Inrikes.

2015-05-23 08:59
Familjen Palmberg är med i reklamen för Coops satsning på ekologiska livsmedel. Bild: Coop
Familjen Palmberg är med i reklamen för Coops satsning på ekologiska livsmedel.

"Inga belägg för att ekomat är bättre för hälsan"

Många oroas över att få i sig bekämpningsmedelsrester genom maten. En reklamfilm som fått stor spridning i veckan visar hur en familj blev av med flera kemikalier i kroppen genom att äta ekologiskt i två veckor. Men resultaten kritiseras av Livsmedelsverket för att vara vilseledande.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast söndag 24 okt så får du en hel månad för bara 39 kr.

Betala per år

Från

1500 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per år. Avsluta när du vill.

– Andemeningen är att ekologiska livsmedel är mycket bättre för hälsan, men det finns inga belägg för det, säger Anneli Widenfalk, toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket.

I reklamen för Coops satsning på ekologiska livsmedel, Ekoeffekten, får vi möta familjen Palmberg, som testat att äta ekologisk mat i två veckor. Före experimentet lämnar de urinprov som visar halter av flera sorters bekämpningsmedel. Vissa kemikalier ger så stort utslag att staplarna går genom taket i diagrammet. Efter att familjen övergått till ekologiska livsmedel försvinner de flesta ämnen helt och hållet.

”När man får höra det här tänker man framförallt på barnen, jag vill inte ha tillbaka de här kemikalierna i mina barn”, säger mamman i familjen.

Frukt och grönt = bra för hälsan

Förra veckan bjöds också en av forskarna bakom Coops bekostade studie, Jörgen Magnér från IVL Svenska Miljöinstitutet, in till TV4:s morgonsoffa för att prata om resultaten under vinjetten ”Friskare med ekomat”. Där säger han att barn är särskilt utsatta för kemikaliepåverkan och att man inte vet hur olika ämnen reagerar ihop på lång sikt, även om inga av de uppmätta halterna är skadliga var för sig.

Men enligt Livsmedelsverket innebär de uppmätta halterna, som ligger långt under de satta gränsvärdena, ingen risk för sämre hälsa hos vare sig vuxna eller barn.

– Man kan välja att köpa ekologisk mat av andra skäl, men vi tycker att det blir fel fokus att uppmana till det av hälsoskäl. De stora hälsoeffekterna i det här sammanhanget handlar om hur mycket frukt och grönt man äter totalt sett, oavsett hur det odlas, säger Anneli Widenfalk.

Hon poängterar också att man ser tydliga samband i forskningen mellan att äta mycket grönsaker och frukt och minskad risk för sjukdomar, trots att man får i sig störst mängd bekämpningsmedelsrester från just frukt och grönt som ofta äts rå och besprutas mycket i det konventionella jordbruket.

Däremot finns ingen forskning som pekar på några större hälsoeffekter av att äta ekologisk mat jämfört med konventionell mat, menar hon.

– Vi gör beräkningar av den sammanlagda effekten av bekämpnings-medelsrester också, men inte heller där kan vi se någon risk för långsiktiga effekter. I enstaka fall kan livsmedel innehålla resthalter som är så höga att de skulle kunna innebära att man påverkas kortsiktigt. Sedan är inte den ekologiska maten helt fri från kemiska bekämpningsmedel heller, och hade man letat efter mögelgifter eller andra gifter hade man hittat sådana rester även efter att familjen börjat äta ekologiskt, säger Anneli Widenfalk.

Minska hellre på saltet

Hon menar att det problematiska med kampanjer som ”Ekoeffekten” är att de gör folk rädda för fel saker, istället för att rikta fokus mot exempelvis farorna med ett för högt saltintag.

Louise König, hållbarhetschef på Coop, tillbakavisar kritiken och poängterar att de är tydliga med att den vanliga maten inte är farlig, trots spår av bekämpningsmedel.

– Vår ambition är inte att skrämma någon från att äta vanlig mat. Det vi vill visa är att andelen och antalet bekämpningsmedel i kroppen sjunker när man äter ekologisk mat, men vi är också tydliga i rapporten med att de är långt under gränsvärdena och att det inte är farligt eller skadligt att äta icke-ekologisk mat. Vi säger bara att ämnena finns där.

Men om det inte har någon direkt betydelse för konsumenten, varför lyfter ni fram skillnaderna?

– Vi säljer all typ av mat så att människor själva kan välja. I och med den här filmen vill vi ge inspiration till att välja mer ekologiska produkter. Vad vi säger är att om man vill minska exponeringen eller risken för bekämpningsmedel kan man välja ekologiskt.

Frågan är vilka Coop tänker sig ska välja den andra maten de säljer, som de själva framhåller innehåller oönskade kemikalier. Borde inte slutsatsen vara att plocka bort den icke-ekologiska maten från hyllorna om den ekologiska är bättre?  

Louise König:

– Alla livsmedel som vi säljer är bra. Vi skulle inte sälja någonting som är farligt att äta. Men sedan kan man leva på olika sätt och bland våra konsumenter finns de som bara köper ekologiskt, de som bara vill ha svensk mat, de som lägger väldigt mycket pengar på mat och de som bara vill handla billigt. Det finns många olika konsumentgrupper och vi försöker på olika sätt stimulera dem till att först och främst äta bättre och mera hälsosamt.

När SCB undersökte attityden till ekologiska livsmedel 2004 svarade drygt hälften av hushållen att de föredrar ekologiska livsmedel framför icke-ekologiska. Svaren visade också att viljan att handla ekologiskt var densamma oavsett socioekonomisk bakgrund. Däremot visade samma undersökning att 18 procent av gruppen ensamstående med barn valde bort ekologiska livsmedel av ekonomiska skäl, jämfört med 10 procent hos övriga hushåll. När ETC i höstas jämförde elva vanliga livsmedel var de ekologiska alternativen 35 procent dyrare. 
 

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Försäljning ekologiska livsmedel i miljarder kronor

  • 2008: 6 miljarder
  • 2009: 7 miljarder
  • 2010: 8,1 miljarder
  • 2011: 9 miljarder
  • 2012: 9,9 miljarder
  • 2013: 11,2 miljarder
  • 2014: 15,5 miljarder

Källa: Ekoweb

EKO I SIFFROR

  • 38% ökade försäljningen av ekologisk mat i Sverige med förra året, vilket var den största ökningen i hela världen.
  • 5,6% av den totala livsmedelsförsäljningen 2014 var ekologiska varor.
  • 80%, ungefär,  av de ekologiska livsmedel som säljs i Sverige är kravmärkta, vilket bland annat innebär att maten odlas utan kemiska bekämpningsmedel. Det finns även särskilda riktlinjer att leva upp till som handlar om socialt ansvar, minskad klimatpåverkan och djuromsorg.