Inrikes.

2014-11-19 10:01
Mer hemlig avlyssning och buggning – det är ett av förslagen som SD vill genomföra. Bild: Anders Wiklund/FLT-PICA
Mer hemlig avlyssning och buggning – det är ett av förslagen som SD vill genomföra.

Rättsväsendet enligt SD: Buggning och uthängning

Mer kameraövervakning och telefonavlyssning. Tillåt brottsprovokation. Separata och ”spartanska” fängelser för utländska medborgare. Det är några saker som Sverigedemokraterna har motionerat om de senaste veckorna. Men enligt experter strider förslagen mot grundläggande rättsprinciper.
   – De står för en extremt repressiv rättspolitik, säger Anne Ramberg, generalsekreterare vid Advokatsamfundet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

De senaste veckorna har Sverigedemokraterna (SD) lagt fram en rad motioner på det rättspolitiska området. I spetsen står Kent Ekeroth och Adam Marttinen, ny rättspolitisk talesperson för SD. Partiet föreslår en rad förändringar, som enligt kritiker bland annat leder till inskränkningar i den personliga integriteten – SD vill exempelvis att de ska bli enklare att få tillstånd till kameraövervakning på allmän plats och att buggning och andra hemliga tvångsmedel ska tillåtas oftare.

– Jag vet att det finns miljö- och vänsterpartister som tycker att det är integritetskränkande för kriminella personer, men vi tycker i alla fall att vi har gjort en rimlig avvägning här, säger Adam Marttinen.

”Andas öststatsmentalitet”

Anne Ramberg, generalsekreterare vid svenska Advokatsamfundet, är kritisk mot de förslag som Sverigedemokraterna lägger fram.

– De står för en extremt repressiv rättspolitik, och ett samhälle som jag tror att de flesta av oss ogärna vill leva i. Partiet har distanserat sig från grundläggande rättsprinciper. Många av de här frågorna är svåra, det är en balansgång där man måste göra intellektuella avvägningar. Men Sverigedemokraterna har bara gått i en riktning.

Även Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, är kritisk mot SD:s förhållningssätt till personlig integritet.

– Det andas öststatsmentalitet, med en övertro på att utvidgad kontroll kan komma åt vissa sorters brottslighet. De enda som blir riktigt glada över sådant här är säkerhetsindustrin, som tjänar stora pengar.

Fredrik Marklund, utredare på Brottsförebyggande rådet, har tittat på hur kameraövervakning påverkar brottsligheten. Enligt honom handlar det om en begränsad effekt.

– Vissa typer av brott, som bilstölder, förekommer i mindre utsträckning om det är kameror i närheten. Men erfarenheten internationellt sett är att det inte finns några starka belägg för att kameraövervakning minskar våldsbrottslighet.

”Kräkmedel effektivt”

Ett annat förslag som SD lägger fram är att polisen ska få använda kräkmedel på personer som är misstänkta för narkotikaförsäljning. Gatulangare av heroin förvarar ofta knarket i små kapslar i munnen, som kan sväljas vid polisingripande. I dagsläget måste polisen vänta tills drogerna kommer ut den ”naturliga vägen”, men SD vill alltså att den misstänkta istället tvångsmatas med kräksirap. En identisk motion lades fram redan 2012, och har behandlats av justitieutskottet. I sitt betänkande konstaterar de att liknande förfarande i Tyskland lett till en fällning i Europadomstolen, för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Ändå motionerar partiet om saken igen.

– Man måste ju se till befogenheten att bekämpa brott, och då är kräkmedel ett effektivt tillvägagångssätt, säger Adam Marttinen.

Men enligt Europadomstolen kan det ju röra sig om brott mot mänskliga rättigheter?

– Det är så klart viktigt att ta hänsyn till kritik, sådant ska inte tas med en axelryckning. Men jag tror att man ska vara försiktig med tolkningen att det här kan vara ett brott mot mänskliga rättigheter.

Partiet har även föreslagit att utländska medborgare som dömts för brott och ska avvisas från landet ska sättas i ”spartanska” fängelser – en ny typ av kriminalvårdsanstalt där det inte råder ”hög standard eller några rehabiliteringsåtgärder”.

Är det inte särlagstiftning att sätta utländska medborgare i åtskilda fängelser?

– Nej, det tycker jag inte. Det handlar om enkel förvaring inför snabba utvisningar, vilket inte är diskriminering på något sätt. Sedan vill vi också öka möjligheten för utländska medborgare att avtjäna straffen i sina hemländer, säger Adam Marttinen.

 

Så vill SD förändra rättspolitiken:

Mer hemlig avlyssning och buggning
Betydligt sänkta krav för att få bedriva hemlig kameraövervakning, buggning och liknande. Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning ska också bli tillåtet, vilket inte är fallet nu. Dessutom vill partiet tillåta att överskottsinformation (om andra brott än det som utreds) som dyker upp vid buggning ska få användas i större utsträckning.

Mer kameraövervakning
Det ska bli betydligt lättare att få tillåtelse till kameraövervakning på allmän plats. Dessutom ska tillstånd för kameror i skolor alltid bifallas, förutom när synnerliga skäl föreligger.

Sämre fängelser för utländska medborgare
En ny typ av ”spartanska” kriminalvårdsanstalter där brottsdömda utländska medborgare ska sitta i väntan på utvisning. Även personer som dömts till livstidsstraff ska placeras på dessa anstalter.

Drogtester i skolan
Ungdomar i skolan ska drogtestas för att ”skapa ett positivt grupptryck, där elever lättare kan motivera för sig själva och sin omgivning varför de ej ska nyttja narkotika”.

Provocera fram brott
Brottsprovokation ska vara tillåtet att använda mot grov organiserad brottslighet och vissa sexualbrott – men även för att komma åt de som säljer tobak och alkohol till unga. Dessutom ska det bli tillåtet att privatpersoner ”under noga kontrollerade former” tillåts agera lockbete för att få fast kriminella.

Använd kräkmedel
Polisen ska tvångsmata misstänkta narkotikaförsäljare med kräkmedel. Europadomstolen har kommit fram till att detta kan vara ett brott mot mänskliga rättigheter, men SD har motionerat om det flera gånger.

”Ocensurerade” signalement
Polisen ska inte följa ”politiskt korrekta normer” utan borde i större utsträckning nämna nationalitet/ursprung när de går ut med signalement.

Tuffare tag i problemområden
Polisen i Sverige är för ”snäll” mot ”knivbeväpnade stenkastare” i ”problemområden”. SD vill därför se tuffare tag i dessa områden. Exakt på vilket sätt detta ska ske framgår inte av motionen, förutom att det ska ske ”kraftfullt”.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Rättsligt giltiga förhör
I dagsläget måste vittnen och tilltalade förhöras under ed inför domstol, utöver de förhör som görs av polisen i en förundersökning. SD vill att även polisförhören ska bli rättsligt giltiga. Något som är ”helt främmade för vår rättsordning”, enligt Advokatsamfundet.