Inrikes.

2014-02-18 04:50
I juni 2012 presenterade Miljöpartiet och regeringen en fördjupad migrationsöverenskommelse. Nyligen kom de överens om ytterligare förändring i utlänningslagen som innebär att barn under 18 ska få stanna vid ”särskilt” ömmande omständigheter.  Bild: Pontus Lundahl/TT
I juni 2012 presenterade Miljöpartiet och regeringen en fördjupad migrationsöverenskommelse. Nyligen kom de överens om ytterligare förändring i utlänningslagen som innebär att barn under 18 ska få stanna vid ”särskilt” ömmande omständigheter.

Regeringen byter fot om de apatiska barnen

Igår kunde Dagens ETC avslöja att apatiska barn fortfarande både utvisas och tvingas leva gömda. Men en planerad ändring i utlänningslagen kan göra det lättare för barnen att stanna. Det menar Maria Ferm (MP), migrationspolitisk talesperson som nyligen slöt en överenskommelse med regeringen.
   – Svårt sjuka barn ska inte utvisas på det sättet, säger hon.  

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Maria Ferm (MP) reagerar starkt på berättelsen om den svårt apatiske elvaårige pojken Izmail, som lever gömd i ett litet rum med sin mamma och storebror.

– Jag tycker att det är hemskt att det fortfarande finns fall där svårt sjuka barn tvingas leva gömda. Jag har själv träffat sådana barn – det borde inte få ske, säger hon.

Maria Ferm tror att det stora problemet är att lagen som den har sett ut har krävt så kallade ”synnerligen ömmande omständigheter” för att bevilja uppehållstillstånd. Hon berättar att Miljöpartiet och regeringen har kommit överens om en ändring i regelverket som innebär att barn under 18 och deras familjer ska få stanna om barnets omständigheter är ”särskilt” ömmande. Även verkställighetshinder, som kan sökas av sjukdomsskäl efter ett avslag på en asylansökan, ska ställa mindre hårda krav på barn, istället för att kräva samma sjukdomsbild som krävs av vuxna.

– Det är väldigt viktigt för barn som har insjuknat under asylprocessen, säger Maria Ferm.

Insjuknar under processen

Att barn blir sjuka under asylprocessen gör det problematiskt för Migrationsverket att bedöma fall med barn med uppgivenhetssyndrom, anser presschefen Fredrik Bengtsson.

– Det händer ofta ganska långt in i processen, när vår handläggningstid har passerat.

Om beslutet överklagas så görs det till domstolen, säger Fredrik Bengtsson, och då kan inte Migrationsverket göra någonting åt saken.

– Gör domstolen dessutom bedömningen att vård finns att tillgå i hemlandet så är det hemlandet som har skyldighet att ge vård.

Fredrik Bengtsson säger att de flesta apatiska barnen ändå får stanna i Sverige – en intern utredning under förra året visade att 20 av 23 apatiska barn fick permanent uppehållstillstånd under 2012.

Är det rimligt att familjer som Guljas ska tvingas vänta i ett år på avslag medan deras barn blir sjukt?

– Det är en fråga till Kammarrätten, säger Fredrik Bengtsson.

– De som redan har sökt asyl innan förändringen i utlänningslagen går igenom ska också omfattas av de nya reglerna när de träder i kraft, säger Maria Ferm.

– För de apatiska barnen är det extra viktigt, eftersom att det ofta är den utdragna processen och ovissheten som förvärrar situationen.

Hårda förhandlingar

Det har tagit lång tid och hårda förhandlingar med regeringen för Miljöpartiet att få igenom ändringen, berättar Maria Ferm.

– Vi har tyckt olika och det krävdes mycket, men till slut så gick det.

Hon hoppas att mycket ska förändras när lagändringen träder i kraft den 1 juli i år.

– Vi har försökt vara väldigt tydliga. Jag hoppas att många fler barn och barnfamiljer ska få stanna i Sverige i och med det här.

Lagändringen har kritiserats av Vänsterpartiet, som menar att lagen borde ändras även för personer över 18 år.

Apatiska barn utvisas fortfarande

• I Dagens ETC igår berättade vi om svårt apatiske Izmail, 11, som tvingas leva gömd med sin mamma och storebror, trots att han är så sjuk att måste matas med sond. Familjen har fått avslag på sin asylansökan och deras fall är nu ett polisärende.

• Vi uppmärksammade också två andra fall under förra året där apatiska barn har utvisats från Sverige trots läkarintyg och trots att ett av barnen var så sjukt att hon hade sondmatats i flera veckor. Enligt svensk praxis ska så svårt sjuka barn inte utvisas.

• Journalisten Gellert Tamas förklarar att asyl­ärenden med apatiska barn har blivit en tolkningsfråga – man jämför fall med varandra som ett sätt att bestämma hur sjuka barnen egentligen är och om de kanske ändå är friska nog att utvisas.

Den nya lagen

Nyligen kom MP och regeringen överens om en förändring i utlänningslagen. Ändringen innebär alltså att barn under 18 ska få stanna i Sverige vid ”särskilt” ömmande omständigheter istället för ”synnerligen” ömmande omständigheter. Den ändringen i ordval innebär att en rad faktorer ska kunna påverka huruvida eller inte ett barn får stanna, bland annat...

... om ett barn i Sverige har en svår sjukdom, och ett uppbrott på ett avgörande sätt skulle få märkbara negativa konsekvenser för barnets sjukdomstillstånd.

... om ett barn i hemlandet har upplevt svåra traumatiska händelser, som orsakat allvarliga besvär och ett återvändande påtagligt skulle förvärra besvären.

... om ett barn är omhändertaget av sociala myndigheter.

... om ett barn, som saknar nätverk i hemlandet, har fått ett nätverk i Sverige och att avsaknaden av detta nätverk skulle äventyra barnets utveckling.