Inrikes.

2018-08-13 13:45
– Det finns ingen quick fix, en enda åtgärd som kommer lösa alla problem på bostadsmarknaden. Det måste till en lång rad åtgärder, säger bostadsminister Peter Eriksson.
– Det finns ingen quick fix, en enda åtgärd som kommer lösa alla problem på bostadsmarknaden. Det måste till en lång rad åtgärder, säger bostadsminister Peter Eriksson.
Puffetikett
Dagens ETC

MP: ”Ge bostadsbidrag till inneboende”

Miljöpartiet vill bygga nästan en halv miljon nya bostäder och införa en klimatdeklaration för nya hus. Det framgår av det nya bostadspolitiska program som presenterades under måndagen. Man vill också att inneboende ska kunna få bostadsbidrag.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

På en av Stockholms så kallade sommargågator presenterade Miljöpartiet sitt bostadspolitiska program under måndagen, ett sätt att visa på ett lyckat projekt för boendemiljön och också få med stadsmiljön i bostadspolitiken, enligt partiet. Programmet innehåller en rad förslag för att ytterligare öka byggandet av bostäder, samtidigt som MP vill värna klimatet och få bukt med bostadssegregationen.

– Det finns ingen quick fix, en enda åtgärd som kommer lösa alla problem på bostadsmarknaden. Det måste till en lång rad åtgärder, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Bland förslagen finns åtgärder på skatteområdet där man vill trappa av ränteavdraget och samtidigt ta bort beskattningen vid försäljning av bostäder för att öka rörligheten. Ett mål om 450 000 nya bostäder till år 2025 menar Peter Eriksson är i underkant, men ett mål som kommer gå att uppnå.

– Målet på 450 000 är försiktigt räknat. Det finns en trygghet i att vi inte tar i för mycket. Men det handlar inte bara om volymer utan också om vilka bostäder som byggs. Idag byggs det för mycket dyra lägenheter, säger han.

450 000 för lite

Men de 450 000 kommer inte att räcka, Boverket uppskattar att det behövs 710 000 bostäder de närmaste tio åren varav en större behövs redan till 2020. MP vill därför utnyttja dagens bestånd smartare, bland annat genom att ”förtydliga” andrahandsmarknaden och ge inneboende rätt till bostadsbidrag samt höja bidraget till alla.

– Eftersom bostadsbristen är så pass stor så är det ofta en väldigt tuff situation för de som är inneboende. Om man då kan söka ett bostadsbidrag så blir det också officiellt att du faktiskt är inneboende, då kan vi stötta både hyresvärdar och hyresgäster så att det inte blir utnyttjade, säger Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för MP.

Öka byggande i trä

Att byggandet ska ske mer klimatsmart vill MP uppnå genom att införa klimatdeklaration för alla nya hus. Det är en utvidgning av dagens regelverk med energideklaration.

– Byggsektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vi måste se till att den minskar. Vi vill införa att minimikrav på bostädernas miljöbelastning ur ett livscykelperpsketiv, och se till att öka träbyggandet. Minst hälften av bostäderna ska vara byggda av trä senast 20215, sa Emma Hult

Det investeringsstöd som hittils varit regeringens stora reform på bostadsområdet har kritiserats för att den fungerar dåligt i storstadsområden där det fortfarande är mest lönsamt att bygga dyra bostadsrätter än de billiga hyresrätter som behövs och att branschen inte använt stödet.

Är era nya förslag nu förankrade i byggbranschen?

– Vi har kommit till en situation där det börjar bli akut, alla ser att man har gått för ensidigt på bostadsrätter. Nu inser man från kommunerna att man måste satsa på att bygga fler hyresrätter, i Stockholm kommer man att ansöka om investeringsstöd för 2 000 bostäder, så även i storstäderna så kommer den här frågan nu, säger Peter Eriksson.

Några av förslagen i MP:s bostads-politiska program

• Säkerställ principen med blandade upplåtelseforemer i alla bostads-områden
• Skärp bostadsförsörjings-lagen så att alla kommuner bidrar till att det finns bostäder för alla grupper.
• Grönt bosparkonto till första bostadsköpet.
• Statliga lånegarantier till svaga marknader,
t ex i glesbyggd.
• Trappa av ränteavdrag och slopa reavinstskatten
• Inför minimikrav på byggnaders miljöbelastning som utgår från ett livscykelperspektiv