Inrikes.

2014-05-12 14:23
"Det finns lärare som rättar fler än 500 prov under några veckor. Det är klart att det går ut över den vanliga undervisningen, det är befängt att tro annat", säger Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet. Bild: Elisabeth Ohlson Wallin
"Det finns lärare som rättar fler än 500 prov under några veckor. Det är klart att det går ut över den vanliga undervisningen, det är befängt att tro annat", säger Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet.

”Nationella prov stjäl tid från undervisningen”

Antalet nationella prov i skolan har blivit för många. Det anser Lärarförbundet, som menar att den administrativa bördan går ut över den vanliga undervisningen. Nu vill förbundet ha en översyn av proven.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Lärarförbundet påpekar i en ny sammanställning att det inte tycks finnas någon koppling mellan många nationella prov och bra betyg i skolan.

Proven genomförs under vårterminen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt på vissa kurser i gymnasiet. Meningen är att de nationella proven ska fungera som stöd för lärarna och göra att betygssättningen blir likvärdig för eleverna. Ett annat syfte är att undersöka vilken nivå kunskaperna ligger på i skolorna. Tidigare testades inte lika många årskurser och antalet delprov var färre. Men de senare åren har den administrativa bördan för lärarna ökat.

– Det finns lärare som rättar fler än 500 prov under några veckor. Det är klart att det går ut över den vanliga undervisningen, det är befängt att tro annat, säger Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet i ett pressmeddelande.

Trots det stora antalet prov har Sverige fått dåligt resultat i den internationella skolundersökningen Pisa. Lärarförbundet pekar på att andra länder som ligger högt i Pisa-studien har färre nationella prov, där bara ett mindre urval elever testas.

Nu vill man se över både antalet prov och elevurvalet här i Sverige, samt införa digital rättning för att underlätta arbetet. Lärarförbundet poängterar att de nationella proven har en betydelsefull funktion, men att genomförandet måste ligga på en rimlig nivå.

– Lärarna i Sverige går på knäna under provperioderna. Nationella prov är viktiga, men det här håller inte. Huvudutmaningen för oss är att förbättra resultaten. Lärarna måste få ägna sig åt eleverna och åt undervisning, säger Eva-Lis Sirén.

Testas i flera ämnen

De nationella proven görs under vårterminen. I årskurs 3 testas eleverna i matematik och svenska. I årskurs 6 och 9 genomförs prov i svenska, engelska, matematik och SO- samt NO-ämnen.