Inrikes.

2017-08-01 17:00
Bild: Bertil Enevåg Ericson/TT/Henrik Montgomery/SCANPIX

Outsourcingskandalen: Alliansens ministrar försökte vilseleda riksdagen

I en skrivelse till riksdagen hävdade dåvarande statsråden Eskil Erlandsson (C) och Anna-Karin Hatt (C) att Riksrevisionen tyckte det var önskvärt att statliga myndigheter outsourcade sin IT-verksamhet. En bedömning som Riksrevisionen aldrig hade gjort.

När Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör Maria Ågren 2015 beslutade sig för att bryta mot tre olika lagar för att kunna fortsätta projektet med att låta IBM ta över driften av myndighetens servrar, var det en del av en lång process. Den hade startat när myndigheten under den tidigare generaldirektören började planera för en extern upphandling av IT-driften.

Den dåvarande Alliansregeringen var i allmänhet positiv till att upphandla statlig IT-drift. Genom de centerpartistiska statsråden Eskil Erlandsson och Anna-Karin Hatt, dåvarande landsbygdsminister respektive IT-minister, tillkännagav regeringen i en skrivelse till riksdagen 2011 att ”Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredställs [sic] med hjälp av outsourcing.”

Men Riksrevisionen hade aldrig gjort en sådan bedömning. Bakgrunden var de två rapporterna ”IT inom statsförvaltningen – har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet?” och ”Statliga IT-projekt som överskrider budget” som Riksrevisionen publicerade 2011.

I den första rapporten skrev Riksrevisionen att IT i statliga myndigheter och bolag kostar skattebetalarna 20-25 miljarder kronor varje år, och att detta eventuellt skulle minska med outsourcing.

Därför hade de tittat på om myndigheterna gjorde rimliga prövningar om de själva skulle producera den IT-kapacitet som myndigheten behövde eller om den skulle outsourcas, och kommit fram till att sådana prövningar inte hade skett. Därmed menade Riksrevisionen att det fanns en risk att myndigheterna inte producerade IT på det mest effektiva sättet.

I den andra konstaterade Riksrevisionen att en tredjedel av myndigheternas IT-projekt överskrider budget, och att de stora projekten är mer riskfyllda. Men ingenstans skrev Riksrevisionen att det är önskvärt att myndigheternas IT-projekt tillfredsställs genom outsourcing.

– I rapporten finns en sådan bedömning inte med. Riksrevisionen gjorde bedömningen att myndigheterna bör pröva om outsourcing kan vara ett lämpligt sätt att effektivisera IT-verksamheten, skriver Anna Maria Böök på Riksrevisionens kommunikationsenhet i ett mejl ETC.

Saker som skulle vara med i prövningen är till exempel huruvida IT-tjänsten är samhällskritisk, omfattar myndighetsutövning och hur kraven på IT-säkerhet kan uppfyllas.

– Prövningen innebär bland annat att man ska göra en analys av vilken information IT-systemen innehåller och hur känslig informationen är ur ett antal aspekter samt säkerhetsklassificering. Efter prövningen får man bedöma om outsourcing är lämpligt, skriver Anna Maria Böök.

Shirin Ahlbäck Öberg är universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hon har själv läst igenom Riksrevisionens rapporter och konstaterat att det i rapporterna saknas stöd för Alliansregeringens skrivelse.

– Det här är ju en fråga som man ideologiskt står för, och det är inget fel med det. Men genom att referera någon typ av sakkunskap underbygger man en ideologisk ståndpunkt och får det att se ut som man faktiskt har underlag som pekar i den riktningen, men det har man inte. I alla fall inte i den åberopade källan, säger hon.

Även om det i efterhand kan verka självklart att outsourcing av säkerhetsklassad information på servrar utomlands inte är någon bra idé, menar Shirin Ahlbäck Öberg att det är viktigt att frågan inte handlar om outsourcing i sig. I stället bör den prövas från fall till fall så som Riksrevisionen föreslog.

Hon kallar det vilseledande av Alliansregeringen att i sin skrivelse hänvisa till Riksrevisionen när den påstår att outsourcing är önskvärt.

– Jag tycker man mycket väl kan stå för en preferens, en värdering man har: i det här fallet att outsourcing skulle vara bra. Men att försöka klä det i någon form av rationell dräkt genom att åberopa stöd i en källa som faktiskt inte ger stöd, det är inte bra. Det är vilseledande, säger Shirin Ahlbäck Öberg.

I dag är Anna-Karin Hatt chef för arbetsgivarorganisationen Almega, och via deras presstjänst avböjer hon en intervju. ETC har även ringt och mejlat Eskil Erlandsson som i dag är riksdagsledamot, men han har inte återkommit.

När ETC kontaktar Centerpartiets presstjänst för att försöka få kontakt med något av de tidigare statsråden skriver pressekreteraren Andreas Eriksson på SMS att den enda som kan kommentera är Anders Åkesson, som i dag är ansvarig för infrastrukturfrågor på partiet. När Anders Åkesson själv ringer ETC säger han sig dock inte sett skrivelsen. ETC kontaktar Centerns presstjänst igen.

Anders Åkesson är rimligtvis inte ansvarig för en regeringsskrivelse han säger sig inte ha sett. Frågan jag gärna vill ställa till Anna-Karin Hatt och/eller Eskil Erlandsson är: Var finns Riksrevisionens bedömning att det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredsställs genom outsourcing som den dåvarande regeringen enligt skrivelsen delade? Är det ingen som vill svara på detta?

– Nej, då tackar vi för erbjudandet att kommentera men avböjer dessvärre, skriver Andreas Eriksson, pressekreterare på Centerpartiet till ETC via SMS.

 

Fakta Transportstyrelsen, detta har hänt:

Våren 2015: I februari tillträder Maria Ågren som generaldirektör för Transportstyrelsen. Hon efterträder Staffan Widlert som har gått i pension. I april skriver hon under det avtal som ger IBM ansvaret för Transportstyrelsens IT-drift.

Sommaren 2015: För att IBM ska kunna ta över driften i tid skriver Maria Ågren under ett avsteg från tre lagar: personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen, samt säkerhetsskyddslagen. Säpo inleder en granskning av outsourcingen, och rekommenderar under hösten att den ska stoppas.

Januari 2017: Infrastrukturminister Anna Johansson (S) får reda på problemen. Maria Ågren får avgå.

Sommaren 2017: Maria Ågren får ett strafföreläggande och böter för ”vårdlöshet med hemlig uppgift”. Det blir känt att försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) har haft kännedom om problemen en längre tid. Alliansen förklarar att de väcker misstroende mot tre ministrar: Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist. De två första få gå i Stefan Löfvens regeringsombildning, men Hultqvist får sitta kvar. Alliansen vidhåller sitt krav på att även försvarsministern ska avgå.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter