Inrikes.

2016-04-21 11:00
Bilder: TT

”Inget land har sänkt skatterna som Sverige”

Efter att Spotify hotat att lämna landet har debatten om de svenska skatterna åter blossat upp.

Men stämmer det att Sverige sticker ut som ett högskatteland? Vi har tittat närmare på saken.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

”Skatt är den sanna girigheten”. Det basunerade kolumnisten Lena Andersson ut i DN nyligen med anledning av den debatt som blossat upp efter Spotifygrundarens hot om att lämna Sverige. Och att välfärdsstaten Sverige skulle vara ett av de länder med högst skatter i världen rimmar nog med de flestas uppfattning. Länge stämde också det. Men de senaste tio åren har en mängd reformer ändrat på det – förmögenhetsskatten är avskaffad, liksom arvsskatten och fastighetsskatten. Samtidigt har jobbskatteavdraget införts.

– Det finns förmodligen inget land som har sänkt skatterna så dramatiskt som Sverige har gjort, säger Hans Lööf, professor i nationalekonomi på KTH.

”Extremt förmånligt”

Det syns också på skattekvoten, eller det som brukar kallas skattetryck. År 2005 var skattekvoten, alltså de totala skatterna som andel av BNP, 48 procent. Tio år senare har kvoten sjunkit till knappt 43 procent. Det är visserligen högre än OECD-snittet, men lägre än i länder som Finland, Tyskland och Frankrike. Inget annat land har heller haft en lika stor sänkning. Många har istället gått åt andra hållet, med en skattekvot som ökar. Stefan de Vylder, docent i nationalekonomi, menar att Sverige har blivit ett skatteparadis för privatpersoner.

– Vi är det enda industrilandet som har avskaffat förmögenhetsskatt, arvsskatt och fastighetsskatt. Att äga är väldigt gynnsamt i Sverige, säger han.


Tröttnat på att spara dina pengar hos giriga banker som tar ut miljardvinster?

Spara dina pengar i ETC Sol och låt pengarna göra nytta för klimatet!


Införandet av så kallat investeringssparkonto har dessutom gjort att den som öppnat ett sådant konto knappt behöver skatta på avkastning av kapital, menar han. Istället för att till exempel betala 30 procent skatt på aktieutdelningar kan den med ett investeringssparkonto betala en årlig avgift till staten på 0,42 procent av kontots värde.

– Du kan också ha en kapitalförsäkring som gör att skatten blir mycket låg. Det finns få länder där det är så extremt förmånligt att vara rik, säger Stefan de Vylder.

Beräkningar från OECD visar också att låg- och medelinkomsttagaren i Sverige betalar lägre skatter än snittet. Marginalskatten för till exempel en medelinkomsttagare är knappt 32 procent, jämfört med 36 procent som är snittet i OECD. När man också räknar med arbetsgivaravgiften som en del av skatten på arbete hamnar Sverige högre upp i listan. Men skattekilen som den kallas är långt ifrån störst i Sverige – ungefär ett av tre OECD-länder har större skattekil. När det gäller höginkomsttagare toppar Sverige dock. Bara Belgien har högre skatt för dem som tjänar mest.

– Men jämfört med hur det var i Sverige tidigare har också den sänkts betydligt, säger Stefan de Vylder.

Läs vidare på nästa sida: Låg bolagsskatt

Skattekvot (skatteintäkterna som del av BNP)

Sverige: 43 procent av BNP

OECD: 36 procent av BNP

Marginalskatt för låginkomsttagare

Sverige: 28,32 procent

OECD-snitt: 31,84 procent

Marginalskatt för medelinkomsttagare

Sverige: 31,86 procent

OECD-snitt: 36,1 procent

Marginalskatt för höginkomsttagare

Sverige: 56,86 procent

OECD-snitt: 40,37 procent

Fotnot: Som låginkomsttagare räknas den som tjänar 67 procent av medelinkomsten. Som medelinkomsttagare räknas den som tjänar 100 procent av medelinkomsten. Som höginkomsttagare räknas den som tjänar 167 procent av medelinkomsten.

Bolagsskatt

Sverige: 22 procent

OECD: 24,8 procent

Skatt på kapitalvinst

Sverige: 30 procent

OECD: 18,2 procent*

*BNP-viktat genomsnitt exklusive Sverige.

Fastighetsskatt

Sverige: avskaffades 2007, ersattes med fastighetsavgift som är max 0,75 procent av taxeringsvärdet för småhus. 1,1 procent av BNP 2014

OECD: 5,6 procent, eller 1,85 procent av BNP.

Skatt på företagsvinster

Sverige: 6 procent

OECD: 8,5 procent

Skatt på företagens vinster definieras som skatter på nettovinsten (bruttoinkomst minus tillåtna skattelättnader) av företag. Det omfattar också skatter på kapitalvinster av företag.

Källa: Ekonomifakta, OECD, Arbetet