Mötet.

2018-04-13 12:36
Emma Persson, ordförande i FARR.  Karin Annebäck
Emma Persson, ordförande i FARR.

”Ovisshet leder inte till integration”

Hon har startat asyljour på centralstationen, arbetar ideellt med rådgivning i förorterna, och ­brinner för asylrätt. Nu har Emma Persson också blivit ny ordförande för Farr – Flyktinggruppernas riksråd som driver en rad aktuella frågor.

”Åldersbedömningar är inte rättssäkra. De borde stoppas genast”, säger hon till Dagens ETC.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Hösten 2015. Tiotusentals människor flyr till Europa. En del av dem till Sverige. Här blir centralstationerna i Malmö, Göteborg och Stockholm något av samlingsplatser. För många av flyktingarna deras första möte med Sverige. Frivilligorganisationer som Refugees welcome mobiliserar för att hjälpa till. Med mat, varma kläder eller råd och vägledning. Emma Persson känner att hon också måste göra något. Hon har då arbetat med asylrätt i drygt tio år, de senaste åren som advokat.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Jag tänkte att det kanske kunde vara bra om vi som är advokater och har erfarenhet av asylrätt är på plats och ser om vi kan hjälpa till. Det var helt fantastiskt på många sätt, att så många engagerade sig. Jag minns att jag mejlade Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg som agerade omedelbart så att vi kunde stå där redan samma dag.

Emma Persson såg det som självklart att bidra. På samma sätt menar hon att det var självklart att tacka ja till att ta över rollen som ordförande för Flyktinggruppernas Riksråd, Farr. Detta trots att hon inte kommer att ha någon möjlighet att lägga lika mycket tid som sin föregångare, Sanna Vestin.

– Det är ett ideellt uppdrag, men Sanna Vestin har i princip jobbat heltid med detta de senaste fem åren. Det kommer jag inte ha möjlighet att göra. Jag kan inte bli en ny Sanna, men jag får göra så mycket jag hinner. Att bli tillfrågad är en väldig ära, och jag känner ett visst ansvar. Verksamheten måste ju leva vidare.

”Sorglig utveckling”

Emma Persson menar att Farr behövs. Organisationen samlar mängder av människor med erfarenhet och kunskap om asylrätt och migration, och är viktigt både som remissinstans och som en röst utåt. Inte minst med tanke på hur migrationspolitiken har utvecklats de senaste åren, menar Emma Persson. Stefan Löfvens tal om ett Europa som inte bygger murar har bytts ut mot skärpta gränskontroller, tidsbegränsade uppehållstillstånd, försvårad familjeåterföring, tveksamma åldersbedömningar.

– Jag är väldigt besviken på regeringen. Utvecklingen av politiken och det politiska samtalet är oerhört sorgligt. Nu pratar Löfven om att ta ansvar, men att det skulle vara ansvarsfullt att ha en migrationspolitik i nivå med EU:s minimikrav tycker jag är väldigt tveksamt.

Som advokat träffar Emma Persson de som drabbas av åtstramningarna. Många av hennes fall har handlat om ensamkommande barn som har fått sin ålder uppskriven och därefter utvisningsbesked. Fall som ofta försvåras av att utredningarna från början är bristfälliga.

– Finns det stora brister initialt i asylutredningen är det tyvärr svårt att läka i domstolen. När det gäller unga afghaner till exempel har man tyvärr sällan tagit hänsyn till att de ju faktiskt handlar om ungdomar, många gånger traumatiserade, och att då formulera sig på rätt sätt om vad som har hänt är inte särskilt lätt.

Kritiserar åldersbedömningar

En av Farrs viktigaste frågor just nu är att jobba för att situationen för ensamkommande förbättras, menar Emma. Inte minst är hon kritisk till åldersbedömningarna.

