Inrikes.

2017-09-28 09:00
Bild: Hasse Holmberg/TT

Hedershotad flicka hängdes ut av Skatteverket – tvingades panikflytta

En hedershotad flicka tvingades panikflytta sedan hennes adress blev röjd. I ett annat fall skickades en hedershotad flickas post till den familj hon flytt ifrån.

Nu larmar kvinnojourer om att Skatteverkets nya striktare tillämpning av regelverket har försatt hedershotade unga i fara.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I Sverige lever flera ungdomar och vuxna med skyddad identitet på grund av hedersrelaterat hot eller våld. De gömmer sig oftast på grund av en hotbild grundad i ett kollektivt förtryck, både från medlemmar ur den närmaste familjen och från släktingar. Därför har kvinnojourer som arbetar med att hitta skyddade boenden till de utsatta personerna extra säkerhetsrutiner för att de olika boendena inte ska röjas.

– Vi har skyddade boenden som är förlagda på superhemliga adresser och vi gör allt för att skydda dem. Det skulle vara förödande om adresserna kom ut och börjar cirkulera. Därför är det en del i vårt strategiska säkerhetstänk att vi inte lämnar ut adressuppgifter, inte heller till Skatteverket.

Det säger Elisabeth Wamken på Linnamottagningen, en mottagning för unga personer som blivit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld, och som drivs av föreningen och kvinnojouren Kvinnors nätverk.

Svårare än tidigare

På senare tid har Kvinnors nätverk upplevt att det blivit mycket svårare än tidigare för hedershotsutsatta att få en beviljad sekretessmarkering, den vanligaste formen av skyddad identitet, om de inte uppger sin vistelseadress – vilket alltså innebär adressen till det hemliga, skyddade boendet. Organisationen har varit i kontakt med andra kvinnojourer som upplever samma problem: att Skatteverket i högre grad kräver en vistelseadress.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


Kvinnors nätverk menar att Skatteverkets agerande leder till stora problem:

– Det innebär att en kvinna måste folkbokföra sig på kvinnojouren, gruppboendet eller det skyddade familjehemmet för att få en sekretessmarkering, säger Elisabeth Wamken.

Skatteverket hävdar att adressen ändå ska vara skyddad, men de berörda organisationerna tycker inte att detta är tillräckligt.

– När Skatteverket vet var den här personen bor så betyder inte sekretessmarkeringen att adressuppgiften aldrig lämnas ut. Det innebär bara att myndigheter gör en sekretessprövning om någon begär ut information om personen, förklarar Elisabeth Wamken.

Tvingades panikflytta

Hon berättar om ett konkret exempel – en mamma som fick ut uppgifter om sin dotter (placerad i skyddat boende på grund av en hedersrelaterad hotbild) från Skatteverket.

– Den här tjejen hade etablerats på en annan ort och börjat sitt nya liv. Hon fick panikflytta och börja om på nytt igen. Och det räcker med ett sådant fall för att vi ska rygga tillbaka.

Handläggaren Ingrid Derksen på Linnamottagningen berättar om ett annat fall:

– Skatteverket tog beslutet att ta bort sekretessmarkeringen på det här barnet som var skyddad från sin familj, för att vi tillsammans med socialtjänsten vägrade lämna ut hennes vistelseadress.

Går inte att överklaga

Organisationen fick meddelandet först en vecka efter att de hade tagit bort skyddet. Och under tiden blev flickan synlig.

– När Skatteverket fattat ett beslut om att ta bort en sekretessmarkering går det inte att överklaga och det blev ett stort problem, såklart. Till slut lyckades vi få dem att sätta tillbaka markeringen, men då måste de ha hennes vistelseadress. Och vi tänkte att vi måste göra det för att hon ska få skyddad identitet igen. Det känns som att det blir utpressning. Om inte ni ger adressen, då kommer inte den här tjejen att ha något skydd alls. Trots att behovet verkligen finns, säger Ingrid Derksen.

Som hon befarade kom mycket riktigt post hem till flickans föräldrar så fort sekretessmarkeringen försvann.

– Vi fick veta att föräldrarna fått brev hem som var adresserat till det här barnet. Som tur var var det inte ett brev som avslöjade någon information om var hon befann sig. Men vi kan ju inte veta om familjen fått ytterligare post.

