Inrikes.

2018-05-02 09:45
  • Statistik som Dagens ETC tagit del av visar också att sjukfrånvaron förra året var mer än dubbelt så hög för Försäkringskassans handläggare som för snittet bland statsanställda. Bilder: Johan Nilsson Claudio Bresciani Christine Olsson/TT
    Statistik som Dagens ETC tagit del av visar också att sjukfrånvaron förra året var mer än dubbelt så hög för Försäkringskassans handläggare som för snittet bland statsanställda.

Personalflykt från Försäkringskassan

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det här har hänt

Januari 2018

Dagens ETC avslöjar att Försäkringskassan tar till drastiska metoder för att få ner antalet sjukpenningsdagar. En handläggare vittnar om hur ledningen på Försäkringskassan vid Globen i Stockholm inrättat en särskild ”expertgrupp” för att öka antalet avslag, samt att handläggare som gör hårda bedömningar premieras med lönepåslag.

Efter avslöjandet genomför ST-facket en medarbetarenkät som bland annat visar att antal avslag kommit upp på lönesamtal vid fler av Försäkringskassan sjukpenningkontor än det vid Globen.

Jurister och professorer i juridik riktar i Dagens ETC skarp kritik mot Försäkringskassan för att myndigheten har hittat på egna regler utan stöd i lagen. Det gäller bland annat Försäkringskassans detaljerade krav på sjukintygens utformning.

Februari 2018

Socialminister Annika Strandhäll kallas till två interpellationsdebatter i riksdagen till följd av Dagens ETC:s granskning av Försäkringskassans arbetsmetoder. Den första handlar om regeringens krav på ett sjuktal på 9,0 eller under och den andra om att Försäkringskassan inte följer lagen i bedömningarna om sjukpenning.

Mars 2018

Arbetsförmedlingen riktar skarp kritik mot Försäkringskassan för att vara för hårda i sina bedömningar av sjukpenning och menar att de får ta emot människor som är för sjuka för att söka jobb. Antalet personer som gått från sjukskrivning till arbetssökande har ökat med 450 procent sedan 2014.

April 2018

SVT Agenda gör ett TV-inslag av Dagens ETC:s avslöjande om att fler avslag ger lönepåslag för handläggare på Försäkringskassans kontor i Globen.

En hög områdeschef för sjukförsäkringen inom region Stockholm/Gotland gå.

Försäkringskassans generaldirektör Anne-Marie Begler får på regeringens begäran  lämna sitt uppdrag.

Kontor med högst personalomsättning:

Kontor med högst personalomsättning bland FK- handläggare inom sjukpenningen

1. Visby: 55,2 %

2. Falun: 41,2 %

3. Borås : 28,4 %

4. Sundbyberg: 27,4 % (Stockholm)

5. Täby: 23,8 % (Stockholm)

6. Växjö: 23,5 %

7. Bromma: 22,8 % (Stockholm)

8. Sundsvall: 22,2 %

9. Uppsala: 22,1 %

10. Göteborg: 21,4 %