Inrikes.

2020-10-23 08:50
  • Bild: Henrik Montgomery/TT / Shutterstock
  • ”Pandemin har visat att det går att bo i Västerbottens inland eller i de jämtländska skogarna och samtidigt genomföra sitt jobb på ett bra sätt”,  säger Terese Bengard, verksamhetschef på organisationen Hela Sverige ska leva.  Bild: Press
    ”Pandemin har visat att det går att bo i Västerbottens inland eller i de jämtländska skogarna och samtidigt genomföra sitt jobb på ett bra sätt”, säger Terese Bengard, verksamhetschef på organisationen Hela Sverige ska leva. 
Puffetikett
Dagens ETC

Kommer distansarbetet att fortsätta efter pandemin?

Volvo och andra stora företag planerar att låta halva personalstyrkan arbeta hemma efter pandemin. Men hur bra är det?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Unionen har i samarbete med Sifo genomfört en undersökning under hösten i år där 1 200 privatanställda tjänstemän har fått svara på frågor om sin arbetsmiljö under coronapandemin. Undersökningen visar att en majoritet av hemarbetarna, 59 procent vill arbeta mer på kontoret efter pandemin medan en fjärdedel vill fortsätta arbeta hemifrån. Den upplevda fördelen med distansarbete är en bättre balans mellan arbete och privatliv.

– Det har inneburit större flexibilitet i vardagen och det har varit gynnsamt för familjelivet. Man har kunnat använda tid som annars skulle ha gått till resa och pendling till familj och träning istället. Å andra sidan finns det en tydlig baksida med en lägre känsla av tillhörighet till arbetsplatsen exempelvis. Försämrade relationer till chef och kollegor märks också i undersökningen, säger Annica Hedbrant, utredare arbetsmiljö för fackförbundet Unionen.

Distansarbete som standard

Samtidigt meddelar nu flera stora företag att de planerar att fortsätta med distansarbete även efter pandemin. Molnlagringstjänsten Dropbox berättade nyligen på företagets blogg att de kommer att införa distansarbete som standard i företaget. Den nya arbetslinjen kallas för ”Virtual First”. Lastbilstillverkaren AB Volvo gick också ut i en artikel i tidningen Dagens Industri och berättade att så mycket som 45 procent av de anställda kan komma att arbeta hemma i framtiden, även efter pandemin.

Joacim Grubbström, ansvarig för AB Volvos arbetsmiljö i Sverige säger till Dagens ETC:

– Distansarbete är inte en lösning för alla, men det kan vara en möjlighet för många. Vi har länge haft en relativt stor andel som arbetat utanför kontoret, exempelvis ute hos kunder, leverantörer och på arbetsresor, men coronapandemin har givetvis gjort att denna delen har blivit ännu större. Våra erfarenheter har lärt oss att det funkar bra och att det kan bidra till en ökad flexibilitet för våra medarbetare som många vill ha.

Finns det några risker med distansarbete?

– Vi måste säkerställa god ergonomi utanför kontoret, se över risker kopplat till den mentala hälsan och arbetsbelastning. Vi genomför alltid riskanalyser i samband med alla planerade förändringar i verksamheten, givetvis i samverkan med våra skyddsorganisationer, säger Joakim Grubbström.

Arbetsgivarens ansvar

Annica Hedbrant på Unionen ser liknande risker efter resultaten i den senaste undersökningen. Hon vill även peka på risken för att arbetet flyter in i fritiden.

– Det är bra att få möjlighet och inflytande över när och var man förlägger sin arbetstid. Men, som vi ser i vår undersökning, finns det en upplevelse av gränslöshet och att man kanske jobbar mer än vad man ska, säger hon och fortsätter:

– Rutinerna blir inte lika tydliga. Man kanske brukar gå på rast samtidigt som sina kollegor och då skulle det vara bra att ha frivilliga raster inlagda i sin kalender exempelvis. Arbetsgivaren måste se till att organisera arbetet så att man kan ta de här pauserna och inte ha så mycket att göra att man inte kan lämna datorn på en hel dag.

Ingen tydlig plan

En rundringning som Dagens ETC har gjort visar att flera stora företag och myndigheter inte har någon utarbetad plan för distansarbete i framtiden. Många närmar sig frågan med försiktighet.

Arbetsförmedlingen har drygt 10 000 anställda runtom i Sverige.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Vi befinner oss i en analysfas där vi analyserar hur distans- och hemarbetet har påverkat våra resultat och vilka vinster och utmaningar vi ser med det. Därefter kommer vi att komma fram till ett par principiella ställningstaganden som tar höjd för arbetsrätten, arbetsmiljön, ledarskapet och verksamheten, säger HR-direktören, Lena Hadad.

Susan Vo Bergqvist är pressansvarig för ICA-gruppen som har drygt 23 000 anställda i Sverige och Baltikum.

– Det senaste årets distansarbete har öppnat upp en flexibilitet för många anställda, men också utmaningar särskilt när det gäller det sociala och kreativa utbytet med kollegorna. Hur distansarbetet kommer att se ut efter pandemin har vi med oss i den framtida planeringen, men det är inte något som vi har fastställt ännu.

Företaget Electrolux har 49 000 anställda globalt varav drygt 1 500 jobbar i Sverige. Även där finns det en osäkerhet inför hur arbetet ska organiseras i framtiden.

– Vi har låtit de som vill jobba hemma få fortsätta med det så länge pandemin pågår. Vi har också öppnat upp kontoret så att man kan vara där två gånger i veckan. Vi märker att det finns ett behov av att träffas ansikte mot ansikte och ha en fysisk kontakt. Längre horisont än så har vi inte i dagsläget, säger Daniel Frykholm, informationschef.

Läs vidare på nästa sida: Organisation    tror på nya jobbchanser: ”Enorma möjligheter för glesbygden”

82

Så många procent svarade att de vill fortsätta att arbeta hemifrån en dag i veckan när coronakrisen är över i en undersökning som fastighetsrådgivningsföretaget Colliers International gjort bland 3 000 personer i 25 länder.