Inrikes.

2017-11-08 12:07
HD beslutade att sänka straffet. Bild: TT. Bilden är ett montage.
HD beslutade att sänka straffet.

Körde flyktingar till Sverige – HD sänker straffet

En man som körde två flyktingar över Öresundsbron till Sverige får, av Högsta domstolen, sitt straff för människosmuggling sänkt från fängelse till dagsböter.  

En av de två männen som skjutsade två flyktingar över Öresundsbron, till Sverige, i december 2015 får sitt straff sänkt från tre månaders fängelse till dagsböter, enligt den dom som meddelades från Högsta domstolen, HD, under gårdagen.

HD skriver i ett pressmeddelande att ”människosmugglingsbrott som regel ska anses som ringa om annat inte är bevisat än att smugglingen är en engångsföreteelse, avser enstaka utlänningar och sker utan ersättning, och det inte finns några omständigheter som talar för en annan bedömning”.

Agerade av god vilja

De båda männen, som dömdes till fängelse i hovrätten, ska enligt egen uppgift ha sett de två flyktingarna, som de bedömde vara i mycket dåligt skick, vid en vägkant i nära anslutning till Öresundsbron, på den danska sidan. De ska då ha gett flyktingarna varma kläder, mat, dryck samt skjutsat dem över bron till Sverige. Vid betalstationen på Lernacken blev de sedan stoppade och uppgav då att de ”kört över männen av god vilja”.

Högsta domstolen anser det inte vara bevisat ”att den tilltalade fick någon ersättning för att han hjälpte männen att komma in i Sverige. Gärningen var inte heller planerad utan framstår som en i stunden uppkommen vilja att hjälpa de två personerna”.

Sänker straffet

HD:s sammantagna bedömning blir därmed att brottet ska betraktas som ringa, och straffet sänks från tre månaders fängelse, till dagsböter.  

Den andra mannen överklagade aldrig domen och fängelsestraffet från hovrätten står därmed fast för honom. 

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ytterligare två mål avseende människosmuggling.