Inrikes.

2016-07-22 09:00
Totalt svarade 40 samfund på Dagens ETC:s frågor. Svenska kyrkan, som syns på bilden i form av Katarina kyrka i Stockholm, är ett av de samfund som både deltar i Pride och är för homovigsel.
Totalt svarade 40 samfund på Dagens ETC:s frågor. Svenska kyrkan, som syns på bilden i form av Katarina kyrka i Stockholm, är ett av de samfund som både deltar i Pride och är för homovigsel.

Över hälften av samfunden emot homoäktenskap – 9 av 10 väljer bort Pride

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Få positiva

Bara fem samfund svarade ja på båda frågorna som Dagens ETC ställde: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Isländska kyrkan, Alevitiska riksförbundet och Judiska centralrådet.

– Vi har alltid varit med och jag tar för givet att vi är med i år också. Jag tycker det är självklart att vi är på plats och står upp för medmänsklighet och allas lika värde. Alla hos oss kanske inte skulle vilja gå i Pride, men jag är stolt över den bredd vi har i vår församling, säger Georg Olvik, kommunikationschef på Equmeniakyrkan.

Enligt Oriol Poveda, som forskar i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning på demokratifrågor, visar Dagens ETC:s granskning att det finns en spänning mellan vad en sekulär stat med en feministisk regering säger och vad trossamfunden tycker och tänker.

Men han tror däremot inte på regeringens plan att försöka tvinga på samfunden sekulariserade värderingar genom att dra in bidrag.

– Det vore ganska korkat att tvinga samfund att acceptera homosexualitet, det kommer inte vara effektivt. Jag tror inte att staten kan blanda sig i det här, det är inte deras expertis att skapa en ny teologi, säger han.

Hur ska man då anpassa religionerna efter hur regeringen vill att det svenska samhället ska se ut?

– Det vore bättre om de försökte förstärka de röster som finns i samfunden som lyfter de här frågorna. Om det inte finns någon intern debatt inom samfundet så kommer det inte göras så mycket. Jag tror att det då blir tvärt om, att man ser det som att ”de gillar inte oss för vi tycker så här”.

Dagens ETC har försökt få tag på Alice Bah Kuhnke för att ge henne chansen att kommentera granskningen och vad resultatet innebär för de fortsatta bidragen till samfunden, men hon har valt att inte ge några kommentarer. Inte heller chefer och handläggare på Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har kunnat nås för kommentarer.

Dessa samfund deltog i enkäten. Läs deras svar här.

Frikyrkor: Evangeliska frikyrkan, Equmeniakyrkan. Frälsningsarmén i Sverige, Pingströrelsen, Sjundedags adventistsamfundet, Svenska Alliansmissionen

Islamiska riksorganisationer: Bosniskiska islamiska samfundet, Förenade islamiska föreningar i Sverige, Islamiska kulturcenterunionen i Sverige, Islamiska shiasamfunden i Sverige, Svenska islamiska församlingarna, Sveriges muslimska förbund

Lutherska kyrkor: Danska kyrkan i Sverige, EFS – Evangeliska Fosterlands-stiftelsen, Evangelisk-luthersk mission – Bibeltrogna vänner, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, Isländska kyrkan i Sverige, Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, Norska kyrkan i Sverige, Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige

Ortodoxa och österländska kyrkor: Antiokiska ortodoxa kyrkan i Sverige, Armeniska apostoliska kyrkan i Sverige, Bulgariska ortodoxa kyrkan i Sverige, Eritreanska ortodoxa tewahdo-kyrkan i Sverige, Etiopiska-ortodoxa kyrkan i Sverige, Grekisk-ortodoxa metropolitdömet av Sverige och Skandinavien, Makedoniska ortodoxa kyrkan i Sverige, Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige, Ryska ortodoxa kyrkan i Sverige (Moskvapatriarkatet), Rysk-ortodoxa kyrkan (ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel), Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, Syrisk-ortodoxa ärkestiftet av Sverige och övriga Skandinavien, Österns assyriska kyrka i Sverige

Övriga samfund: Alevitiska riksförbundet, Anglikanska kyrkan i Sverige, Judiska centralrådet i Sverige, Mandeiska sabeiska samfundet i Sverige, Romersk-katolska kyrkan i Sverige , Sveriges buddhistiska samarbetsråd, Svenska Kyrkan

Svarade inte: Koptiska ortodoxa kyrkan i Sverige, Finska ortodoxa församlingen i Sverige, Svenska ortodoxa prosteriet, Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige

Undersökningen – så gjorde vi

Dagens ETC ringde de 43 trossamfund som har rätt till statsbidrag, plus Svenska kyrkan, som inte får bidrag från SST, men inte heller behöver betala för att staten tar upp kyrkoavgiften över skattsedeln (vilket annars hade kostat 115 miljoner kronor) och dessutom får kyrkoantikvarisk ersättning på 460 miljoner per år.

Totalt svarade 40 samfund och endast 5 angav att de både tänkte delta i Pride och stöttade homosexuella äktenskap.

Relaterade artiklar