Inrikes.

2020-11-19 12:50
Bild: Fredrik Sandberg/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Mer smitta på äldreboenden med fler timanställda

Äldreboenden med stor andel timanställd personal drabbades hårdare av covid-19 under våren.

Där gick fler till jobbet sjuka och färre följde hygienrutinerna. Det visar en ny undersökning från Kommunal, som varnar för att situationen kan upprepas om ingenting görs.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Redan i våras misstänkte fackförbundet Kommunal att personalsammansättningen på äldreboenden påverkade hur hårt de drabbades av covid-19. När coronaviruset började spridas på landets äldreboenden under våren diskuterades varför Stockholm drabbades hårdare än Göteborg och Malmö. 23 procent av de anställda i äldreomsorgen i huvudstaden är timanställda, jämfört med 10 procent i Göteborg och Malmö.

Sedan dess har arbetsgivarna inte gjort mycket för att förbättra förhållandena i äldreomsorgen, menar Tobias Baudin, förbundsordförande för LO-förbundet Kommunal.

– De har skärpt till sig gällande skyddsutrustning, men inte bemanningen. Jag är orolig för personalen.

”Se till att utbilda!”

Istället för att ha timanställda vikarier vill Kommunal se bemanningspooler med fast anställd utbildad personal som kan vikariera vid behov.

– Vi är i en andra våg nu, så se till att ni har utbildad personal. Har ni inte det så se till att utbilda i basala hygienrutiner nu, annars hamnar vi i samma situation igen, säger Baudin.

I undersökningen jämförs situationen under mars och april mellan äldreboenden som haft fler än ett fall av covid-19 och boenden med ett respektive inga fall. Undersökningen är baserad på enkäter som besvarats av skyddsombud och arbetsplatsombud på drygt 1 000 särskilda boenden i landet. Det är hälften av landets äldreboenden.

För låg bemanning

Boenden som haft mer än ett fall av covid-19 har haft större andel timanställda och även i större utsträckning haft personal som gått till jobbet trots luftvägssymtom. De svarande uppger att de i högre grad haft för låg bemanning redan före pandemin och att personal haft svårt att följa basala hygienrutiner på boenden med mer än ett fall av covid-19.

– Sex procent av de svarande säger att de inte hade tillgång till skyddsutrustning fast de hade smitta. Sex av tusen, det är 60 boenden, säger Tobias Baudin.

Med stöd från undersökningen planerar förbundet att informera politiker och andra myndigheter om hur verkligheten ser ut och hur ojämlika förhållandena är i äldreomsorgen.

– Vi har varit förbannade på Folkhälsomyndigheten som har sagt att frågan om skyddsutrustning kan avgöras lokalt. Det behövs nationella riktlinjer.

Tjänstemännen på myndigheten kommer ofta från sjukvården och saknar kunskap om hur det ser ut i äldreomsorgen, enligt Baudin.

Timanställa

Andelen timanställda inom äldreomsorgen i stort, både äldreboenden och hemtjänst, är 30 procent. Privata arbetsgivare har högre andel timanställda.