Inrikes.

2017-11-30 01:22

Preskriptionstid kan tas bort vid övergrepp mot barn

För sju år sedan avskaffades preskriptionstiden för mord, dråp och vissa andra internationella brott – på uppdrag av regeringen utreder nu byråchefen Hedvig Trost om detta även ska gälla sexualbrott mot barn.

På uppdrag av regeringen har byråchefen Hedvig Trost fått i uppdrag att se över bland annat preskriptionstiden för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn.

I dag börjar preskriptionstiden att löpa från det att barnet fyllt 18 år – men nu finns tryck från politiskt håll för att helt avskaffa preskriptionstiden, så som gjordes för mord och andra allvarliga brott 2010.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det finns ett starkt politiskt tryck för förändring här och skälet är att detta gäller rätt allvarliga brott – som dessutom blir extra allvarliga när det handlar om barn, säger Hedvig Trost.

”Inte berätta förrän sent”

Preskriptionstiden för våldtäkt, sexuellt utnyttjande, eller grovt sexuellt övergrepp av barn ligger i dag på 10 år efter det att 18-årsdagen passerat. För en grov våldtäkt gäller gäller 15 år och för sexuellt utnyttjande 5 år.

– Ett annat skäl handlar om att barnen inte kan berätta om brotten förrän ganska sent, säger Hedvig Trost.

Utredningen, som väntas vara klar den 18 juni nästa år, är en del av regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Bland annat har Polismyndigheten tillsammans med Åklagarmyndigheten fått i uppdrag att identifiera och genomföra åtgärder för att förebygga sexualbrott mot barn och Sexualbrottskommittén har redan lagt förslag om ny lagstiftning (se texten intill).