– Det finns olika hypoteser och teorier kring varför användningen av antidepressiva läkemedel ökar. Vissa menar att det pågår en överförskrivning, men andra hävdar att utvecklingen är positiv och att fler får hjälp idag än tidigare. Utvecklingen över tid är inte riktigt studerad i detalj, säger Kristina Alexanderson, professor i försäkringsmedicin vid Karolinska institutet.

Fler kvinnor än män

Astrid Lindstrand, vuxenpsykiater och medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen, menar att användningen sannolikt ökar på grund av att psykisk ohälsa blivit vanligare.

– Det är det enkla svaret, och rör i synnerhet gruppen unga kvinnor. Sjukskrivningsfrekvensen har också ökat. Mycket handlar om olika sorters stressreaktioner, säger hon.

Statistiken visar att kvinnor hämtade ut nästan dubbelt så många recept på antidepressiva läkemedel som män år 2015, sett på riksnivå. Mellan år 2014 och 2015 är dock männen den grupp som har ökat mest – 5,2 procents ökning, jämfört med 4,5 procent för kvinnor.

Att kvinnor fortfarande är i topp finns det flera förklaringar till.

– Generellt kopplas det ofta till att kvinnor har sämre möjligheter på arbetsmarknaden och ute i samhället. Kvinnor har lägre lön, och särskilda förväntningar på sig. Dessutom har vi en väldigt hög grad av sexualisering i samhället. Men en förklaring kan också vara att vi är sämre på att se mäns psykiska ohälsa, säger Kristina Alexanderson.

Stora regionala skillnader

Men det är inte bara mellan könen som användandet varierar. Förskrivningen av antidepressiv medicin skiljer sig stort mellan olika regioner runt om i Sverige.

I topp ligger Kronobergs län, och i botten Stockholms län. Varför det ser ut så här vet man dock inte.

– Det är inte lätt att svara på hur man ska tolka de här förskrivningsmönstren. Samma tendenser går att skönja även vad gäller andra mediciner. Men det finns inget rakt svar, som att folk är mer deprimerade i Kronoberg än i Stockholm. Det kan bero på en mängd faktorer, som traditioner, kunskap och bemanning inom vården, säger Astrid Lindstrand på Socialstyrelsen.

Recept för antidepressiva läkemedel/1 000 invånare i hela landet (båda könen, 0-85 år)

2015: 624
2014: 596
2013: 586
2012: 586
2011: 574
2010: 561
2009: 554
2008: 550
2007: 534
2006: 520

Antal recept: Antalet transaktioner som utgår från en receptpost på ett recept eller en rad på ett ordinationskort/dosrecept för ett läkemedel eller läkemedelsgrupp.

Recept för antidepressiva läkemedel/1 000 invånare uppdelat på region (2015, 0-85 år)

Kronoberg: 778
Västerbotten: 738
Värmland: 734
Västra Götaland: 731
Jämtland: 691
Västmanland: 688
Uppsala: 686
Jönköping: 685
Södermanland: 676
Gävleborg: 662