Inrikes.

2020-07-06 10:29
  • Redan i slutet av mars var det uttalat att undantag från besöksförbudet var tillåtna – särskilt när någon låg inför döden. Beslutet skulle tas av varje enhetschef. Men i praktiken har möjligheten skiftat.  Bild: Shutterstock
    Redan i slutet av mars var det uttalat att undantag från besöksförbudet var tillåtna – särskilt när någon låg inför döden. Beslutet skulle tas av varje enhetschef. Men i praktiken har möjligheten skiftat.
  • Efter ett arbetspass på intensiven  tar undersköterskan Kattis Fröjd Fridebäck i Örebro av sig sin skyddsmask i omklädningsrummet. Hon  är svettig och benen är svullna.  Bild: Privat
    Efter ett arbetspass på intensiven tar undersköterskan Kattis Fröjd Fridebäck i Örebro av sig sin skyddsmask i omklädningsrummet. Hon är svettig och benen är svullna. 
Puffetikett
Dagens ETC

Minst var tredje covid-19-sjuk dör i ensamhet – anhöriga släpps inte in

Minst var tredje som avlidit i covid-19 har varit ensam i dödsögonblicket. Det visar färsk statistik från Svenska palliativregistret. Anhöriga har i hög utsträckning hindrats från att vara närvarande, trots möjligheten till undantag från besöksförbudet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Ingen ska behöva dö ensam. Med de orden avslutade socialminister Lena Hallengren (S) presskonferensen den 15 juni där hon presenterade det förlängda besöksförbudet på landets äldreboenden.

Ändå är det precis vad som händer. Varje dag.

Hälften av dem som avlidit i sviterna av covid-19 på något av sjukhusen i Stockholms län var ensamma i dödsögonblicket. Varken personal eller anhöriga fanns med. Det framgår av Svenska palliativregistret, ett kvalitetsregister dit vårdpersonal löpande rapporterar dödsfall.

Där framgår också att bara fyra procent av dem som avlidit i pandemin på äldreboende i Stockholms län hade en anhörig vid sin sida. I hela landet var den siffran nio procent.

Om man ser till alla avlidna det senaste året – inte bara pandemins offer – är det också stora skillnader över landet, från nära noll till 40 procent som dör ensamma.

– Det är svårt att veta vad skillnaderna beror på, men att vissa kommuner och regioner sparat in på extravak – en personal som sitter hos den döende – kan vara en faktor, säger Maria Olsson, ansvarig för Svenska palliativregistret och specialistsjuksköterska.

Cheferna agerar olika

För anhöriga kan situationen bli svår att uthärda. En insändarskribent i Borlänge tidning den 20 maj uttrycker mångas frustration:

”Mamma ligger helt ensam på sitt rum, och stirrar i taket, 24 timmar om dygnet. Äter och dricker knappt. Man måste ju kunna göra undantag för anhöriga till så sjuka, så att de kan sitta hos sina svårt sjuka gamla som ligger inför döden. Var är medmänskligheten och rimligheten? ”

Redan i slutet av mars, när det första landsomfattande besöksförbudet kom, var det uttalat att undantag från besöksförbudet var tillåtna, särskilt när någon låg inför döden. Beslutet skulle tas av varje enhetschef. Men i praktiken har möjligheten för anhöriga att få träffa sina närstående skiftat. Cheferna har agerat olika på landets nära 2000 boenden, vilket Dagens ETC tidigare har berättat om.

Nu visar alltså även statistiken att undantagen har använts i mycket liten utsträckning för att underlätta besök vid livets slut. Många anhöriga har fått nej.

– Jag fick sitta vid sängkanten med skyddsutrustning i två timmar. Men nio timmar innan mamma dog blev jag utkörd med hänvisning till besöksförbudet, berättar Jan Arleij, vars mor avled ensam på ett äldreboende i Stockholm den 5 maj.

Lämnar ingen ensam

Men både på sjukhus och i äldreboenden är det fullt möjligt att undvika ensamma dödsfall. Det visar erfarenheter från Örebro. Undersköterskan Kattis Fröjd Fridebäck jobbar på intensiven med covid-19-patienter på Örebro sjukhus:

– Vi tar alltid in anhöriga på iva i vanliga fall, men nu har vi fått tänka om lite. I den mån det gått har anhöriga fått komma in och då med full skyddsutrustning. När anhöriga inte har kunnat komma, om det till exempel gått snabbt, har vi i personalen varit där. Ingen har dött ensam hos oss under pandemin, berättar hon.

Begränsningen för anhöriga har handlat om hur många som får komma, inte hur länge de får stanna.

– Vi kan inte ta in tio, men en eller två går nästan alltid bra.

Hennes erfarenhet är att det alltid är en stor påfrestning även för personalen när patienter dör ensamma.

– Vi gör allt för att patienten inte ska behöva dö själv. Har vi haft mycket vid tillfället med många patienter har vi sett till att någon frikopplas för den stunden. Vi vänder ut och in på oss själva. När någon går bort så påverkas man som personal också väldigt hårt. Om ingen varit där mår man dåligt efteråt.

Även på Örebros äldreboenden har anhöriga eller personal varit med vid livets slut, enligt Britt-Marie Balaj, ordförande för Kommunals sektion för vård- och omsorg i Örebro.

– Visserligen har vi inte drabbats så hårt som en del andra kommuner, vi har haft omkring 30–40 dödsfall, men enligt vår förvaltningschef har ingen dött ensam i Örebro. Jag har heller inte fått några signaler från medlemmar om att så har varit fallet.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att senast den 15 juli redovisa hur besök på äldreboende kan underlättas på ett smittsäkert sätt.

Den palliativa vården

Palliativ vård är behandlingar och stöd för att den som har en livshotande sjukdom ska kunna ha ett så aktivt, meningsfullt och bra liv som möjligt.

Det innebär att den sjuka...

... och de närstående är informerade om situationen

... är smärtlindrad

... är lindrad från övriga symtom

...är ordinerad läkemedel vid behov

...vårdas där hen vill dö

...inte behöver dö ensam

...vet att de närstående får stöd

Källa: Vårdhandboken