Inrikes.

2020-10-22 12:03
Utredningen En mer likvärdig skola föreslår att skolpengssystemet reformeras.  Bild: Henrik Montgomery/TT
Utredningen En mer likvärdig skola föreslår att skolpengssystemet reformeras. 
Puffetikett
Dagens ETC

L sticker ut – enda högerparti som vill ha mer rättvis skolpeng

Kommunala skolor måste idag ta ett större ansvar än fristående för att alla elever i en kommun ska ha en skolplats. Men det är inget som systemet med skolpeng tar hänsyn till. Till vänster om mitten vill alla göra om systemet, men till höger är det bara L som tycker att skolpengen är orättvis.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Förra veckan lämnade Friskolornas riksförbund sitt remissvar till utredningen En mer likvärdig skola. Utredningen föreslår att de nuvarande systemet med skolpeng som ger lika mycket till fristående skolor som till kommunala skolor ska göras om. I flera kommuner har friskoleetableringar lett till att kommunernas ekonomi har dränerats när friskolorna lockar till sig de högpresterande eleverna samtidigt som kommunen står kvar med kostnader för resurskrävande elever och lokaler. Senast i exemplet Botkyrka där Jensen etablerat en grundskola.   Inte helt oväntat är Friskolornas riksförbund kritiska till utredningens förslag att reformera skolpengssystemet.

– Allvarligast är det som ger kommuner rätt att göra avdrag på skolpengen för friskolor, baserat på en beräkning som på goda grunder kan ifrågasättas, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, i ett pressmeddelande.

Den beräkning som Ulla Hamilton syftar på handlar om konstruktionen i ersättningssystemet som gör att friskolor får lika mycket i skolpeng som en kommunal skola, trots att de senare har ett större uppdrag och därför också högre kostnader, vilket utredningen tydligt visar.

Behöver ta emot alla elever

Det större uppdraget handlar om att kommunala skolor har en skyldighet att ha en beredskap för att kunna ta emot alla elever i en kommun, något som friskolor inte är skyldiga att göra och som därför kan vara mer flexibla.

– Även friskolor kan drabbas av förändringar i antal elever, men kan inte påverka nivån på skolpengen, skriver Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axen Olin i ett mejl till Dagens ETC.

Hon får medhåll av Centerpartiets Fredrik Christensson som inte heller han nämner skillnaden i uppdrag och därmed i utgifter. Däremot vill Centerpartiet mildra konsekvenserna av plötsliga förändringar i elevsammansättningen.

– För att inte skolpengen ska ryckas bort rakt av under terminen, när elever byter skola, borde det däremot finnas en viss tröghet i systemet. Det är viktigt för att redan budgeterad verksamhet ska kunna fortgå.

”Gynnsamt för alla skolor”

Av riksdagspartierna på högerkanten tycks endast Liberalerna vilja justera den aktuella skevheten.

– Liberalerna har uppmärksammat problemet och inför vårt kommande partiråd i oktober har vi tagit fram ett förslag om att se över det nuvarande skolpengssystemet, säger partiets utbildningspolitiska talesperson Roger Haddad.

”Liberalerna vill därför utreda möjligheterna att justera skolpengssystemet, så att resursfördelningen på ett bättre sätt motsvarar skolornas utgifter och som samtidigt fungerar mer stabilt. Det hade varit gynnsamt för alla skolor”, lyder partiets förslag.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Kristdemokraterna svarar å sin sida att de vill vänta in remissvaren innan de tar ställning i frågan.

Så svarar partierna

Liberalerna

Roger Haddad, vice ordförande i utbildningsutskottet

”Liberalerna värnar alla elever och föräldrars rätt att välja skola. För att främja kvalitet och likvärdighet i ett skolsystem som präglas av en mångfald av aktörer är det självfallet att inte bara ha en fungerande kvalitetsgranskning av skolorna utan det är även av stor vikt att skolans ersättningssystem fungerar väl”. 

Miljöpartiet

Annika Hirvonen, utbildningspolitisk talesperson

”Utredningen om en mer likvärdig skola har visat att skillnaderna i ansvar mellan kommunala och enskilda huvudmän sammantaget innebär en betydande merkostnad för kommunala skolor. Miljöpartiet vill att kommuner ska kunna räkna bort dessa kostnader när de fördelar medel till fristående skolor.”

Centerpartiet

Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson 

”Att elever byter till en fristående skola, eller lämnar av annat skäl behöver inte betyda att kommunen måste höja skolpengen. Dessutom skulle det motsatta kunna inträffa, att den kommunala skolan tar över elever från en fristående skola vilket skulle innebära att kostnaden per elev skulle sjunka. ”

Moderaterna

Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson

”En viktig princip som lägger grunden för det fria skolvalet är principen om lika villkor mellan fristående och kommunala skolor. Även friskolor kan drabbas av förändringar i antal elever, men kan inte påverka nivån på skolpengen”

Kristdemokraterna

Gudrun Brunegård, ledamot i utbildningsutskottet

”Beräkningssystemet går ut på att en snittkostnad för vad utbildningen kostar att anordna tas fram. Även en friskola har naturligtvis kostnader för att kunna anordna utbildningen. Frågan om detta behandlas i en utredning som just nu remissbehandlas. Kristdemokraterna vill ta del av remissvaren innan vi fullt ut tar ställning i frågan.”

Vänsterpartiet

Daniel Riazat, utbilningspolitisk talesperson

”Vi tycker att skolpengen ska avskaffas i dess nuvarande form för att istället införa en mer behovsanpassad ekonomisk modell som dels utgår från klassen och dess behov, dels från enskilda elevers behov. Systemet som är idag med skolpeng håller inte och har endast lett till att resurser gått till vinstdrivande aktörer som använder den för att göra vinst.”

Socialdemokraterna

Johanna Kvist, pressekreterare

”Skolpengen behöver reformeras så att den tar hänsyn till kommuners särskilda ansvar och inte ger konkurrensfördelar till fristående skolor. Vi vill ha en rättvis skolpeng som ökar likvärdigheten och bättre fördelar resurser efter behov.”

Sverigedemokraterna

Har ej återkommit med svar.