Inrikes.

2014-03-06 09:13
"De borde konkurrera med bättre varor och tjänster, inte med sämre villkor för sin personal", säger Malin Ackholt på Hotell- och restaurangfacket.
"De borde konkurrera med bättre varor och tjänster, inte med sämre villkor för sin personal", säger Malin Ackholt på Hotell- och restaurangfacket.

Hotell- och restaurangfacket: ”Spelar inte med samma schysta villkor”

Att Sveriges stjärnkrogar driver verksamhet utan kollektivavtal är uppseendeväckande, tycker Malin Ackholt, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket.
   – Det är beklämmande för branschen att vi har duktiga yrkesmän som inte värdesätter det system vi har, säger hon.

Hur reagerar du på att fyra av tretton toppkrogar saknar kollektivavtal?

– Det är oerhört sorgligt att det finns personer som väljer att satsa på vår bransch, men som inte spelar med samma schysta villkor som sina konkurrenter. Man borde konkurrera med bättre varor och tjänster, inte med sämre villkor för sin personal.

Krögarnas eget svar är att de ger bättre villkor än kollektivavtalet. Vad säger du om det?

– Kollektivavtalet är i alla delar en miniminivå och det är klart att om man ska anställda kompetent personal så måste man gå över de löner och villkor som anges i miniminivån. Skillnaden är att om man har kollektivavtal så är den enskilde alltid säker när det gäller försäkringar och pensionsavsättningar. Om arbetsgivaren inte betalar så finns det ett garantisystem som gör att den anställde inte drabbas.

Hur vanligt är det att restauranger väljer bort kollektivavtal?

– Vi har en god kollektivavtalsteckning, men det händer mycket i branschen och det finns företag som väljer att inte teckna och skära i kostnaderna på det sättet.

Vad krävs för att fler ska teckna kollektivavtal?

– Vårt ansvar är att arbeta med kollektivavtalsteckning, men frågan är inte bara fackförbundens. Det är minst lika viktigt att arbetsgivarsidan tar ansvar för att deras medlemmar inte ska slås ut. De måste stå som garant för konkurrensneutraliteten i branschen.