Inrikes.

2021-04-08 19:20
Om Solnas kommunala bostadsbolag Signalisten får igenom sina krav kommer hyrorna höjas med 55–60 procent.  Bild: Jakob Jörlås
Om Solnas kommunala bostadsbolag Signalisten får igenom sina krav kommer hyrorna höjas med 55–60 procent. 
Puffetikett
Dagens ETC

Kommunala bolaget lyxrenoverar – höjer hyran med 60 procent

De boende har sagt tydligt nej. Ändå går Solnas allmännyttiga Signalisten vidare med sina planer på lyxrenoveringar av 300 lägenheter. Mot detta riktar både Hyresgästföreningen och den politiska oppositionen skarp kritik.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

– Många tänker att det bara är människor med beroendeproblematik som blir hemlösa, men vi ser att allt fler blir hemlösa för att de inte har råd att bo kvar i sina lägenheter, säger Stefan Björk, utredare på Hyresgästföreningen.

Konflikten handlar om att renoveringarna, många enligt hyresgästerna helt onödiga, kommer att leda till hyreshöjningar på uppåt 60 procent, vilket i sin tur gör att boende tvingas flytta för att de inte klarar den nya hyran. De boendes föreslag på alternativ som skulle minska den risken har fått kalla handen av Signalisten.

– Det är tydligt att det här handlar om renovräkningar. Tidigare exempel visar att 70 procent inte flyttar tillbaka. Signalisten gör det här trots att de vet vad resultatet kommer att bli, säger Stefan Björk.

Inte fått komma till tals

Även Sara Kukka-Salam (S), oppositionspolitiker och andre vice ordförande i Signalistens styrelse, är kritisk, inte minst till att de boende inte fått komma till tals.

– Det borde ha införts ett samrådsavtal mellan Signalisten och Hyresgästföreningen före processen, men M har inte varit positiva eller ansträngt sig för att få ett sådant på plats. De har inte ens velat lyssna på de boendes förslag. Men har man makt är man också skyldig att lyssna på sina medborgare, säger hon.

Ett sådant finns nu, men till föga hjälp för dem som bor i lägenheter där renoveringsprocessen redan påbörjats och där Signalisten via hyresnämnden försöker runda de boendes motstånd.

Brister i ansvar

Både Sara Kukka-Salam och Stefan Björk anser att det stora felet återfinns i politiken som inte tar ansvar för konsekvenserna av dyra renoveringar.

– Vi vill se ett starkare, lagstadgat boendeinflytande, att hyresnämnden börjar ta hänsyn till boendes betalningsförmåga och att man bidrar med finansiering till upprustning av miljonprogramsområden så att bolagen kan få en del av räkningen betald, säger Stefan Björk.

– Man borde sänka inkomstkraven, införa hyresrabatter så att trogna hyresgäster har råd att bo kvar och dessutom också införa ett livscykelperspektiv, så att man inte kastar ut fullt fungerande inredning med dyrare nota som följd, säger Sara Kukka-Salam.

Dagens ETC har förgäves sökt Signalistens styrelseordförande Magnus Nilsson (M).

Renoveringar

Signalisten planerar renoveringar i tre områden: Bergshamra, Bagartorp och i fastigheten Gunnarbo. Totalt handlar det om över 700 lägenheter som Signalisten anser kräver omfattande renoveringar, men som kommer att leda till höjda hyror med 55–60 procent.

De boende har anlitat experter för att visa att det går att renovera mer varsamt och utan dramatiskt höjda hyror som följd. Signalisten svarar att deras egna experter anser att de planerade renoveringarna är nödvändiga.