Inrikes.

2020-01-31 13:22
Claes Jansson, utredare. Bild: Johan Nilsson/TT
Claes Jansson, utredare.
Puffetikett
Dagens ETC

Regeringsutredaren: ”Försäkringskassan måste verklighetsanpassas”

Försäkringskassans handläggningar kritiseras för att vara oförutsägbara och rättsosäkra. Därför föreslår regeringens särskilda utredare nu lagändringar.

– Bedömningarna måste verklighetsanpassas, säger utredaren Claes Jansson.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Under fredagsmorgonen presenterade regeringens särskilda utredare Claes Jansson, under överseende av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), den länge efterlängtade sjukförsäkringsutredningen: ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering”.

Ardalan Shekarabi inledde pressträffen med att konstatera att betänkandet som nu läggs fram ”kommer efter en massiv kritik mot effekter i sjukförsäkringen som har varit helt orimliga”.

”Normalt förekommande arbete”

Claes Jansson förklarade att hans uppdrag som särskild utredare för regeringens räkning bland annat legat på att analysera Försäkringskassans begreppsformulering: ”normalt förekommande arbete”, mot vilken den sjukskrivne ska prövas efter 180 sjukskrivningsdagar. Underlaget i regeringsutredningen har varit 150 sjukpenningsärenden, intervjuer med handläggare på Försäkringskassan samt inhämtade statistikuppgifter.

– Vad har vi då hittat? Jo, dåligt underbyggda beslut och schablonmässiga beslutsformuleringar, vilka säger att den sjukskrivne skulle klara ett ”normalt förekommande arbete” – ett arbete som sällan specificeras närmare.

Häri vilar en rättsosäkerhet för den enskilde, konstaterar Claes Jansson.

Föreslår lagändring

Därför föreslår regeringens särskilda utredare en lagändring.

– Bedömningen av arbetsförmågan ska göras mot ett ”angivet normalt förekommande arbete”. Detta eftersom vi anser att bedömningarna behöver verklighetsanpassas och göras mer begripliga, säger Claes Jansson.

Lisbeth Forsberg, grundare av Solrosuppropet, tycker att regeringsutredaren gör en skarp och bra analys.

– Det var väldigt skönt att se och höra att Försäkringskassan fick rättmätig kritik.

Vad avser de framlagda lagändringsförslagen är hon försiktigt positiv:

– Förslagen är bra, men nu ska det genom riksdagen med. Jag tänker så här, att det är nu vi vanliga väljare måste göra skillnad, genom att pressa våra riksdagspolitiker till ansvarstagande.

Fakta

Sjukförsäkringsutredningen föreslår att begreppet ”normalt förekommande arbete” ska ändras till ”angivet normalt förekommande arbete”. Detta för att öka förutsägbarheten och rättssäkerheten i Försäkringskassans beslut om sjukpenning.

Tidsgränserna i sjukpenningssystemet föreslås dock vara kvar.

Därutöver föreslår utredaren att det ska bli lättare att beviljas aktivitetsersättning, för att rehabiliteras tillbaka in i arbetslivet.