Inrikes.

2020-09-10 09:00
  • Skolkoncernen Academedia har värvat Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på både Skolinspektionen och Försäkringskassan, till sin styrelse.  Bild: Johan Nilsson/TT
    Skolkoncernen Academedia har värvat Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på både Skolinspektionen och Försäkringskassan, till sin styrelse. 
  • ”Det anmärkningsvärda, det som många studsar på, är att hon har byggt upp Skolinspektionen och vet hur systemet fungerar. Hos Academedia finns så klart intresse att utnyttja den kunskapen”, säger Ester Pollack, professor och författare till en rapport om  Bild: Jens Olof Lasthein och Jessica Gow/TT
    ”Det anmärkningsvärda, det som många studsar på, är att hon har byggt upp Skolinspektionen och vet hur systemet fungerar. Hos Academedia finns så klart intresse att utnyttja den kunskapen”, säger Ester Pollack, professor och författare till en rapport om
Puffetikett
Dagens ETC

Kraftiga reaktioner efter Academedias värvning av Begler

Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på både Skolinspektionen och Försäkringskassan, ska bli styrelseledamot för friskolekoncernen Academedia. Det är en strategisk rekrytering. Hon kan komma att bli ett av Academedias starkaste kort när friskolornas framtid ska avgöras.

– Hon vet naturligtvis precis vem i myndighetssverige man borde prata med i alla frågor, säger Ester Pollack, professor och författare till en rapport om svängdörrar mellan politik och näringsliv.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det var i början av veckan som Academedia meddelade att Ann-Marie Begler föreslås till företagets styrelse. ”Beglers gedigna erfarenhet av offentlig verksamhet bedöms även vara en stor tillgång för Academedias verksamhet”, skrev företaget i ett pressmeddelande. Men många rasade över att Begler, med sin långa karriär inom det offentliga och inte minst Skolinspektionen, skulle ta uppdrag från ett privat företag. Andra påpekade att Academedia även tidigare har rekryterat från skolmyndigheter.

Ester Pollack är professor vid JMK vid Stockholms universitet och har tillsammans med kollegan Sigurd Allern skrivit rapporten ”Svängdörrarnas förlovade land”, om svängdörrarna mellan politiken och näringslivet i Sverige, för tankesmedjan Katalys. Att Academedia vill rekrytera Begler är inte konstigt, säger hon.

– Hon har en sällsynt god och gedigen erfarenhet som byråkrat inom svenskt myndighetsväsen. Hon har varit på Brottsförebyggande rådet, hon var med och byggde upp Skolinspektionen, hon har varit på Försäkringskassan och är nu generaldirektör vid regeringskansliet. Hon vet hur statsapparaten fungerar. 

”Nu byter hon sida”

Pollack tror att det är just den gedigna erfarenheten inom det offentliga som gör att många reagerar på att hon tar uppdrag för ett privat utbildningsföretag.

– Det anmärkningsvärda, det som många studsar på, är att hon har byggt upp Skolinspektionen och vet hur systemet fungerar. Hos Academedia finns så klart intresse att utnyttja den kunskapen, men även den kompetens och det nätverk hon har byggt upp genom åren. Hon vet naturligtvis precis vem i myndighetssverige man borde prata med i alla frågor.

Varför regerar många så kraftigt på att hon tar uppdrag för Academedia?

– All den här kunskapen, kompetensen och nätverket är ju alla saker som har använts i det offentligas intresse, men nu byter hon sida. Academedia är ett börsnoterat företag, de är det största utbildningsföretaget i Sverige och de ägs delvis av finanskapital. Ännu mer uppseendeväckande blir det för att vi just nu är mitt i en diskussion om hur man eventuellt ska kunna reglera friskolor och den världen.

Pollack pekar bland annat på utredaren Björn Åstrands betänkande om en mer likvärdig skola som lämnades till regeringen i april, samt skolstatistiken som sedan några dagar tillbaka enligt lag är hemligstämplad.

– Att i den situationen få över ett så otroligt gediget namn som Begler signalerar att man rustar sig för att tar upp kampen för friskolorna och om det är någon som har kunskap om hur en sådan kamp ska föras är det Begler.

Visar på strategi

Att Academedia sedan tidigare har rekryterat från skolmyndigheter visar på en strategi, säger Pollack.

– Man hämtar in folk från offentlig verksamhet inom samma område för att på så sätt få in god kunskap – det händer även inom andra områden. De flesta svängdörrar går mellan politiker och näringsliv, där finns en viss reglering om karantän idag. Men för tjänstemän gäller ingen reglering.

Vore det rimligt att ha en liknande karantän för högt uppsatta tjänstemän?

– Det skulle det kunna vara, det finns goda argument för restriktioner för övergångar till näringslivet också för myndighetschefer och generaldirektörer. Någonting den här historien visar.

Fotnot: Dagens ETC har sökt Ann-Marie Begler och Academedia

Skolföretagen rekryterar från det offentliga

Tobias Krantz

Valdes in i Kunskapsskolans styrelse i februari. Tidigare högskole- och forskningsminister (L).

Annette Lilliestierna

Kommunikationschef för Academedia, tidigare kommunikationschef på Skolverket (2013–2017).

Ann-Marie Begler

Byggde upp Skolinspektionen, där hon var generaldirektör 2008 2015. Generaldirektör Försäkringskassan 2015–2018. Idag generaldirektör i Regeringskansliet. Föreslås till Academedias styrelse.

Eva Andersson

Skoljurist för Internationella engelska skolan. Tidigare undervisningsråd på Skolinspektionen.

Jonas Nordström

Chefsjurist för Academedia sedan 2018. Kom direkt från en femårig tjänst som rättschef vid Skolverket.

Sofi Klang

Kommunikationschef på Kunskapsskolan, tidigare
samhällspolitisk chef på Lärarförbundet, informationssekreterare för Miljöpartiet.