Inrikes.

2021-05-31 12:35
  • Vid moderatkvinnornas senaste klubbades förslaget att tjänstepensionen ska kunna delas jämt vid en skilsmässa. Ett logiskt steg, menar ordföranden Josefin Malmqvist.  Bild: Shutterstock
    Vid moderatkvinnornas senaste klubbades förslaget att tjänstepensionen ska kunna delas jämt vid en skilsmässa. Ett logiskt steg, menar ordföranden Josefin Malmqvist.
  • ”Varför skulle man hantera tjänstepensionen på ett annat sätt än aktieportfölj, hus och andra tillgångar?”, frågar Josefin Malmqvist, ordförande för moderat­kvinnorna, som lagt fram ett program på 123 punkter för att göra Sverige mer jämställt.  Bild: Gustaf Elias
    ”Varför skulle man hantera tjänstepensionen på ett annat sätt än aktieportfölj, hus och andra tillgångar?”, frågar Josefin Malmqvist, ordförande för moderat­kvinnorna, som lagt fram ett program på 123 punkter för att göra Sverige mer jämställt. 
Puffetikett
Dagens ETC

M-kvinnorna: Dela på tjänstepensionen vid skilsmässa

Att dela på tjänstepensionen vid en skilsmässa borde vara lika självklart som att dela på huset, sparkontot och aktieportföljen. Det menar moderatkvinnorna som nyligen klubbade sitt förslag för jämställdhet.

”Kvinnor står för en större del av det obetalda hemarbetet, är föräldralediga längre och tar ansvar för vab och vård av sjuka anhöriga. Då måste politiken hänga med och skapa förutsättningar”, säger ordföranden Josefin Malmqvist.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det har gått över en vecka sedan moderatkvinnorna vid sin stämma klubbade förslaget att tjänstepensionen ska kunna delas jämt vid en skilsmässa. Ordföranden Josefin Malmqvist menar att det är ett logiskt steg.

– Varför skulle man hantera tjänstepensionen på ett annat sätt än aktieportfölj, hus och andra tillgångar? Det finns ingen logik i det. På det här sättet kan man fortfarande förhandla bort det i ett äktenskapsförord om man väljer att göra det, precis som med alla andra tillgångar.

”Positivt gensvar”

Förslaget kan nog beskrivas som djärvt för att komma från det moderata kvinnoförbundet. Men Josefin Malmqvist säger att gensvaret varit positivt.

– Det har varit uppenbart att det funnits en törst efter genomarbetade politiska reformer i allmänhet och kanske fokus på kvinnors livsinkomst och pensioner i synnerhet, säger hon, och tillägger att det funnits dem som ställt sig frågande till utspelet.

– En del har väl initialt reagerat med ryggmärgen och sagt att det är en inskränkning i individens frihet, men det innebär ju en ökad frihet för individen, för idag finns ju inte möjligheten att dela för dem som skulle vilja, säger hon.

Förslaget är en del i moderat­kvinnornas program på 123 punkter för att göra Sverige mer jämställt. Programmet har fått namnet ”jämställdhet börjar i plånboken”.

– Med en egen inkomst får man möjlighet till egenmakt och möjlighet att fatta beslut om sitt eget liv. Det vi ser konkret är att en av fem kvinnor uppger att hon inte skulle ha råd att skilja sig om hon skulle vilja. Samtidigt vet vi att kvinnor står för en större del av det obetalda hemarbetet, är föräldralediga längre och tar ansvar för vab och vård av sjuka anhöriga. Fler och fler är medvetna om att det här påverkar kvinnors livsinkomst, då måste politiken hänga med och skapa förutsättningar, säger hon.

Du pratar om kvinnor som vill skilja sig men inte har råd, samtidigt vill Moderaterna införa marknadshyror. Är inte marknadshyror ett sätt att verkligen slå undan benen på den gruppen?

– Marknadshyror är inte ett förslag som ingår i det här reformarbetet. Men jag tänker att en reformering av hyressättningssystemet i Sverige skulle kunna leda till en korrigering av hyrorna både uppåt och nedåt. Förmodligen skulle hyrorna korrigeras uppåt i väldigt attraktiva områden, men de skulle inte öka i mindre attraktiva lägen. I dag är det ju så att människor i mindre attraktiva lägen i praktiken subventionerar hyror på Östermalm och det tycker jag är fel, säger Josefin Malmqvist.

Avdrag som gynnat män

En annan del av den moderata politiken som slagit mot ­jämställdheten är jobbskatteavdraget. Enligt bland annat Sveriges kvinnolobby har avdraget gynnat män mer än kvinnor. Eftersom män tjänar mer har avdragen trots en viktning med högre procentuellt avdrag för lägre inkomster inneburit att män har tagit emot större avdrag. Samtidigt har jobbskatteavdraget inneburit mindre skatteintäkter till välfärden – ett område som kvinnor i många fall är beroende av för sin ekonomiska självständighet.

Vore det inte bättre att driva på jämställdheten genom att skapa mer jämställda inkomster, än att rätta till den i efterhand via pensionerna?

