Inrikes.

2020-09-01 12:36
  • Ebba Busch, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson vid Kristdemokraternas kommundagar i Örebro 29/3 2019.  Bild: Erik Simander/TT
    Ebba Busch, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson vid Kristdemokraternas kommundagar i Örebro 29/3 2019.
  • Sarah Havneraas, KD: ”Jag vill inte fastna i vad man kallar sig, utan fokusera på att hitta lösningar för verklighetens kvinnor.” Bild: Uppsala kommun
    Sarah Havneraas, KD: ”Jag vill inte fastna i vad man kallar sig, utan fokusera på att hitta lösningar för verklighetens kvinnor.”
  • Annika Strandhäll, S: ”Kristdemokraterna är knappast det parti som bidragit till att Sverige idag är ett av världens mest jämställda länder.” Bild: Erik Simander/TT
    Annika Strandhäll, S: ”Kristdemokraterna är knappast det parti som bidragit till att Sverige idag är ett av världens mest jämställda länder.”
Puffetikett
Dagens ETC

Hon ska locka kvinnor till KD – vägrar kalla sig feminist

Abortmotstånd och samröre med den amerikanska ytterkantshögern. För ett år sedan var det vad många kopplade Kristdemokraterna med. Nu ska bilden stöpas om när KD tar fram ett nytt jämställdhetspolitiskt program ”för verklighetens kvinnor”. Arbetet leds av Sarah Havneraas. Hon har engagerat sig i en abortfientlig grupp och vägrar själv kalla sig feminist.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Ebba Busch har flera gånger framfört att det behövs en ny sorts feminism, och att det är Kristdemokraterna som ska leverera den. Nu sjösätter partiet en ny arbetsgrupp som ska göra jämställdhetspolitiken konkret. Ett arbete som ska ledas av Sara Havneraas, tidigare general­sekreterare för KDU, och sedan i våras ordförande för partiets kvinnoförbund.

Även hon har kritiserat regeringens jämställdhetspolitik: förlossningsvården tillåts krisa sommar efter sommar, allt fler känner sig otrygga på gatorna, tjejer lever under hedersförtyck, straffen för sexualbrott är för låga.

Sarah Havneraas menar att det  inte finns någon anledning för regeringen att vara stolta över sin feministiska politik.

Själv vill du ha en jämställdhetspolitik för verklighetens kvinnor. Vilka är de?

– Det är de som är som du och jag eller som mina kompisar, som inte känner sig trygga när de går hem från krogen, som är oroliga över hur de ska få pengar till hyran för att de har ett deltidsarbete, som är rädda för att få en pojkvän som blir ens livs värsta mardröm. Kvinnor med verkliga problem, där annat än kvotering till en bolagsstyrelse är det viktiga.

Hur ser den politiken ut?

– Det är en politik där sjuk­vården är jämlik, där kvinnosjukvården förstärks och förbättras. Där kvinnors pensioner inte är lägre än männens, där kvinnor vågar bli företagare och tidigt får en ekonomisk läskunnighet, där kvinnor inom den offentliga sektorn inte ska behöva sjuk­skriva sig på grund av sitt jobb.

Ni är emot kvoterad föräldraförsäkring, spelar det någon roll att kvinnor tar runt 70 procent av föräldraledigheten?

– Det beror lite hur man ser på det. Viktigast är kvinnors frihet, att staten inte kommer med pekpinnar och reglerar hur man ska leva. Kvinnor måste själva få bestämma om de vill vara hemma. Men det är roligt att fler män tar sina pappamånader.

Kvinnors pension måste höjas menar ni, skulle den inte göra det om föräldradagarna delades mer lika?

– Vi tycker att det ska införas någon typ av system där man kompenseras för den tid då man är hemma med sina barn istället, så att pensionen inte ska bli lidande. Men pensionsglappet beror inte bara på föräldraförsäkringen utan också att kvinnor är sjukskrivna i högre grad än män.

”Saknar trovärdighet”

Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och tidigare socialförsäkringsminister, håller inte med KD. Visserligen spelar sjukskrivningarna in, men avgörande är att det ojämställda föräldraskapet.

– Det finns studier och utvärderingar som tydligt visar det här, drivande bakom pensionsgapet mellan män och kvinnor är att kvinnor tar ut betydligt större del av föräldradagarna och är hemma under längre tid. Det som krävs är politiska reformer för att skapa ett mer jämställt föräldraskap.

Hon tycker att Krisdemokraternas jämställdhetspolitik helt saknar trovärdighet.

– De är knappast det parti som bidragit till att Sverige idag är ett av världens mest jämställda länder. Istället är de svenska Kristdemokraterna ett exempel på de ärkekonservativa partier vi nu ser runt om i världen, som ger sig på kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, säger hon.

