Inrikes.

2021-04-22 09:24
 • För att fira grundaren Barbara Bergströms 75-årsdag donerar stiftelsen bakom Internationella engelska skolan 60 miljoner kronor till forskning om skoleffektivisering. Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT
  För att fira grundaren Barbara Bergströms 75-årsdag donerar stiftelsen bakom Internationella engelska skolan 60 miljoner kronor till forskning om skoleffektivisering.
 • Handelshögskolan i Stockholm. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT
  Handelshögskolan i Stockholm. 
 • Bill och Melinda Gates. Bild: Ted S. Warren/AP
  Bill och Melinda Gates. 
 • ”IES donerar 60 miljoner av de pengar som de tjänat på sitt skolägande och lägger dom på en person som ska forska i tio år om det som är IES svar på varför marknadsskolan bör vara kvar”, säger Marcus Larsson på tanke- smedjan Balans. Bild: Balans
  ”IES donerar 60 miljoner av de pengar som de tjänat på sitt skolägande och lägger dom på en person som ska forska i tio år om det som är IES svar på varför marknadsskolan bör vara kvar”, säger Marcus Larsson på tanke- smedjan Balans. 
Puffetikett
Dagens ETC

IES ger miljoner till Handels – vars rektor sitter i IES styrelse

Internationella engelska skolans grundare donerar 60 miljoner till en ny professur på Handelshögskolan. Med större inflytande i forskningen får marknadsskolan större makt i samhället, menar kritiker.

”Det är väldigt träffande att Handels rektor själv sitter i IES styrelse. Det är en så bra bild över vilka intressenter som har makten över den svenska skolan”, säger Marcus Larsson på tankesmedjan Balans.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast söndag 24 okt så får du en hel månad för bara 39 kr.

Betala per år

Från

1500 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per år. Avsluta när du vill.

För att uppmärksamma att IES:s grundare Barbara Bergström fyller 75 år har paret Bergströms stiftelse skänkt 60 miljoner kronor till Handelshögskolan och en professur inom organisation och ledarskap i skolan och utbildningssektorn. Professor Karl Wennberg, som för närvarande verkar vid Linköpings universitet, ska bedriva ”oberoende forskning om skolans ledning och framgångsfaktorer”.

Marcus Larsson på tankesmedjan Balans är skeptisk till upplägget.

– IES donerar 60 miljoner av de pengar som de tjänat på sitt skolägande och lägger dom på en person som ska forska i tio år om det som är IES svar på varför marknadsskolan bör vara kvar. Alltså att man ska kunna mäta skolors förädlingsvärde.

Han ser forskningen som ett fortlöpande arbete för att ta fram material som ska visa att marknadsskolan är ett bra system för att mäta elevers, skolors och lärares utveckling.

– Jag har pratat med så många lärare om förädlingsvärde som skakar på huvudet och säger att ”det där kommer aldrig att hända, det är det dummaste jag hört”. Men det är vad de vill göra och det verkar som om de har ganska stor makt.

Sticker i ögonen

Att stiftelsens pengar som nu doneras från början varit skattemedel i form av skolpeng som skulle används till elevernas skolgång sticker i ögonen på Marcus Larsson. Men även att nätverken för privat forskning och skola är så tätt sammankopplade.

– Det är väldigt träffande att Handels rektor själv sitter i IES styrelse. Det är en så bra bild över vilka intressenter som har makten över den svenska skolan.

Hur oberoende forskning den nya forskaren kan göra är svårt att säga i dagsläget.

– Det enda vi vet är att de får 60 miljoner i gåva från IES för att forska i något som IES tycker är viktigt. Jag får väl förmoda att den här forskaren själv tycker att det är viktigt. Men jag vet ingenting om deras metoder och hur tillförlitliga de är.

Forskning ska vara oberoende

För donationer till statliga universitet och högskolor finns en förordning som säger att det inte får ställas krav på motprestationer. För Handelshögskolan i Stockholm, som är en privatägd högskola, finns inte någon sådan reglering. Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan menar ändå att forskningens oberoende är centralt för lärosätets legitimitet. Oberoendet ska bland annat säkras genom ett avtal som har skrivits med Bergströmsparets stiftelsen där det står att forskningen ska uppfylla vetenskapliga krav. Sedan har ett oberoende råd upprättats.

Lars Strannegård svarar på frågor från Dagens ETC via mejl.

– Rådet har till uppgift att fungera som stöd och kvalitetssäkring till centrumbildningens ledning. Vetenskapliga ledare vid Handelshögskolan måste ha uppvisat hög integritet och omfattande publicering i tidskrifter med ytterst höga vetenskapliga krav. Av det följer också att ledaren nödvändigtvis måste uppfylla de krav som Handelshögskolan i Stockholm ställer för professorskompetens. Innehavaren av professuren är fast anställd av Handelshögskolan, oavsett finansiering. Professorns anställning är alltså inte avhängig finansieringen.

Tanken är också att forskningen på sikt ska stöttas genom medel från fler källor än IES, tillägger Lars Strannegård.

Du är med i styrelsen i IES. Har det påverkat att ni får denna donation?

– Svårt att säga om det finns en direkt koppling. Det kan ju vara så att jag fick frågan om att sitta i styrelsen för IES för att jag är en stark förespråkare av oberoende forskning med hög vetenskaplig höjd. Handelshögskolan har som sitt uppdrag att stärka Sverige med hjälp av forskning och vetenskapligt baserad undervisning. Min uppfattning är att stiftelsen är mycket positiv till just oberoende forskning.

Kritiska röster menar att privata donationer från rika företag och enskilda personer kan komma att styra forskningen genom att ge till den forskning som kan gynna dem själva.

–Så länge forskarna har stark integritet och högt ställda krav på vetenskaplighet så bedömer jag den risken som liten. Handelshögskolan, liksom många andra universitet, har intäkter från en mängd källor. Min syn är att en mångfald bland finansieringskällor utgör själva basen för oberoende. Mångfalden är ett slags försäkring mot beroende av en enskild eller ett fåtal finansiärer.

Förädlingsvärde

Handelshögskolans nya professur ska forska om förädlingsvärde. Det innebär bland annat att man ska kunna se exakt hur mycket skolor och lärare bidrar till ett ökat värde för maximal utveckling.

Enligt Tankesmedjan Balans kan undervisningen i skolan och arbetsrätten för lärare med lågt förädlingsvärde påverkas negativt om en sådan mätning blir norm på skolorna.

Filantropi

Filantropi är välgörenhet till projekt inom till exempel kultur, utbildning, forskning och hälsa.

Några av de mest kända filantroperna är Microsoft-grundaren Bill Gates och hans fru Melinda Gates som driver Bill and Melinda Gates Foundation som skänker pengar till projekt som ska bekämpa fattigdom, sjukdomar och orättvisor.

Ingvar Kamprad, Stefan Persson, Rausing-familjen och Skype-miljardären Niklas Zennström är exempel på svenskar som skänkt avsevärda summor.