– Först vill jag rätta dig. Jobbskatteavdraget har varit viktigt för jämställdheten och positivt för kvinnor. Det gynnar dem som tjänar minst och många av dem är kvinnor som har superlåga inkomster från början. Men jag håller med om att det här inte räcker. Vi måste se till att man får bättre arbetsförhållanden i många kvinnodominerade yrken, och se till att vi får bukt med den karriärdiskriminering som kvinnor utsätts för.

Enkät

Carina Ohlsson

Ordförande S-kvinnor

Hur ser ni på förslaget, och vad har ni själva för förslag för mer jämställda pensioner?

– Vi har inte diskuterat förslaget så mycket, men reflexmässigt finns det en inbyggd rädsla i allt som handlar om att man ska dela på något vis. Kvinnor måste kunna försörja sig själva och ha en inkomst som man kan leva på under hela livet, inte vara beroende av att en man har bättre villkor, säger Carina Ohlsson.

S-kvinnor menar att man för att komma tillrätta med de ojämställda pensionerna först och främst bör se över villkoren i arbetslivet.

– Det vi ser som absolut viktigast är att alla kvinnor ska ha en inkomst som man kan leva på genom hela livet. Att tjänstepensionen kan delas av personer som skiljer sig gör ju inte saken bättre för någon som redan är ensamstående till exempel. Vi ser både klass och kön, och då är heltid som norm oerhört viktigt men också individualiserad föräldraförsäkring för det har stor betydelse för hur pensionen blir. Nu har vi istället en borgerlig opposition som till och med vill ta bort de destinerande dagarna och det kommer bara leda helt i fel riktning.

Samtidigt behövs en översyn av systemet för att jämna ut skillnaderna för dagens pensionärer.

– Vi måste jobba med mer pengar in i pensionssystemet. Men det kan också handla om att man får skjuta till mer pengar från vanliga skatter som inte kommer från pensionssystemet, som bostadstillägg.

Sofia Jarl

Ordförande Centerkvinnorna

Vad tycker du om förslaget från Moderatkvinnorna?

– Vi är positiva till en jämnare fördelning av pensioner mellan makar och därför vill Centerkvinnorna gärna se att Moderatkvinnornas förslag utreds närmare. En ojämställd arbetsmarknad begränsar kvinnors frihet under hela livet och leder till ojämställda pensioner. Dessutom tar kvinnor ett betydligt större ansvar för barnen när de växer upp och för det obetalda hushållsarbetet. Detta ska inte straffa sig genom en lägre pension på äldre dagar.

Centerkvinnorna vill också bland annat att stärka kvinnors rättigheter i bodelningsprocesser, vilka måste fungera bättre om ett sånt här förslag ska vara möjligt i praktiken. Bland annat vill vi höja grundnivån för rättshjälp, utreda banksekretessen, införa en bortre tidsgräns för hur lång tid en bodelning får ta och att vite ska utgå vid underlåtenhet att bidra till avslut av bodelningsprocess.

Hur vill Centerkvinnorna göra om pensionerna för att öka jämställdheten?

– Att göra om pensionssystemet kan ge kortsiktiga effekter, men för en hållbar jämställdhet på längre sikt måste vi arbeta för att öka kvinnors livsinkomster. Vi vill att garantipensioner inte ska beskattas och att vi får en gedigen jämställdshetsanalys på kostnader och ersättningar. För det mer långsiktiga arbetet vill vi öronmärka ytterligare två månader av föräldrapenningsdagarna för att främja ett mer jämställt uttag, förbättra informationen om föräldraledighetens effekter på livsinkomsten och att pensionsrätter under föräldraledighet överlåts till den föräldralediga parten. Fler kvinnor måste få tjänstepension – vi vill att alla ska bli erbjudna det, vilket inte händer idag. Det krävs också insatser för att höja löner och främja kvinnors möjligheter att driva företag, så att den totala livsinkomsten blir större – idag tjänar kvinnor i snitt ungefär 3,5 miljon mindre än män sett över ett liv. Det är orimligt!

Moderatkvinnornas förslag

Tjänstepensionen ska ingå i bodelningen på samma sätt som andra tillgångar i dag ingår. Det ska dock vara möjligt att avtala bort i ett äktenskapsförord.

Gör det lättare att dela på premiepensionen. I dag är det möjligt att dela den, men de krävs att man är gifta och man måste ta beslutet att dela under intjän­andeperioden, i efterhand är det för sent.

Utred möjlig­heterna att automatiskt dela på pensionen under föräldraledighet och vab.

Låt SCB göra tidsstudier på arbetsplatser för att få en bild av hur arbetsuppgifterna fördelas. Enligt studier i andra länder får kvinnor i större utsträckning än män göra arbetsuppgifter som inte leder till befordran, exempelvis ordna julfesten eller tömma diskmaskinen. Syftet är att få till en diskussion om karriärdiskriminering.

22 900

... kronor. Det är den genomsnittliga totala pensionen före skatt för män.

15 800

... kronor. Det är den genomsnittliga totala pensionen före skatt för kvinnor.

31

... procent, så mycket lägre pension har  kvinnor jämfört med män.

150

... år. Så lång tid tar det innan vi har jämställda pensioner om utvecklingen sker i samma takt som idag.