Inrikes.

2017-10-13 09:02
Benjamin Dousa, ordförande MUF.
Benjamin Dousa, ordförande MUF.

MUF: ”Ta bort turordningsreglerna”

Stora inskränkningar i Las, ett lägre bidragstak och fri hyressättning. Moderata ungdomsförbundet vill gå längre än moderpartiet i en rad frågor.

Muf vill inte oväntat gå längre än M i en rad frågor. Ett lägre bidragstak än det partiet vill ha föreslås, ännu större skattesänkningar och helt fri hyressättning. Ordförande Benjamin Dousa vill också att Las, lagen om anställningsskydd, ska förändras kraftigt.

– Vill vill ta bort turordningsreglerna helt och hållet, vi vill också avskaffa omplaceringsskyldigheten och utvidga rätten att säga upp människor av personliga skäl. Vi har tre skarpa yrkanden där som vi hoppas få igenom, säger han.

Personliga skäl, kan du specificera vad man ska kunna bli uppsagd för?

– Det är ju väldigt reglerat idag, och vi har inte sagt exakt hur det här ska breddas. Bara att den möjligheten måste utvidgas. Lagen om anställningsskydd håller unga och utrikes födda utanför arbetsmarknaden, säger Benjamin Dousa.

På vilket sätt ska det här leda till att folk kommer i arbete?

– Vi behöver en mer rörlig och dynamisk arbetsmarknad, det ser man inte minst när det kommer till robotisering och digitalisering, det är väldigt snabbt som jobb försvinner och man måste satsa mer på omskolning, så därför vill vi kraftigt begränsa Las.

Han tycker också att Moderaternas förslag om att de sammanlagda bidragen för en familj som mest ska kunna uppgå till 75 procent av lägstalönen är för generöst. En ytterligare sänkning ökar drivkraften att skaffa sig ett jobb, menar Benjamin Dousa.

– Vi vill sänka det till 60 procent så att det hela tiden ska finnas de incitamenten och drivkraften

På vilket sätt gör en lägre inkomst det lättare att få ett jobb?

– Det handlar om att skillnaden om man jobbar eller till exempel lever på socialbidrag, den skillnaden måste faktiskt vara större. Det handlar inte om att människor ska leva på gatan, absolut inte. Det ska löna sig att anstränga sig och söka jobb.

”Orättvist med julklappspengar”

Finns det inte en stor risk att folk inte kan försörja sig på de här låga ersättningarna?

– Nej, den bedömningen gör inte vi. Och det är därför vi valde 60 procent och inte 30, 40 eller 50 procent. Det är där välfärdstaten ska ligga, den ska garantera att människor inte bor ute på gatan. Men ska man ta av  hårt slitande människors skattepengar och ge till andra, ja då är det inte mer än så som ska garanteras. Idag kan socialbidraget ge alltifrån extra julklappspengar till kollektivtrafikskort, det tycker jag är orättvist mot dem som jobbar.

Muf vill också avskaffa alla sorters subventionerade anställningar, förutom för funktionshindrade. Benjamin Dousa menar att vi idag har en stor marknad med enkla jobb som är skattefinaniserad, och det vill man ta bort.

– Vi lägger mer pengar på anställningssubventioner än på polisen, det tycker inte jag är rimligt, säger han.

Frågor där Muf vill gå längre än partiet:

- Större skattesänkningar

- Större förändringar av Las, avskaffa turordningsreglerna och omplaceringsskyldigheten

- Lägre bidragstak, 60 procent av lägsta lön

- Samtliga subventionerade anställningar som inte riktas till personer med funktionsnedsättning avskaffas

- Kvalificering till full tillgång till svenska bidrag och ersättningar ska ske enbart genom eget arbete

- Fri hyressättning på nyproduktion och befintligt bestånd.

- Färre föräldradagar