Inrikes.

2014-05-28 12:55
”Jag skulle gärna se en ordning där de som blir präster förutsätts viga alla par som vill det”, säger Lars Gårdfeldt (i mitten). Bild: Elisabeth Ohlson Wallin
”Jag skulle gärna se en ordning där de som blir präster förutsätts viga alla par som vill det”, säger Lars Gårdfeldt (i mitten).

"Präster ska inte 'bota' homosexuella"

Kvällens Uppdrag granskning avslöjar att det fortfarande finns präster i Svenska kyrkan som i samtal med hbtq-personer erbjuder sig att ”bota” homosexualitet, något som bryter mot kyrkans egna regler. Prästen och HBTQ-aktivisten Lars Gårdfeldt anser att det är dags att Svenska kyrkan gör upp med homofobin.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Exodus, den USA-baserade kristna rörelsen som i närmare 40 år har försökt bota homosexualitet, lade förra året ner sin verksamhet och bad om ursäkt till världens alla homosexuella. Men tankarna om att hbtq-personer kan botas finns kvar, trots att Svenska kyrkan sedan 2005 tar avstånd från den sortens verksamhet.

– Homosexualitet måste sluta utmålas som något skadligt eller sjukt. Präster får inte och ska inte ägna sig åt ”botande”, det kan bli orsak till avsked eller att arbetsuppgifterna tas ifrån en, säger Lars Gårdfeldt.

Han anser att det är dags att ta krafttag mot homofoberna, både ”bögbotarna” och de som vägrar viga gaypar.

– Det ligger i kyrkans intresse, säger han.

”Vi är en progressiv kyrka”

Chefsteologen Cristina Grenholm tycker att Svenska kyrkan än en progressiv kyrka – först i världen med samkönade vigslar – och menar att de präster som vägrar befatta sig med homosexuella eller tror sig kunna bota dem är undantag.

– Man måste kunna gå framåt innan man har alla med sig, säger hon.

”Bögbotarna” som avslöjas av Uppdrag granskning – kan de vänta sig repressalier?

– Det går inte att ta ställning till det i det här läget, säger Cristina Grenholm.

När det gäller homovigslar måste församlingen se till att det finns en präst som genomför ceremonin, men präster har rätt att vägra viga gaypar.

– Jag skulle gärna se en ordning där de som blir präster förutsätts viga alla par som vill det. Att välja bort är inte det uppdrag vi har, säger Lars Gårdfeldt.

”Vi ska inte diskriminera”

Kopplingen till kvinnoprästmotståndet är tydlig, menar Lars Gårdfeldt. När de första kvinnorna prästvigdes 1960 infördes den så kallade väjningsrätten, som innebar att den som inte ville tjänstgöra med en kvinnlig präst inte behövde göra det. Både Lars Gårdfeldt och Cristina Grenholm tycker att regeln skapade problem och innebar diskriminering av kollegor.

– I frågan om vigsel av samkönade par har vi valt en annan linje för att komma undan de obehagliga situationer som uppstod i och med kvinnopräst­motståndet. Nu tar församlingen ansvar för vigseln, säger Cristina Grenholm.

– Vår grundhållning är väldigt entydig – vi ska inte diskriminera någon.

– Väjningsrätten kommer att försvinna när det gäller samkönade vigslar också. Det får bara inte ta lika lång tid den här gången, säger Lars Gårdfeldt.

Kyrkan har vigselskyldighet

• I äktenskapsbalken slås det fast att kyrkan har vigselskyldighet. Det innebär att ett par som vill vigas i en viss församling har alltid rätt till det. Samtidigt har varje enskild präst rätt att vägra viga paret – vilket gäller både samkönade och heterosexuella par.

• 2005 bestämde kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, att det är uteslutet att fördöma eller skuldbelägga homosexuella och att Svenska kyrkan inte bör sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ”bota” homosexuella från deras läggning.

• Kyrkomötet 2009 slog fast att äktenskapet kan omfatta såväl par av olika kön som par av samma kön. Samma år uppdaterades äktenskapsbalken så att äktenskap blev könsneutrala.

 

Lars Gårdfeldt

Gör: Präst i Svenska Kyrkan. Undervisar i genusvetenskap.

Bakgrund: Teologie doktor på avhandlingen ”Hatar Gud bögar?”

Engagemang: Står på riksdagslistan för Feministiskt initiativ, som anser att det juridiska vigseln ska frikopplas från de religiösa samfunden.