Inrikes.

2021-05-04 16:50
  • Karolinska sjukhuset slutar med hormonbehandling av unga transpersoner – en försiktighetsåtgärd uppger sjukhuset, Bild: TT
    Karolinska sjukhuset slutar med hormonbehandling av unga transpersoner – en försiktighetsåtgärd uppger sjukhuset,
  • Edward Summanen, sakkunnig på RFSL. Bild: Press
    Edward Summanen, sakkunnig på RFSL.
  • Aleksa Lundberg. Bild: Hossein Salmanzadeh
    Aleksa Lundberg.
Puffetikett
Dagens ETC

Karolinska sjukhuset stoppar hormonbehandlingar för unga transpersoner

Karolinska slutar med hormonbehandling av unga transpersoner på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Detta som en försiktighetsåtgärd efter en rapport från statens beredning för medicinsk och social utvärdering och en uppmärksammad dom från Storbritannien.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Debatten om hormonbehandlingar för unga transpersoner har tagit en ny vändning i Sverige. Detta med anledning av att Karolinska universitetssjukhuset tagit fram nya riktlinjer för behandlingen av unga med könsdysfori.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, visade 2019 att det saknas kunskap om de långsiktiga effekterna av hormonbehandlingar som pausar puberteten. Med stöd av SBU:s slutsats samt ett färskt domstolsbeslut från Storbritannien gällande hormonbehandling av unga har sjukhuset nu beslutat om att inte starta nya behandlingar med hormoner för personer med könsdysfori under 16 år.  

För unga mellan 16 och 18 år kan hormonella behandlingar ske, men endast inom ramen av en klinisk studie som godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Enligt de nya riktlinjerna ska enskilda beslut tas för de unga med könsdysfori som redan påbörjat sina hormonella behandlingar.

Försiktighetsprincip ska gälla

Edward Summanen, sakkunnig i transfrågor på RFSL är mycket kritisk till beslutet.

– Det är uppenbart att det råder olika tolkningar av diverse begrepp men också av slutsatserna i SBU:s rapport. De individer som fattat detta beslut är inte de som jobbar med målgruppen ifråga. Vi på RFSL ställer oss frågande till att sjukhusledningen har tagit det här beslutet över huvudet på den klinik som behandlar barn och unga med könsdysfori.

I beslutet om de nya riktlinjerna skriver verksamhetschefen Fredrika Gauffin och temachefen Svante Norgren att "i enlighet med att försiktighetsprincipen alltid ska tillämpas, beslutas att ej initiera hormonell behandling hos patienter med könsdysfori under 16 års ålder".

– Begreppet "försiktighetsprincipen" kan tolkas på olika sätt, eller snarare öppnar det upp för diskussion om vad vi vill vara försiktiga med. Vad ska väga tyngst? Eventuell ökad risk för benskörhet eller risk för stor psykisk ohälsa och lidande? Det är inte alltid enkla beslut, och det är centralt att både patient och närstående informeras om riskerna. Men beslutet om att stoppa alla hormoner utan att ens ha en studie planerad är en katastrof. Det är inte försiktigt att vägra att ge unga vård som lindrar lidande, menar Edward Summanen.

"Respektlöst"

Han upprörs också över att ledningen inte tagit tillräckligt stor hänsyn till hur de unga som behöver stöd för ångest, depression och suicidtankar kan påverkas av beslutet.

– Att de inte ens verkar ha förstått dessa konsekvenser gör mig ärligt talat rasande. Det är respektlöst, inhumant och okunnigt, säger han.

Rättsfallet i Storbritannien handlar om en person som genomgått en könskorrigerande behandling ångrat sig, stämt vården och vunnit  i Högsta domstolen, och därmed bidragit till att behandling med pubertetsblockerare stoppats till minderåriga i landet. Enligt Summanen drevs rättsfallet som ett led i en politisk kamp mot könsbekräftande vård.

–  Det var ett politiskt beslut, inte ett medicinskt, och inte heller här tar samhället sitt ansvar att följa upp vad det gör med de unga som känner att det här förstör hela ens framtid, säger Edward Summanen.

"Ett experiment"

Aleksa Lundberg, skådespelare och journalist, som själv genomgått en transition, är däremot positiv till beslutet.

– Jag förstår att det här kan väcka oro bland familjer till transbarn som upplever sig behöva vård. Men jag ser det ändå som ett väl övervägt beslut. Preparaten som används är inte ämnade för den här gruppen och motiveringen Karolinska skrivit talar sitt tydliga språk.

Beslutet kommer, menar Lundberg, innebära att det inte kommer kunna utföras lika tidiga hormonella eller kroppsliga ingrepp på barn med könsdysfori som tidigare. Något hon anser är bra.

– Kliniska studier behöver göras och, som Karolinska skriver i sitt beslut, så måste de som får behandlingarna vara väl medvetna om att de är ett experiment som innebär vissa risker, både vad gäller permanent sterilitet och ökade cancerrisker.

Fakta:

De ändrade riktlinjerna trädde i kraft den 1 april 2021.

Enligt beslutet kommer domstolsgodkännande att rekommenderas vid behandling av personer mellan 16 till 18 år på grund av ökade risker för kardiovaskulär sjukdom, benskörhet, infertilitet, cancer och trombossjukdomar.

Hormonell behandling har hittills kunnat bestå av pubertetsblockerande behandling som har kunnat påbörjas vid pubertetsstart och könskonträra hormoner som startats efter 16 års ålder.
Förändringarna i riktlinjerna ska inte påverka det psykologiska och psykiatriska mottagandet av patienter under 18 år på  barn- och ungdomspsykiatrin enligt beslutet.