Människorätt.

2015-12-11 21:00
”Man måste vidta skyddsåtgärder och ordna alternativa boenden vid avhysningar. Den skyldigheten finns och det måste svenska myndigheter förhålla sig till”, säger John Stauffer, chefsjurist för Civil right defenders. Bild: Drago Prvulovic/TT
”Man måste vidta skyddsåtgärder och ordna alternativa boenden vid avhysningar. Den skyldigheten finns och det måste svenska myndigheter förhålla sig till”, säger John Stauffer, chefsjurist för Civil right defenders.

”Mänskliga rättigheter trumfar svensk lag”

I en ny rapport riktar människorättsorganisationen Civil rights defenders skarp kritik mot staten och kommunerna för att de inte tar hand om romer på ett värdigt sätt.
– Vi tycker att människorättsperspektivet har saknats i debatten, säger John Stauffer, chefsjurist i organisationen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Rapporten, med namnet ”Utsatta unionsmedborgare i Sverige”, presenterades på torsdagen och drar en rad slutsatser om hur det svenska samhället måste förändras för att bemöta EU-migranter och romer på ett bättre sätt. Utgångspunkten för Civil rights defenders är de mänskliga rättigheterna och utifrån dessa menar de att Sverige bland annat borde erbjuda alternativa boplatser vid avhysningsärenden, rätt till socialt bistånd och att Arbetsförmedlingen ska prioritera EU-migranter eftersom de står längst från arbetsmarknaden.

– Jag tror att rapporten kommer få ett blandat bemötande. Det finns många kommuner och tjänstemän som vill göra rätt men har uttryckt att de saknar vägledning. För de kommunerna kommer rapporten vara ett bra stöd. Andra kommer säkert ha synpunkter, Sveriges kommuner och landsting har tidigare sagt att man inte har ett ansvar för att implementera mänskliga rättigheter utan bara ska följa svensk lag, säger John Stauffer.

Och däri ligger själva knäckfrågan. Civil rights defenders menar å sin sida att folkrätten och mänskliga rättigheter trumfar svensk lag. Därför hävdar de till exempel att Malmö kommun gjorde fel som tömde den ockuperade tomten på Sorgenfri och lät romerna sova på gatan i stället.

– Man måste vidta skyddsåtgärder och ordna alternativa boenden vid avhysningar. Den skyldigheten finns och det måste svenska myndigheter förhålla sig till. Vi är medvetna om att de praktiska lösningarna på de här situationerna är besvärliga och inga lätta saker att åtgärda.

Så om du ockuperar ett hus i Sverige har kommunen en skyldighet att ordna ett nytt boende till dig?

– Det finns ingen ”tak över huvudet”-garanti i Sverige, men när man gör den här typen av avhysningar måste man möjliggöra för personerna att bo någon annanstans. Jag kan inte säga exakt hur den platsen ska se ut, det handlar inte om att man måste erbjuda lägenheter. En campingplats skulle kunna vara en lösning.

Rapporten fokuserar mycket på rättigheter, hur ser ni på EU-migranters skyldigheter?

– Naturligtvis har gruppen skyldigheter på samma sätt som andra personer i Sverige, de har en skyldighet att följa den lag som gäller i Sverige. Men de mänskliga rättigheterna handlar om statens ansvar och det är vårt perspektiv i den här analysen, därför pratar vi inte om skyldigheter.

Läs vidare på nästa sida