Inrikes.

2021-03-31 09:16
I höst kommer eleverna i i årskurs fyra i Internationella engelska skolan få betyg – trots att        lärarna säger nej.  Bild: Pontus Lundahl/TT
I höst kommer eleverna i i årskurs fyra i Internationella engelska skolan få betyg – trots att lärarna säger nej. 
Puffetikett
Dagens ETC

IES inför betyg från fjärde klass – mot lärarnas vilja

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

IES: Alla våra lärare har en god kunskap om det svenska betygssystemet

Internationella engelska skolan svarar på Dagens ETC:s frågor via mejl.

Ni får kritik från Lärarnas Riksförbund för att ledningen inte involverat fack och lärare. Hur ser ni på den kritiken?

– IES som huvudman har tagit ställning för betyg i årskurs 4 redan 2016 när vi fick möjlighet att vara med i försöksverksamheten för betyg, vilket vi tog upp med facken i möten då. Besluten att införa betyg i respektive skola sker på rektorsnivå, efter att de har lyssnat till alla berörda lärares åsikter, gjort riskanalyser och pratat med facken.

Innebär det att det är upp till var och en av era rektorer att välja att införa betyg?

– Ja. 

Om en rektor inte vill införa betyg från årskurs 4, vad händer då?

– Ingenting. Det är ett rektors­beslut.  

Hur tror ni att lärarnas arbetsbelastning kommer att påverkas av att de får fler betyg att sätta?

– Lärare bör även utan betyg ha en god vetskap kring hur det går för deras elever och deras kunskapsutveckling gentemot målen, så det bör inte bli en ökad arbetsbelastning. Inom IES har vi redan ett system av att följa elevers kunskapsutveckling genom betygsliknande omdömen, och dokumenterar redan elevers kunskapsutveckling mot målen.

Många av era lärare saknar svensk lärarlegitimation och är inte bekanta med det svenska betygssystemet. Hur påverkar det deras förmåga att sätta betyg?

– Alla våra lärare har en god kunskap om det svenska betygssystemet eftersom rättssäkra och likvärdiga betyg är av största vikt för oss. Våra skolor lägger stort fokus på att undervisa sina lärare i läroplanen redan under deras introduktion, och och det är ett kontinuerligt fokus för våra arbetslagsledare och academic managers under hela läsåret. 

71

... procent av IES-lärare anslutna till Lärarnas Riksförbund vill inte ha betyg från årskurs fyra.