Kopplingar till ultrahöger

Annika Strandhäll menar att inte minst de avslöjanden som gjordes för drygt ett år sedan visar på det. Dagens ETC kunde då berätta hur EU-parlamentariker Lars Adaktusson samarbetat med den högerkristna extremgruppen Alliance defending freedom (ADF), som bland annat strider mot abort- och hbtq-rättigheter i världen, och att han varit en av huvudtalarna på en kontroversiell konservativ konferens i Colombia, tillsammans med homofober och abortmotståndare. Dessutom finns fler i partiet som haft kopplingar till ADF –  däribland Sarah Havneraas själv. Dagens Nyheter avslöjade också att Lars Adaktusson även röstat emot aborträtt över 20 gånger i EU-parlamentet.

Står inte bakom abortmotstånd

Men Sarah Havneraas tror inte att avslöjandena påverkar förtroenden för KD:s jämställdhetspolitik.

– Nej, jag tycker att partiledningen svarat bra på det, vi står inte bakom abortmotstånd eller de grupperingarna. Jag känner mig väldigt trygg i vart vi är på väg.

Vad säger du om partiets kopplingar till ADF?

– Nu är det inte riktigt på mitt bord, men jag känner mig väldigt trygg med Ebbas ledarskap och att vi inte samarbetar med dem.

Du själv har varit engagerad i Provita, som arbetar mot abort, och vars ordförande utbildats av ADF?

– Jag engagerade mig för barn med funktionshinder och LSS-frågor. Men det var ett tag sedan jag var aktiv där.

De har nu slagit sig ihop med Ja till livet och bildat Människovärde. Har du något engagemang där?

– Nej, det har jag inte.

Hur ser du på samvetsfrihet, att vårdpersonal ska kunna vägra utföra abort?

– Jag tycker att det är upp till varje arbetsgivare att bestämma och ta det med sina arbets­tagare. Jag tycker inte att det ska vara en fråga för politiken.

Vad tycker du om den ­svenska abortlagstiftningen?

– Jag står bakom den.

Du vill inte kalla dig feminist. Varför?

– Ebba brukar säga att vi behöver en ny sorts feminism, jag vill hålla mig till att det är en ny jämställdhetspolitik vi behöver. Jag vill inte fastna i vad man kallar sig, utan fokusera på att hitta lösningar för verklighetens kvinnor.

Ska höras mer

Målet är att arbetsgruppen ­under slutet av hösten ska presentera ett jämställdhets­politiskt program.

Tanken är också att Kristdemokraterna ska ta mer plats i den offentliga jämställdhetsdebatten. Sara Havneraas tror att det behövs.

– Det är nyttigt om vi är fler som bidrar med förslag kring hur politiken ska förbättras. Jag tror att vår kommunikation utåt kan bli ännu bättre, förhoppningsvis får vi också fler partier med oss då, säger hon.

Annika Strandhäll hoppas å sin sida att det inte blir så.

– Jag tycker nästan det är lite stötande att de går ut på det här sättet. När kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter attackeras runt om i världen är det inte KDs populistiska utspel vi behöver, utan vi behöver fortsätta genomföra riktiga reformer.

KD och abortfrågan

Redan när KD bildades 1964, då under partinamnet Kristen demokratisk samling, var abortmotståndet en kärnfråga.

Först 1997, i och med partiets medicinetiska handlingsprogram ”På ­livets sida”,  är inställningen att det är kvinnan själv som har rätt att ta beslut om en eventuell abort.

Granskningar i Dagens ETC

Våren 2019 avslöjade Dagens ETC att Lars Adaktusson, som då var andre vice ordförande i partiet och satt för KD i EU-parlamentet, haft täta kontakter med ultrakonservativa nätverk som jobbar mot abort- och hbtq-rättig­heter. Bland annat har han talat på konferenser och har själv ­bjudit in personer från nätverken till EU-parlamentet.

Lars Adaktusson deltog bland annat i ett möte i Bogotá, Colombia, där abortmotståndare och ultrakonservativa politiker samlades, arrangerat av organisationen Political network for values. Organisationen höll även ett möte i Europaparlamentet i april 2017, som blev kraftigt ifrågasatt. Även den gången deltog Lars Adaktusson som talare under mötet.

Dagens ETC visade också hur andra kristdemokrater har haft samröre med ultrakonservativa grupper i USA, som Alliance defending freedom (ADF). ADF kallar sig en kristen ”juridisk armé”, och har över 2 000 advokater och lobbyister som strider mot hbtq-rättigheter och abort över hela världen. Bland annat drev de fallet med de två svenska barnmorskorna som ville slippa utföra aborter, och samlade tillsammans med Provita in 2,7 miljoner kronor för att täcka rättegångskostnaderna. ADF har som uttalat mål att påverka lagstiftning i europeiska länder.

Den gången vägrade både partiledningen och Sarah Havneraas svara på frågor från Dagens ETC om hur dessa lobbygrupper påverkar partiets politik.