Inrikes.

2021-06-15 13:30
Bild: Mats Schagerström/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Ny rapport: Allt fler stockholmare utanför bostadsmarknaden

När endast hushåll med höga och stabila inkomster är de som har råd med en bostad i huvudstaden så växer gruppen som hamnar utanför. Det visar Länsstyrelsens årliga rapport om bostadsmarknaden.

– Stockholm har blivit för dyrt att bo i, säger Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Intensiv bostadsplanering har resulterat i ett rekordhögt byggande men när de nyproducerade bostäderna står klara så har få råd att flytta in.

–Kötiden för en nybyggd bostad i Stockholm är ett år. Men det löser ju inte bostadsbristen när folk inte har råd att bo där. Säger Henrik Weston.

Dessutom utestängs många när allmännyttan säljs till privata värdar som ofta har hårdare tillträdeskrav. Hyresrätterna blir även färre för varje år som går på grund av bostadsrättsomvandlingar och renoveringar med efterföljande hyreshöjningar.

– Det måste finnas bostäder för alla. Om Stockholm ska vara en attraktiv plats för människor, kreativitet och företag behövs tydliga bostadspolitiska mål. Det är grunden för ett stabilt samhälle – utbildning, arbete och bostad, säger Henrik Weston.

Bostadsbristen går inte att bygga bort

För tredje året i rad ökar även utflyttningen från Stockholm. Det är de unga som flyttar till angränsande län där bostäderna helt enkelt är billigare. Länsstyrelsen årliga rapport för bostadsmarknaden pekar på att det behöver utformas en svensk modell för överkomliga bostäder, riktade till hushåll med lägre inkomster. Även Boverket har lyft den frågan.

Ett litet steg framåt är dock satsningar på så kallade ungdomslägenheter som Stockholms bostadsförmedling erbjuder.

–Det är ett bra sätt att hitta billigare och små lägenheter. Men det borde kanske även kompletteras med två köer för att verkligen kunna erbjuda bostäder till de grupper som verkligen mest behöver det. Kanske ska inte bara kötiden ska avgöra, säger Henrik Weston.

Regeringen har tillsatt en bostadssocial utredning där Henrik Weston ingår. Han konstaterar att bostadspolitiken mellan kommun och stat funnits sedan 1940-talet och att det måste bli tydligare var ansvaret ligger för att kunna säkra bostadsförsörjningen. Samtidigt ska boendesegregation motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras.

– Staten måste agera. Om den här utvecklingen fortsätter så finns det inte några billiga hyreslägenheter kvar om 25 år, avslutar Henrik Weston.