Inrikes.

2021-06-16 09:43
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, jämställdhetsminister Märta Stenevi, och inrikesminister Mikael Damberg på dagens pressträff. Bild: TT
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, jämställdhetsminister Märta Stenevi, och inrikesminister Mikael Damberg på dagens pressträff.
Puffetikett
Dagens ETC

Regeringens 40 åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor

Regeringen har presenterat sin lista med 40 punkter för att stoppa våldet mot kvinnor. Åtgärdspaketet innefattar skärpta straff, förebyggande arbete, stöd och forskning.

I våras dödades fem kvinnor av sina män inom loppet av tre veckor. Regeringen har pratat om vikten att förebygga mäns våld mot kvinnor och presenterade under onsdagsmorgonen sitt åtgärdspaket för detta. Ett stort fokus i punktlistan ligger på det förebyggande arbetet.

– Hindrar vi det första slaget, då hindrar vi alla slagen som kommer därefter, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Regeringen lägger även fram förslag om skärpta straff för brott bundna till mäns våld mot kvinnor och sexualbrott. Bland annat så vill regeringen gå vidare med frågan att höja minimistraffet för våldtäkt från två år till tre år och att straffet för sexköp ska skärpas, bland annat genom att böter tas bort som straff. Regeringen har även lagt ett förslag till riksdagen om barnfridsbrott, som gör det olagligt att utsätta sin partner för våld framför sina barn.

– En man som slår sin fru är inte bara en dålig make, han är också en dålig pappa, säger justitieministern Morgan Johansson.

Även straffansvaret för psykiskt våld är något som regeringen utsett en utredning för att undersöka. Regeringen uttrycker att de idag inte riktigt ser att just det psykiska våldet, som ofta föregår det fysiska våldet, riktigt fångas upp i nuvarande strafflagstiftning. Inrikesminister Mikael Damberg pratar om att besvinsingen måste stärkas inom allt våld av män mot kvinnor, så att det oftare kan leda till åtal.

– Fler män som begår de här brotten ska lagföras och dömas för sina handlingar, säger han.

Regeringen pratar om vikten av att både stödet och vården för våldsutsatta kvinnor behöver stärkas. De nämner bland annat höjd avgift till brottsofferfonden, att socialtjänstens arbete behöver stärkas och att kvinno- och tjejjourer behöver ges möjlighet att se över sitt långsiktiga arbete.