Inrikes.

2018-08-10 09:25
  • I flera decennier har miljöorganisationer påpekat ett behov av ett mer hållbart skogsbruk med större biologiska mångfald, vilket också enligt forskare skulle ge ett utökat skydd mot skogsbränder.  Bild: Adam Wrafter/SvD/TT
    I flera decennier har miljöorganisationer påpekat ett behov av ett mer hållbart skogsbruk med större biologiska mångfald, vilket också enligt forskare skulle ge ett utökat skydd mot skogsbränder. 
  • Peter Westman på Världsnaturfonden, WWF, anser att det är naturen som måste sätta ramarna för skogsbruket och inte tvärtom. Bild: Birgit Leistmann-Walsh
    Peter Westman på Världsnaturfonden, WWF, anser att det är naturen som måste sätta ramarna för skogsbruket och inte tvärtom.
Puffetikett
Dagens ETC

Miljöorganisationer rasar mot skogsåtgärderna

Miljöorganisationer har kämpat för hållbart skogsbruk i decennier – för döva öron.

”Skogsbolagen måste ta sitt ansvar och skydda skogen, annars kommer det att brinna igen”, säger Lina Burnelius på Greenpeace.

Men regeringens nya åtgärdspaket handlar bara om släckningsarbete, inte om att förhindra nya bränder.

I veckan presenterade regeringen en rad åtgärder för att förhindra nya skogsbränder.

– Det handlar om mer materiel, det handlar om att öka utbildningstakten för brandmännen, det handlar om att utöka och förstärka den luftburna brandbekämpningen, sa inrikesminister Morgan Johansson (S) på presskonferensen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Däremot nämnde han ingenting om några åtgärder för mer motståndskraftiga skogar och skogsbruk. Sedan decennier har miljöorganisationer kämpat för ett mer hållbart skogsbruk med större biologisk mångfald – miljömål som enligt forskare också skulle ge ett ökat brandskydd.

– Friska sammanhängande blandskogar med träd i olika åldrar och en mångfald av växter och djur bildar skogslandskap som är mer resistenta mot torka, klimatförändringar och bränder, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace.

Hon pekar ut skogsbolagens produktionsmetoder, som hyggesbruk, dikning och monokulturer, som starkt bidragande orsaker till sommarens stora och svårsläckta bränder.

– Skogsbolagens metoder bidrar till stora växthusgasutsläpp globalt och till torka lokalt, vilket ökar risken för bränder. Nio av tio skogsbränder orsakas av mänskliga aktiviteter.

Död ved lever

Efter att stora bränder har inträffat forslas den brända veden normalt bort.

– Försäkringssystemet gynnar bortforsling, men död ved lever. Många arter gynnas av skogsbränder förutsatt att veden lämnas kvar. Nu måste skogsägarna låta det brända virket ligga kvar och lova att de inte planterar nya monokulturer, säger Lina Burnelius.

– Många mindre privata skogsägare går med vinst samtidigt som de bevarar ekosystemen och motverkar klimatförändringarna. Även de stora bolagen måste göra rätt för sig, fortsätter hon.

Går för långsamt

Hittills har miljöorganisationernas krav mest hörsammats på pappret. Sverige har skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald och Nagoyaprotokollet om att långsiktigt skydda minst 17 procent av landarealen. Idag skyddas drygt 4 procent, och bara 2 procent nedanför fjällen. Trots att regeringen ökat anslagen till skyddad skog så går det för långsamt, menar Jonas Rudberg, sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

2014 sammanställde föreningen en omfattande rapport med konkreta förslag till en ny skogspolitik, och uppmanade regeringen att utreda frågan.

– Vi vet att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna stöder idén om en ny skogspolitik men Socialdemokraterna är inte med, så ingenting händer, säger han.

Idag är skogsindustrin alltför ensidigt fokuserad på snabbväxande träd till pappersamassaproduktion, ”mängd framför kvalitet”, menar han.

– Hela lagstiftningen måste göras om. Skogsbruket måste regleras i miljöbalken, genom att skogsvårdslagen införlivas med balken.

All skog lättantändlig

Naturskyddsföreningen framhåller dock att även naturskogar kan vara lättantändliga i ett varmare klimat, inte minst till följd av mer död ved i markerna.

– Men mer lövträd i skogen ger definitivt ett större skydd och livskraftiga ekosystem har större moståndskraft mot både bränder och insektsangrepp än monokulturer, säger han.

– Det enskilt viktigaste för skogen just nu är att skydda de gammelskogar som hotas av avverkning. När ekosystemen en gång är borta kommer de inte tillbaka, säger Jonas Rudberg.

Miljömål före produktion

Peter Westman är biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden, WWF.

Han menar att skogsbrukets miljömål måste överordnas produktionsmålen.

– Idag är målen jämställda. Årets bränder i Sverige och andra länder visar att skogsbruket behöver miljö- och klimatanpassas. Naturen måste sätta ramarna för skogsbruket.

– Jag hoppas bränderna blir en väckarklocka. Det vi måste göra är att skifta från en fossil ekonomi till en hållbar ekonomi, säger Peter Westman.

Så långt sträckte sig inte inrikesministern. Men han kopplade bränderna till klimatpolitiken.

– Vi måste fortsätta jobba med att få ner och begränsa utsläppen. Det handlar om mänsklighetens överlevnad på sikt, sa Morgan Johansson på pressträffen.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Miljörörelsens skogskrav

Naturorganisationer har i åratal krävt ett mer hållbart nyttjande av skogens resurser och bevarande av mer skog med höga naturvärden. Efter sommarens bränder är kraven mer angelägna än någonsin.

Gemensamt för flera av organisationerna är uppmaningen att upphöra med hyggesbruk, som släpper ut stora mängder växthusgaser och skadar ekosystemen.

Att upphöra med eller starkt begränsa planteringen av täta monokulturer av barrträd.

Att vi slutar avverka äldre och gamla natuskogar med höga naturvärden. Gamla skogar lagrar stora mängder kol och är viktiga för bevarande av den biologiska mångfalden.

Att Sverige ska följa det så kallade Nagoyaprotokollet, som ingår i den internationella konventionen om biologisk mångfald, och som vi har ratificerat. Avtalet innebär bland annat att minst 17 procent av de undertecknande ländernas landareal ska skyddas långsiktigt för bevarande av den biologiska mångfalden.

Regeringens svar på skogsbränderna

I tisdags presenterade inrikesminister Morgan Johansson (S) regeringens planerade åtgärder inför kommande skogsbränder.

Regeringen vill nu köpa in mer materiel för brandbekämpning, öka utbildningstakten av brandmän – till 850 inför år 2020, och till 1 000 brandmän på sikt –  samt utreda behovet av brandbekämpning från luften.