Inrikes.

2018-11-27 23:07
I Flen saknas inte gode män, ens till de svårare uppdragen. Bild: TT
I Flen saknas inte gode män, ens till de svårare uppdragen.
Puffetikett
Dagens ETC

Ingen brist i Flen – visar­ att det är möjligt

På Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare, RFS, är svårigheterna att rekrytera gode män till de svåraste uppdragen väl känd.

”Det kan vara väldigt svårt, men vår erfarenhet är att hur man jobbar med rekrytering, löpande stöd och utbildning har stor betydelse”, säger Elin Molander, projektledare på RFS.

Det finns inga nationella riktlinjer som reglerar hur kommuner arbetar med ställföreträdare, därför är lösningarna många.

I vissa kommuner består utbildningen för blivande gode män och förvaltare av en webb-kurs, medan andra har veckolånga utbildningar och kontinuerlig fortbildning.

I Uppsala ges en fyradagars grundutbildning som kvällskurs några gånger om året. 

– Det skulle behövas mer, men det är en resursfråga, säger Ida Hellrup, förvaltningschef på Överförmyndarförvaltningen i Uppsala län.

Ingen brist i Flen

Uppsala har haft problem med årslånga väntetider för vissa uppdrag men har lyckats vända trenden. Idag står bara ett tiotal personer på väntelistan i hela länet, trots att ansökningarna blivit fler.

– Vi är ute och träffar folk och försöker aktivt rekrytera människor via sociala medier, annonser, mässor och träffar. Vi har satt in mycket insatser, så idag ser det bättre ut än för några år sedan, säger Ida Hellrup.

Enligt Elin Molander på RFS, behöver inte kommunens storlek vara avgörande för hur väl de lyckas med rekryteringen.

– Vår erfarenhet är att hur man jobbar med rekrytering, löpande stöd och utbildning har stor betydelse, säger hon.

Det är en liten kommun som Flen exempel på. Där saknas inte gode män, ens till de svårare uppdragen.

– Vår ärendemängd visar att behovet ökar. Befolkningen blir äldre och fler mår psykiskt dåligt men vi jobbar kontinuerligt med rekrytering, säger Jenny Dunberg, överförmyndarhandläggare i Flen.

Annonserat via Facebook

Kommunen har bland annat annonserat via Facebook och gensvaret har varit stort, men nyckeln till framgången handlar mest om att ta väl hand om ställföreträdarna när de väl fått ett uppdrag, tror hon.

– Människor säger att det är skönt att det är lätt att få tag på oss. Att bara få prata med någon ger trygghet i uppdraget. Jag tror inte att större kommuner har samma tillgänglighet, säger Jenny Dunberg.