Inrikes.

2021-06-04 10:54
  • Regeringens utredare Kazimir Åberg. Bild: TT
    Regeringens utredare Kazimir Åberg.
  • Morgan Johansson. Bild: TT
    Morgan Johansson.
Puffetikett
Dagens ETC

Här är förslagen om marknadshyror – utredningen presenterad

Från 1 juli 2022 föreslås marknadshyror i nyproduktion. Regeringens utredare Kazimir Åberg har nu presenterat innehållet i utredningen.

Frågan om marknadshyror, fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder, ingår som en del i januari-uppgörelsen mellan regeringen och C och L.  Vänsterpartiet hotar fälla regeringen om förslaget blir verklighet – även internt inom Socialdemokraterna finns kritiker.

Förslaget är att lagstiftningen börjar gälla 1 juli 2022. Enligt honom ska förslagen inte påverka nuvarande bostadsbestånd, inte heller indirekt. Även för tillbyggnader och konverteringar ska den nya lagen kunna tillämpas.

– Jag menar att det ska det inte göra, där föreslås samma regler gälla som i det nuvarande systemet, säger Kazimir Åberg.

Hyran bestäms så här:

– Den ska vara bestämd till ett visst belopp, men hyresvärd och hyresgäst ska avtala vilket belopp man kommer överens om när hyresgästen flyttar in.

– Hyran får inte väsentligt överstiga hyran för liknande lägenheter, säger Kazimir Åberg.

Hyran får höjas max en gång per år, men det ska däremot vara möjligt att begära hyressänkning. Om hyresgästen underrättas på ett korrekt sätt om hyran och inte heller motsätter sig den så ska man, som hyresgäst, anses vara bunden av den. Om en hyresgäst inte godtar den föreslagna hyran så ska ärendet avgöras av hyresnämnden.

Grundprincipen är att hyressättningen ska utgå från konsumentprisindex, KPI – då används siffran för september året innan hyreshöjning. Men en öppning finns också att vid ändrade förhållanden som höjer bostadens attraktionsvärde, det kan exempelvis röra sig om förbättrade kommunikationer eller att det är en ort med stor inflyttning. Hyresvärden måste tydligt tala om för hyresgästen om hyresförändringar beror på förändringar, om den utgår från KPI eller om det är en kombination.

Hyresvärdarna får också i uppgift att rapportera in statistik om de nya hyrorna till Skatteverket och Lantmäteriet.

Justitieminister Morgan Johansson (S) kommenterar sedan utredningen på en pressträff. Han tror att exempelvis värdarna inom allmännyttan kommer att använda sig av systemet med presumtionshyra (som kvarstår), där hyran förhandlas med Hyresgästföreningen.

– Många fastighetsägare kommer använda sig av det, inte minst inom allmännyttan, säger Morgan Johansson.

Hyresvärdar som använder sig av det får dessutom ta del av investeringsstödet.

– Att presumtionshyra blir kvar och att KPI styr, det är bra, säger Morgan Johansson.

Han är däremot kritisk till begreppet ”ändrade förhållanden”.

– Här måste vi verkligen gå in och titta vad vi kan göra för att strama upp begreppet.

Han är även kritisk till att det föreslås fri hyressättning mellan hyresgäster, vilket enligt honom kan leda till kortsiktighet och spekulation och arbeta för högre omsättning av hyresgäster.

Utredningen skulle ha presenterats redan i måndags,  men presentationen sköts upp, något som fått kritik av bland annat Hyresgästföreningen.

Texten uppdateras.