– De borde stoppas genast. Bedömningarna är inte rättssäkra. Och ändå får de stort genomslag, åldersuppskrivningar har blivit avgörande för om en ensamkommande ska få uppehållstillstånd eller inte. Det trots att det har visat sig att de är så osäkra.

En annan viktig fråga är den tillfälliga begränsningslagen – alltså den lag som infördes i juli 2016 och som bland annat innebär att uppehållstillstånden är tidsbegränsade, och att det har blivit betydligt svårare att få hit sin familj.

– Att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och sedan behöva söka på nytt är jättestressande. Det är som att människor bara är här på nåder.

Advokatjour i Biskopsgården

Emma Perssons yrkesval, att arbeta som advokat med bland annat asylrätt som specialområde, är ett resultat av hennes engagemang samt bakgrund. Emmas farmor kom med sina föräldrar som politisk flykting från Berlin under 1930-talet.. Hon har alltid känt att hon på något sätt vill arbeta med mänskliga rättigheter.

– Redan innan jag började läsa juridik hade jag någon idé om det. Jag tänkte att om man vill jobba med folkrätt och mänskliga rättigheter, vad finns det då för jobb i Sverige?

Emma Persson började läsa juridik och 2011 blev hon färdig advokat. Vid sidan av har hon engagerat sig ideellt. Förutom att vara på plats på Stockholms central hösten 2015 har hon till exempel drivit ideella advokatjourer på Stockholms stadsbibliotek, i Rinkeby och Tensta. Och nu har hon advokatjour på medborgarkontoret i Biskopsgården varannan måndag.

– Mest handlar det om att jag vill lära känna den delen av Göteborg lite bättre samt bidra med det jag kan, det vill säga juridisk kunskap. Jag har vuxit upp här, i Billdal, men hade inte varit i Biskopsgården förrän i vuxen ålder. Det visar hur segregerad den här staden är.

Hon hade önskat att det sett annorlunda ut. Men hon tror inte att regeringens nuvarande migrationspolitik kommer att bidra till någon förändring.

– Bara en sådan sak som tidsbegränsade uppehållstillstånd, den ovissheten gör knappast att människor blir mer integrerade. De vet ju inte om det är värt att satsa på en framtid i Sverige.

Emma Persson om:

Lagliga vägar in i EU

”Jag tycker att det borde finnas någon form av asylvisum. Människor ska inte behöva riskera sina liv för att ta sig hit. Det borde gå att få någon form av visum för att på ett säkert sätt kunna resa till Sverige och få sin sak prövad.”

Mottagandeutredningen

”Det är bra med ett effektivt mottagande och en rättssäker samt snabbare asylprocess. Det är dock väldigt problematiskt att utredningen vill inskränka asylsökandes rättigheter och bestämma var de får bo samt inrätta avresecenter. Det är att inskränka människors frihet. Jag menar att vi skapar ett ”vi” och ett ”dem”, vilket kommer ha negativ inverkan på integrationen. Därtill är jag mycket kritisk till de föreslagna avresecentrena, det finns risk att det blir en form av stora förvar.”

Flyktingdebatten

”Det är sorgligt hur den har vänt. Flyktingar målas upp som ett problem, man pratar om en massa vi måste hantera i stället för om individer. Jag tycker politikerna har ett stort ansvar för att det har blivit så. Populismen har spridit sig över nästan hela linjen, och det har gött ett hat mot människor som försöker ta sig hit.”

Emma Persson

Bor: Göteborg

Uppväxt: Billdal, Göteborg

Ålder: 38 år

Utbildning: Jur.kand från Lunds universitet, har också läst statsvetenskap

Tidigare: Arbetade hos Tomas Bodström och Claes Borgström i 4,5 år. Har sedan två år tillbaka egen advokatbyrå.

Aktuell: Som ny ordförande i Farr

Vad är Farr?

En paraplyorganisation för grupper och enskilda som arbetar för att stärka asylrätten. Bildades 1988 och har idag cirka 50 medlemsföreningar anslutna till sig.