Inrikes.

2017-04-28 10:15
Hyresgästutredningen, som presenterades i veckan, föreslår bland annat att hyreshöjningar ska kunna införas stegvis under en längre tid. Bild: Hasse Holmberg/TT
Hyresgästutredningen, som presenterades i veckan, föreslår bland annat att hyreshöjningar ska kunna införas stegvis under en längre tid.

Hyresgästen chanslös när hyrorna chockhöjs

Bostaden är numera en vara som alla andra – som du antingen har råd med eller inte. Svagast ställning på bostadsmarknaden har hyresgästerna, som kan tvingas flytta när hyran chockhöjs efter renovering. Nu föreslås nya riktlinjer som ska stärka hyresgästernas ställning vid tvister i hyresnämnden. 

På 1970- och 80-talet bedrevs en aktiv bostadspolitik för jämlikhet mellan olika boendeformer. Det skulle vara ungefär lika dyrt oavsett om hemmet var en bostadsrätt eller en hyresrätt. Det här var möjligt tack vare statliga subventioner. Sedan dess har subventionerna för hyresrätter successivt avskaffats medan de blivit kvar för den som köpt sin bostad. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Sedan början på 1990-talet har också hyrorna rakat i höjden, både genom nya tillämpningar av bruksvärdesprincipen, årliga hyreshöjningar och genom kraftiga påslag i samband med renoveringar. När nu hundratusentals lägenheter i miljonprogrammen står inför nödvändiga upprustningar har så kallade ”renovräkningar” kommit upp på dagordningen. För var ska alla som inte har råd att bo kvar efter renovering ta vägen? Det finns snart inga lägenheter som ekonomiskt svaga hushåll kan efterfråga kvar, och det nya som byggs vänder sig till en helt annan målgrupp.

Lagskyddet ses över

För att se över lagskyddet för hyresgäster vid bland annat renoveringar tillsatte regeringen sommaren 2015 en utredning – Hyresgästutredningen.

Agneta Börjesson (MP) har lett arbetet och är nöjd med resultatet, som presenterades i veckan.

– Vi har tittat på hur vi ska kunna genomföra intentionerna i hyreslagen från 2002. Det är inga skarpa lagförslag, utan riktlinjer för hur hyresnämnderna ska agera vid bedömningar av parternas olika intressen, säger Agneta Börjesson.

Ändrade principer

2002 ändrades principerna i hyreslagen för den intresseavvägning som skall göras när en renovering prövas i hyresnämnden. Meningen var att hyresgästernas inflytande skulle stärkas. Men undersökningar visar att nämnden i 100 fall av 100 dömer till fastighetsägarens förmån, ofta med motiveringen att standardhöjningar gagnar hyreskollektivet som helhet.

– Ett problem är att det ofta inte handlar om några reella standardhöjningar, utan om kosmetiska förändringar i syfte att kunna höja hyran, säger Emil Pull, doktorand vid Malmö högskola som bland annat forskar kring bortträngningseffekter på bostadsmarknaden.

För att minska antalet onödiga och ovälkomna ombyggnationer föreslår utredningen att hyresnämnden ska göra en skälighetsprövning utifrån tre kriterier. 

– I praktiken innebär det att fastighetsägaren vid högre hyrespåslag ska erbjuda hyresgästen fler renoveringsalternativ och att hyreshöjningar ska kunna införas stegvis under längre tid, säger Agneta Börjesson.

Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen och expert i utredningen, menar att hyresgästernas uppfattningar kommer att väga tyngre än idag om förslagen går igenom.

– Man ska inte tvingas flytta, förslaget ger en vettigare balans mellan hyresgästernas och hyresvärdarnas intressen, säger hon.

”Tio år för sent”

Fastighetsprofessor Hans Lind kallar förslagen ett viktigt steg i rätt riktning, även om utredningen ”kommer tio år för sent”.

– Det har redan utförts många renoveringar med stora hyreshöjningar. Det finns inte så mycket kvar att renovera, säger han.

Han hade också gärna sett ett komplement till utredningen, till skydd för de allra svagaste på hyresmarknaden.

– Förslagen bygger på att hyresgästerna är aktiva. Men hyresgäster som kanske talar dålig svenska eller hyr av oseriösa fastighetsägare skulle skyddas bättre med en reglering av vilken höjning som är tillåten vid olika åtgärder, säger Hans Lind.

Stärkt stöd räcker inte

Emil Pull håller med om att det krävs stärkt stöd för hyresgäster vid renoveringar, men är inte övertygad om att det räcker.

– Även om det finns ekonomiskt utrymme i vissa fastigheter kan onödigt omfattande renoveringar leda till ökad segregation. Hyrorna borde hållas nere i stort, inte bara i ekonomiskt utsatta områden, säger Emil Pull.

Chockhöjda hyror vid renovering

Stockholm: EU betalar – allmännyttan chockhöjer

Allmännyttiga Stockholmshem aviserade 2015 en chockhöjning av hyrorna i 302 lägenheter vid Valla torg i Årsta. Trots att upprustningen var ett led i en hållbarhetssatsning som bekostas av EU – och inte av Stockholmshem – fick hyresgästerna räkna med en 40–50-procentig hyreshöjning. 

Göteborg: Hyresgäster i protest mot Balder

2013 tog det privatägda bostadsbolaget Balder över en länga med 60-talslägenheter på Långströmsgatan i Biskopsgården, Göteborg. Bolaget aviserade att lägenheterna skulle renoveras och hyran höjas med omkring 80 procent. Boende har sedan dess protesterat mot hyreshöjningarna – inte mot upprustningen som var nödvändig. 

Malmö: 21 000 mer om året för en trea

Herrgården, den fattigaste delen av bostadsområdet Rosengård i Malmö, ville den familjeägda fastighetsägaren Contentus AB höja hyrorna med 40 procent efter renovering. Efter fyra år av prövningar beslutade hovrätten om en höjning på 20 procent. Det innebär 21 000 kronor mer om året för en trea. Bolaget gjorde en vinst på 164 miljoner kronor 2013–2015.

Västerås: Krävde 75-procentig höjning  

Skandalomsusade bostadsbolaget Rikshem, som ägs av fjärde AP-fonden och AMF, har gjort sig kända för att kräva skyhöga hyreshöjningar vid renoveringar. På -bostadsområdet Vetterstorp i Västerås krävde bolaget uppemot 75 procents höjning, men backade efter protester och gav hyresgästerna möjlighet att välja en lägre nivå på renoveringen. 

Norrköping: Hyror höjdes med 49 procent

2013 skadades hyreshuset på Mamregatan i Norrköping i en brand. Rikshem rustade då lägenheterna till nystandard. Hyran för en tvåa höjdes från 4 900 kronor till 7 100 kronor. Över hälften av hyresgästerna tvingades flytta. Fram till 2019 ska totalt 349 lägenheter i kvarteret totalrenoveras. Rikshem vill byta ut allt utom stommen i husen.

Hyresgästutredningen

Utredningen föreslår bland annat att högre krav ställs på hyresvärdens information till hyresgäster inför renovering, och att större hänsyn tas till hyresgästers intressen vid prövningen av om en ombyggnation ska tillåtas.

Utredningen föreslår också ett antal ändringar för att stärka hyresgästernas ställning vid privatuthyrning, exempelvis en begränsad möjlighet för hyresvärden att säga upp hyresgäster.