Inrikes.

2018-11-28 08:59
  • ”Människor förväntas klara av allt mer på egen hand, vilket också ökar kraven på ställföreträdarna”, säger Karolina Ribbestam. Bild: TT
    ”Människor förväntas klara av allt mer på egen hand, vilket också ökar kraven på ställföreträdarna”, säger Karolina Ribbestam.
  • Ett par procent av Sveriges befolkning har en god man, förvaltare eller annan förordnad ställföreträdare som ska bevaka deras intressen.  Bild: TT
    Ett par procent av Sveriges befolkning har en god man, förvaltare eller annan förordnad ställföreträdare som ska bevaka deras intressen. 
Puffetikett
Dagens ETC

Kommuner larmar om brist på gode män

Många kommuner har svårt att hitta gode män och förvaltare till de mer komplexa uppdragen. Och ansökningarna blir fler för varje år.

”Behovet av gode män ökar i takt med att samhället blir mer komplicerat.”

Människor förväntas klara av allt mer på egen hand, säger Karolina Ribbestam, enhetschef på överförmyndarenheten i Malmö.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ett par procent av Sveriges befolkning har en god man, förvaltare eller annan förordnad ställföreträdare som ska bevaka deras intressen. Exakt hur många som får hjälp eller hur många ställföreträdare det finns är det ingen som vet eftersom det saknas ett nationellt register över uppdragen. De flesta gode män och förvaltare hjälper en närstående. Många anmälde sig också när kommunerna efterlyste gode män till ensamkommande. För andra grupper är det svårare. Många kommuner har svårt att rekrytera gode män och förvaltare till de mer komplexa uppdragen, visar ETC:s rundringning till kommuner.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Det kan handla om människor med missbruk, med psykiska diagnoser eller dubbeldiagnoser, om hemlösa eller ärenden där närstående utnyttjar en anhörig som därför behöver en god man för att tillvarata sina intressen, säger Karolina Ribbestam, enhetschef på överförmyndarenheten i Malmö.

Komplexiteten i ärendena har ökat i takt med att samhället har blivit mer komplicerat, menar hon.

– Människor förväntas klara av allt mer på egen hand, vilket också ökar kraven på ställföreträdarna, säger Karolina Ribbestam.

Många väntar i storstäderna

I Stockholm, Göteborg och Malmö står hundratals personer på väntelistan.

– Vi har svårt att hitta gode män och förvaltare till de mer krävande uppdragen, säger Gunnar Johnsson, chef på överförmyndarverksamheten
i Göteborg.

Ändå har Göteborg en lång tradition av att erbjuda människor med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar anställda gode män och förvaltare. En särskild förvaltarenhet med professionella ställföreträdare åtar sig de svåraste uppdragen
i den målgruppen.

– Men det finns fortfarande många som har annan typ av problematik, säger Gunnar Johnsson.

Idag har ett 15-tal kommuner professionella ställföreträdare som kan ta vissa särskilt krävande uppdrag, medan andra kommuner tvekar, då det saknas ett tydligt rättsligt stöd. Enligt lagstiftningen är ställföreträdarskap en ideell verksamhet.

Efter påtryckningar från flera instanser, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har regeringen aviserat en utredning som bland annat ska se över möjligheterna att lagstifta om en professionalisering för de svåraste uppdragen, men den dröjer.

Följer Göteborgs exempel

Länsstyrelsen i Skåne gav ändå klartecken till Malmö att liksom Göteborg och andra inrätta en förvaltarenhet med anställda ställföreträdare.

– De tuffaste uppdragen är för svåra och tidskrävande för en lekman som förväntas sköta det på sin fritid, mot ett lågt arvode. Vi har omkring 200 personer som behöver en god man på väntelistan idag. Ett antal av dem kommer troligen efter den 1 januari nästa år att få hjälp av anställda gode män och förvaltare, säger Karolina Ribbestam i Malmö.

För andra, som varken kan få hjälp av professionella eller ideella ställföreträdare kan följderna bli svåra.

Vad händer med dem?

– Ja, i sista hand blir det socialtjänstens ansvar att erbjuda dem det stöd de behöver, säger Gunnar Johnsson.

Gode män och förvaltare

Gode män och förvaltare utses av tingsrätten till myndiga personer, eller ensamkommande, som inte själva kan tillvarata sina rättsliga och ekonomiska intressen eller sörja för sin person.

Uppdragen är ideella även om ett mindre arvode utgår. Kommunerna avgör själva arvodets storlek, men de flesta följer SKL:s rekommendation. Den som har ställföreträdare – huvudmannen – betalar arvodet. Om tillräckliga tillgångar saknas betalar kommunen.

En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Den som har en god man är inte ”omyndig”.

Förvaltarskap ersatte 1989 omyndigförklaringen av vuxna.
En förvaltare har samma upp­drag som en god man men behöver inte huvudmannens samtycke inom de områden som ingår i uppdraget.

Lagstiftningen om överförmyndare (som har tillsynsansvaret), gode män och förvaltare härstammar från 1924 och är en del av föräldrabalken. Många instanser, däribland SKL, har begärt av regeringen att lagstiftningen ses över och anpassas till dagens förhållanden.

200

står på väntelista för att få god man i Malmö idag. Även i Stockholm är väntelistan lång, men kommunen kan inte säga en siffra.

123 000

personer, eller två procent av befolkningen (2016), i Sverige har en god man, förvaltare eller annan förordnad ställföreträdare.