Inrikes.

2020-05-12 08:12
Bild: Fredrik Sandberg/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Nya krisåtgärder: 2,2 miljarder till stärkt äldreomsorg

Januaripartierna presenterade idag nya paket till äldreomsorgen och sjukvården. Bland annat ska kommunerna få hjälp att erbjuda både kompetensutveckling och tillsvidareanställning för personal inom äldreomsorgen.

– Det här är en strategisk åtgärd som på sikt kommer att kunna stärka den svenska äldreomsorgen, sade finansminister Magdalena Andersson (S) under en presskonferens

 


Här kan du se pressträffen


En central del av det nya paketet innebär att anställda inom äldreomsorgen ska kunna erbjudas utbildning, till vårdbiträde eller undersköterska, på betald arbetstid. Enligt januaripartierna ska det både förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen.

Satsningen som presenterades omfattar 2,2 miljarder kronor i år och nästa år och ligger enligt regeringen i linje med det som presenterats av SKR och Kommunal där de bedömde att 10 000 personer skulle kunna omfattas. Januaripartierna menar att detta är en satsning som kommer att möjliggöra fler fasta anställningar. Eftersom staten är med och tar lönekostnader ska även fler kunna växla upp från deltid till heltid. 

– Vi behöver fler händer ute i verksamheterna som stöttar upp och hjälper till. Vi ser också att det här är ett bra sätt att långsiktigt bygga upp en starkare äldrevårsomsorg genom att få in fler människor i den här sektorn, sade Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Fler utbildningsplatser

För att se till att det finns utbildningsplatser för den här satsningen och även för de som vill växla om i livet ska pengar även gå till yrkesvux. Finansiering ska skjutas till så att ytterligare 5 000 personer kan studera yrkesvux på heltid eller 10 000 på halvtid i slutet av 2020 och hälften av platserna kombinerar yrkesutbildning med svenska för invandrare eller svenska som andraspråk. Mer pengar ska också gå till folkhögskolorna för att bekosta fler platser och studiemedel för de som väljer att studera, med tyngdpunkt på studier inom vård och omsorg, meddelade Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson i Liberalerna, under presskonferensen.

Mer pengar ska även tillföras till både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, både för bemanning och för det nya arbete som myndigheterna utför i samband med coronavirusets spridning. Regeringspartierna betonade att det är staten som ska stå för extraordinära kostnader inom sjukvård och omsorg till följd av coronapandemin, och att de resurserna inte är begränsade till de satsningar som hittills meddelats.

– Om det är så att de här resurserna behöver fyllas på, ja då gör vi det, sade Magdalena Andersson.