Inrikes.

2019-04-30 09:15
  • Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Kvinnor bestraffas fram till döden för ett ojämställt arbetsliv

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vad vill ni göra för fattigpensionärerna?

Kristdemokraterna

”Höjning av hyrestaket för att få bostadstillägg för pensionärer, enligt pensionsgruppens förslag, finns med i M/KD-budgeten. I M/KD-budgeten fick alla pensionärer sänkt skatt, även de med lägre pensioner än 17 250 kronor i månaden, till skillnad från regeringens förslag. KD har drivit på i pensionsgruppen för förbättrad garantipension.”

Miljöpartiet

”Pensionärsskatten för de med lägst inkomster sänktes förra mandatperioden, men det är långt ifrån tillräckligt. Vi vill höja garantipensionerna och avveckla pensionärsskatten. S/MP-regeringen och pensionsgruppen har sett över grundskyddet, föreslagit en höjning av garantipensionen och ett kraftig höjt tak i bostadstillägget. Bättre villkor för Sveriges pensionärer tas också upp i januariavtalet.”

Moderaterna

”Vi är överens i pensionsgruppen att förbättra det så kallade grundskyddet med 2,1 miljarder kronor. Vi sänker också skatten för fattigpensionärerna. Det gjorde vi i budgeten för 2019 och kommer att fortsätta att göra om vi får chansen igen. Därmed får pensionärerna med lägst inkomst   en bättre ekonomisk situation med Moderaterna än med de andra partierna som ingår i pensionsöverenskommelsen.”

Sverigedemokraterna

”Vi vill öka möjligheterna att arbeta för den som kan och vill och vi vill stärka ekonomin för de pensionärer som inte kan arbeta efter 65. Vi vill se särskilda skattelättnader till äldre som vill arbeta längre, stärka rätten till deltid för de äldre som vill stanna kvar i yrkeslivet, kraftigt stärka garantipensionen, höja bostadstillägget, införa ett skattemässigt kraftigt gynnsamt pensionssparande, och låta pensionärerna ta del av jobbskatteavdraget.”

Liberalerna

”Att höja garantipensionen och bostadstill­­lägget är ett sätt. Genom Januariavtalet har vi också fått igenom att skatten på pension ska vara samma som skatten på arbete. Vi vill också förbättra högkostnadsskyddet för tandvård. För framtidens pensionärer är den viktigaste åtgärden att fler har arbete, och arbetar en större del av livet. Lönerna måste upp i kvinnodominerade yrken, och ansvaret för barn och hem fördelas jämnare.”

Socialdemokraterna

”Regeringen har under förra mandatperioden höjt bostadstillägget två gånger, gjort det billigare att gå till tandläkaren och investerat i äldres välfärd. Nästa år kommer vi höja garantipensionen och bostadstillägget. Året därefter kommer pensionerna höjas för de som slitit ett helt liv med låg lön. Samtidigt vill Socialdemokraterna höja avgifterna in i pensionssystemet så att löntagare på sikt ska kunna få ut 70 procent av sin slutlön i pension.”

Centerpartiet

”Vi vill höja pensionen för pensionärer som enbart har garantipension eller låg inkomstpension, och sänka skatten för äldre i flera steg. Högkostnadsskyddet för äldre ska ses över och justeras nedåt. Det är också viktigt att sätta igång med de åtgärder för jämställda pensioner som beslutats om i pensionsgruppen. Bland annat handlar det om göra det enklare att föra över premiepensionsrätt mellan gifta, och utreda möjligheten att dela pensionsrätt. ”

Vänsterpartiet

”Vi vill göra om pensionssystemet i grunden och skapa ett mer rättvist system. Tills det sker behöver bland annat grundskyddet förstärkas samt bromsen och den så kallade pensionärsskatten avskaffas. Garantipensionen ska höjas enligt löneutvecklingen istället för att följa konsumentprisindex. Arbetslivet måste bli mer jämställt och hållbart för att öka den ekonomiska jämlikheten och möjliggöra så att alla kan och orkar lönearbeta fram till pensionen.”

Pension

Fattigdomsgränsen

För ensamstående gick gränsen för relativ låg ekonomisk standard vid 12 100 kronor per månad 2017

Idag får kvinnliga pensionärer ungefär två tredjedelar av männens pension. Genomsnittlig total pension för kvinnor är cirka 16 400 kronor i månaden jämfört med cirka 22 600 kronor i månaden för män.

Kvinnor har lägre pensioner än män i alla sektorer. Trots att skillnaden har minskat över tid och beräknas minska framöver, beräknas kvinnor även i framtiden få lägre totala pensioner än män i alla sektorer och inkomstgrupper.

Enligt januariavtalet ska garantipensionen höjas med med 200 kronor för alla som har en fullt intjänad garantipension från den 1 januari 2020. Samtidigt höjs också bostadstillägget. Det innebär att det maximala bostadstillägget höjs från 5 560 kronor per månad, till 6 540 kronor.

Ojämställt arbetsliv

Att kvinnor jobbar deltid är tre gånger så vanligt som att män gör det. Hälften av alla kvinnor i arbetaryrken arbetar deltid, och 25 procent av kvinnorna i tjänstemannayrke.

Kvinnor har i genomsnitt 89 procent av männens lön, och 76 procent av mäns årsinkomst.

Kvinnor tar ut ungefär 71 procent av föräldradagarna, och män 29 procent.

Källor: Pensionsmyndigheten, SCB, AMF Pension, Inspektionen för socialförsäkringen

235

... tusen pensionärer har enligt Pensionsmyndigheten en inkomst under den relativa fattigdomsgränsen.

15

... procent av kvinnor över 65 år hamnar under den relativa fattigdomsgränsen, och 9 procent av männen.

320

... tusen pensionärer riskerar fattigdom, enligt EU:s sätt att räkna. Det är 16,2 procent av alla pensionärer – mot snittet i EU som ligger på 14,2 procent.