Inrikes.

2019-01-03 14:00
Torbjörn Ahlin / Örebro slott. Bild: Centerpartiet Örebro / Fredrik Sandberg/TT
Torbjörn Ahlin / Örebro slott.
Puffetikett
Dagens ETC

Örebro län har tröttnat på privata utförare

För ett år sedan var det länstrafiken, nu kan färdtjänst och sjukresor stå på tur. Region Örebro län har tröttnat på kundernas klagomål över bemötande och service från de taxi- och bussbolag som upphandlats.

Nu funderar man på att ta tillbaka verksamheten i egen regi.

– Det handlar om ganska så rejäla klagomål från kunder, om bemötande, om trafiksäkerhet, om iakttagande av trafikregler. Men det som tagit mig hårdast är just attityden till resenärerna. Det har helt enkelt varit för många exempel på en dålig attityd, säger Torbjörn Ahlin (C), oppositionsråd i Region Örebro län.

Än så länge är inget beslut taget om att upphöra med upphandlingen av berörda verksamheter. I stället har det skrivits in i verksamhetsplanen för 2019 att frågan ska utredas, det vill säga problem och möjligheter med att sluta upphandla alla eller delar av serviceresorna.

Något som de styrande partierna i regionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – är överens om.

– Det kan ju tyckas främmande att två borgerliga partier vill utreda en sådan lösning, men vi är helt enkelt pragmatiska. Kan inte marknaden lösa problemet får vi hitta andra lösningar. Det handlar om patientperspektiv, om utsatta människor i behov av sjuktransport, säger Torbjörn Ahlin.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Hur länge har klagomålen pågått?

– Jag kan inte sätta någon tid på det men jag har själv fått synpunkter från personer Centerpartiets regiongrupp som är i behov av färdtjänst, vittnesmål som jag bedömer som vederhäftiga och som tyvärr varit återkommande, säger han.

Vad har bolagen själva sagt?

– Det har ju getts förklaringar och ursäkter men det hjälper inte när problemen är återkommande.

Vad hoppas ni på med offentligt drivna serviceresor?

– Bättre kontroll och kvalitet och bemötande. Det är väsentliga faktorer. Men som sagt, det är en utredning det handlar om. Inget beslut är ännu taget.

Även regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) poängterar i ett mejl till Dagens ETC att det i första hand inte handlar om att ta över driften rakt av, utan om att utreda för- och nackdelar.

– Att upphandla denna typ av resor kan många gånger vara effektivt om det finns en verklig konkurrens, något som inte alltid är fallet i dag. Vi vill nu få ett underlag som visar på både för- och nackdelar. En sådan nackdel kan vara att taxibolag på mindre orter slås ut. För mig är det viktigt att så inte blir fallet, skriver han.

Fakta

Utredningen väntas vara klar hösten 2019.

Från och med hösten 2019 kommer stadstrafiken i Örebro och en del av landsbygdstrafiken att tas över från privata bolag och i stället drivas av Svealandstrafiken, ägt av Region Örebro län och Region Västmanland. Syftet är ökad kontroll över verksamheten, större möjligheter att utveckla den samt större inflytande över frågor som bemötande, miljö, jämställdhet, ekonomi och anställningstrygghet