Inrikes.

2020-12-21 10:17
  • Robert Wenglén (M) menar att det är dags att på allvar ifrågasätta om valfrihet är rätt modell för välfärdssektorer som skola och äldreomsorg. Bild: Privat
    Robert Wenglén (M) menar att det är dags att på allvar ifrågasätta om valfrihet är rätt modell för välfärdssektorer som skola och äldreomsorg.
  • I Lomma kommun finns endast en friskola och kommunen har valt att kommunalisera all hemtjänst. Bild: Christian Almström/Lomma kommun
    I Lomma kommun finns endast en friskola och kommunen har valt att kommunalisera all hemtjänst.
  • Äldrevård måste tillhandahållas av välutbildad personal och bör inte styras av den fria marknaden, menar Robert Wenglén.  Bild: Pontus Lundahl/TT
    Äldrevård måste tillhandahållas av välutbildad personal och bör inte styras av den fria marknaden, menar Robert Wenglén.
Puffetikett
Dagens ETC

Moderaten som inte tror på valfrihet i skolan: ”Många tror att det är ett val mellan socialism och kapitalism”

Han är moderaten som är emot valfrihet i skolan och som nyligen beslutat att ta tillbaka hemtjänst och särskilda boenden i kommunal regi. Möt Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande i Lomma, som är kontroversiell i sitt eget parti.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast söndag 24 okt så får du en hel månad för bara 39 kr.

Betala per år

Från

1500 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per år. Avsluta när du vill.

Sedan 2018 är Robert Wenglén (M) kommunstyrelsens ordförande i Lomma. Kommunen har omkring 25 000 invånare och ligger utmed kusten väster om Lund. I Lomma finns bara en friskola, en liten Montessori­skola som drivs som föräldrakooperativ, och det borgerliga styret har beslutat att ta tillbaka både hemtjänst och särskilt boende i kommunal regi.

Behöver experter

Tvärtemot många av sina moderata partikollegor menar Robert Wenglén att det är dags att på allvar ifrågasätta om valfrihet och privata utförare är rätt modell för välfärdssektorer som skolan och äldreomsorgen.

– Många tror att det här är ett val mellan socialism och kapitalism, mellan vänster och höger, det är det inte alls. Vad jag förespråkar är en tredje väg, som följer den professionella logiken. Om vi pratar skola handlar det om att skolan ska vila på vetenskaplig grund. Då har riksdagen gått snett när man har trott att man kan blanda tankegångar från den fria marknaden med tankegångar kring det offentligas roll kopplat till likvärdighet och likställighet.

För att förklara vad han menar backar Robert Wenglén tillbaka och beskriver samhällsutvecklingen de senaste hundra åren. Det som utmärker 1900-talet är inte socialism kontra kapitalism, säger han, utan det är framväxten av ett komplext system av professioner. Den utbildning som skett med en stor mängd läkare, professorer, lektorer, sjuksköterskor, arkitekter, domare, åklagare och lärare. Alla i samhällets tjänst.

– I Lomma har vi fullt av dessa välutbildade personer i samhällets tjänst. Har man en fri marknad så skulle vem som helst kunna säga ”jag säljer hjärttransplantationer”, och så får marknaden lära sig via trial and error vem som är bäst. Eller om vi tar domare som exempel. Vi vill väl ha experter med en viss utbildningsbakgrund som tolkar de av riksdagen stiftade lagarna? Det är ingenting som vi låter marknaden avgöra i domstolen genom en folkomröstning. Vi behöver dessa experter och skollagen är skriven utifrån samma logik. Därför blir det lite fånigt när diskussionen handlar om huruvida man tror mest på kapitalism eller socialism. Det är ju inte det det handlar om överhuvudtaget.

Är det kontroversiellt i dina kretsar?

– Jag tror det är jättekontroversiellt, men det är för att man tror att det jag säger är att jag är för en statlig byråkrati. Det är jag inte alls. Utan jag är för en professionell logik. Och den ställer vissa krav på hur man styr och organiserar verksamhet.

Det finns de som säger att det här kan friskolor göra lika bra eller bättre än kommunerna. Vad säger du till dem?

– För det första tror jag inte alls på att privat är bättre än offentligt. Om man har den fria marknadens glasögon på sig, då är det klart så att privata företag ofta är mer effektiva än offentliga. Men om man tar på sig andra glasögon, de offentliga glasögonen, så kan man säga att det offentliga är bättre på att leva upp till lagen om likställighet och likvärdighet. Det är inte alls samma risk för cowboyfasoner. Men visst, friskolor skulle kunna fungera. Men då måste man strama upp det här rejält.

Har du fått gehör i ditt eget parti?

– Det här är en väldig uppförsbacke, därför att nästan alla politiker är okunniga om den professionella logiken. Man ser bara att det är ett val mellan kapitalism och socialism. Så det är en oerhörd uppförsbacke att tala om för en moderat att valfrihet inte är det som driver kvalitet i en professionell organisation. Lagen är ju jättetydlig kring det här med vetenskaplig grund. Det är liksom ett samhällsuppdrag som lärarna har fått.

Tror du att du kan få andra moderater med dig på sikt?

– Det är min förhoppning. Jag driver ju inte detta för att jag har ett behov av att profilera mig överhuvudtaget. Jag driver detta för att jag har forskat om det i 15 år. Jag kan de här frågorna, men det är inte lätt att påverka en hel kultur.

Nu har Lomma tagit tillbaka först hemtjänst i kommunal regi och nästa år även särskilda boenden, hur har det tagits emot?

– Befolkningen är jätteglada. Helhetsbedömningen som man kunde utläsa i öppna jämförelser hade blivit sämre och sämre. Till slut var vi i en situation där vi inte kunde fortsätta att klaga på entreprenören för det hjälpte inte. Vi måste ha full rådighet över detta.

Dina partikollegor i Huddinge vill göra precis motsatsen och sälja ut all kommunal hemtjänst för att den inte är lönsam, vad tänker du om det?

– Om det fungerar, så grattis. Våra erfarenheter är att, visst det blev billigare. När vi gjorde en kvalitetsupphandling så kunde vi bestämma priset och visste vad det skulle kosta. När vi gjorde en prisupphandling la sig den vinnande entreprenören på en ersättning som var låg och då fick vi en kvalitet därefter. Men det finns säkert kommuner där medborgarna är nöjda med äldreomsorgen, till en låg kostnad för kommunen. Då är det väl lämpligt att ha kvar det. Det har jag egentligen inga åsikter om, men i vårt fall såg det inte ut så.

Hur hemma känner du dig i Moderaterna med de här åsikterna?

– Jag är 100 procent moderat. Grejen är att moderaterna i grunden är ett konservativt parti. Sedan har det från 70-talet och framåt kommit nyliberala influenser, och jag är inte nyliberal. Jag är helt övertygad om att jag är så mycket moderat man kan bli, medan vi som parti behöver reflektera över vår skolpolitik, inte minst kopplat till vårt idéprogram och våra rötter.

Robert Wenglén

Ålder: 52 år

Gör: Kommunstyrelsens ordförande i Lomma sedan 2018.

Bor: Bjärred, med fru och tre barn.

Tjänstledig från jobbet som universitetslektor i företagsekonomi.

Intressen: ”Jag är en hängiven golfare”

Aktuell: Som debattör. Skrev nyligen en artikel i Fokus där han argumenterar för att valfrihetsreformerna inom skolan och äldreomsorgen är ett misslyckande. Skrev tidigare i år i Sydsvenskan på samma tema.