– Det visar hur otroligt snabbt det kan gå.

Medvetna om problemet

Skatteverket är väl medvetna om problematiken, säger Christina Sandström Nemeth, rättslig specialist på Skatteverket som jobbar med folkbokföringsfrågor, till Dagens ETC.

– Vi har försökt att få de här skyddade boendena att förstå att adressuppgifterna är skyddade även om de lämnas ut till oss. Men det har varit svårt.

Hon säger att Skatteverket skulle välkomna ett förändrat regelverk, men än så länge menar Christina Sandström Nemeth att de måste kräva att få in vistelseadressen.

– Vi har folkbokföringslagen att förhålla oss till när det gäller flyttning och den säger att när man flyttar har man en vecka på sig att meddela sin nya adress till Skatteverket.

– Det finns ett fåtal undantag från den här regeln, och det är när du befinner dig inom kriminalvården, inom rättspsykiatrin eller på behandlingshem till exempel. De personerna behöver inte vara folkbokförda där de vårdas. Problemet för oss är att skyddade boenden inte är juridiskt reglerade och därför kan vi inte göra undantag från kravet på att anmäla flyttning när det gäller personer med skyddade personuppgifter, säger Christina Sandström Nemeth.

Hon påtalar dessutom andra problem runt de skyddade personuppgifterna för de som lever under hot:

– Det största problemet är att uppgifterna ur registret blir offentliga så fort kvinnan slutar leva under skydd.

Följer regelverket striktare

Enligt Christina Sandström Nemeth har Skatteverket alltid följt lagen, men hon säger också att myndigheten har börjat arbeta för att skapa ett enhetligt arbetssätt med gemensamma bedömningsgrunder. Något som kan uppfattas som att de tolkar folkbokföringslagen mer strikt jämfört med tidigare. Då kunde fler se mellan fingrarna på kravet om vistelseadress till skyddade personer.

– Vi har försökt renodla vår verksamhet och följa lagar och regler på ett noggrannare sätt. Det kanske låter hemskt, som att vi sätter människan sist, men det är inte tanken. Utan vi har en lag att förhålla oss till, och vi måste jobba efter den. Men ingen skulle bli gladare än vi om vi fick en lagförändring.

Kvinnors nätverk planerar att uppvakta regeringen för att täppa till den lucka i lagen som tvingar Skatteverket att agera som de gör.

– Det här kan handla om liv eller död, säger Elisabeth Wamken.

Lagförslag väntas nästa år

Dagens ETC har ställt frågan till finansdepartementet om inte hedershotade kan undantas från folkbokföringslagens regelverk.

Enligt Gösta Brunnander, pressekreterare till Magdalena Andersson, finns ännu inte de konkreta förslagen på bordet.

– Vi arbetar vidare med förslagen i trygghetsutredningens betänkande, och vår ambition är att lämna en proposition till riksdagen våren 2018, säger Gösta Brunnander.

Skyddad identitet

Det finns tre former av skyddade personuppgifter: sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. I Sverige har de flesta som lever med skyddad identitet en sekretessmarkering.

Sekretessmarkering

• En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av personuppgifter i folkbokföringsregistret. Om en privatperson till exempel begär ut uppgifter om en person med sekretessmarkering ska den nekas eftersom uppgifterna är markerade med sekretess.

Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter om personen.

• Markeringen innebär inte att sekretessbelagda uppgifter utesluts i aviseringen.

• När sekretessmarkeringen tas bort aviseras detta. Sekretessmarkeringen omprövas i regel varje år.

Kvarskrivning

• Fungerar som ett adresskydd när en person har flyttat till annan, hemlig adress. Det innebär att den nya, verkliga bostadsorten inte framgår av folkbokföringsregistret och därmed inte heller sprids till andra myndigheter.

• Endast personer över 18 år kan få kvarskrivning.

Fingerade personuppgifter

• Vid särskilt allvarliga hot kan en person få tillstånd att använda annan identitet, nytt namn och nytt personnummer, så kallat fingerade personuppgifter.

• Det är polisen som utfärdar den typen av skydd.