Inrikes.

2018-01-22 10:29
Bilder: Jessica Gow, Janerik Henriksson/SCANPIX, Pontus Lundahl/TT

Handläggare: ”Avslag på sjukpenning ger högre lön”

Sjukförsäkringen kostar för mycket, anser regeringen. Försäkringskassan lyssnar. För att få ner antalet sjukpenningdagar tar myndigheten till drastiska metoder.

”Ledningen har sagt rakt ut att målet är att fler ansökningar ska avslås”, vittnar en handläggare.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Kritiken mot Försäkringskassans allt hårdare bedömningar växer. Men en röst som saknas i den offentliga debatten om sjukpenningen är handläggarna. Inifrån golvet på Försäkringskassans kontor är det locket på. Den lagstadgade meddelarfriheten rår inte på tystnadskulturen på en av Sveriges största myndigheter.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Men nu väljer en handläggare att berätta. Hen vittnar om hur ledningen på Försäkringskassan vid Globen i Stockholm inrättat en särskild ”expertgrupp” för att öka antalet avslag och om hur ”hårda” handläggare premieras. Vittnesmålet är anonymt. Det finns inget utrymme för kritik varken utåt eller internt. Det är ”otänkbart” och ”väldigt förbjudet”, menar handläggaren.

”Expertgrupp” har sista ordet

Försäkringskassans kontor vid Globen i Stockholm, avdelningen för sjukpenning, har infört nya arbetsrutiner. Sedan första december 2017 måste varje positivt beslut om sjukpenning efter dag 180, och alla beviljanden av sjukpenning till arbetslösa, granskas av en särskild ”medbedömargrupp” som Försäkringskassan kallar dem.

– Medbedömargruppen består av 4–5 handläggare, våra kollegor. De har handplockats av ledningen och är kända på kontoret för att göra fler avslag än andra, säger handläggaren på Försäkringskassans Globenkontor.

Det uttalade målet med den nya ”medbedömargruppen” är att öka andelen avslag.

– På informationsmötet inför att gruppen skulle installeras sa ledningen rakt ut att syftet var att göra fler avslag.  Anledningen är att Stockholm stad syd varit långsammare än andra Stockholmskontor med att öka antalet avslag i enlighet med regeringens mål om ett sjukpenningtal på max 9,0.

”Avslag ger lönepåslag”

I Försäkringskassans skriftliga dokument talas det istället om att ”utfallsrättvisan” och ”kvaliteten” i bedömningarna ska öka.

– Men om syftet vore mer rättvisa bedömningar, som det står i den skriftliga beskrivningen, så borde även avslagen granskas. Men gruppen tittar bara på beviljade bedömningar, och vi är flera handläggare som upplever att de förordar avslag eller ytterligare utredning betydligt oftare än beviljande, säger handläggaren.

Enligt hen är avslagsstatistiken ständigt närvarande på jobbet, liksom olika grepp för att neka fler sjukpenning.

– Regeringens mål om att sänka sjuktalet hänger över oss och upprepas på varje stormöte och på mindre möten. Ledningen driver det väldigt hårt. Det förs diskussioner bland oss anställda, men ingen ifrågasätter målet eller den hårdare tillämpningen öppet. Man vågar inte ställas i dålig dager eftersom många avslag ger lönepåslag och premieras även på andra sätt.

Måsta ligga på rätt procent

En tidigare handläggare på Globenkontoret känner igen sig i berättelsen. Hen avslutade sin anställning för några år sedan men vittnar om att det fanns en liknande kultur på avdelningen redan när hen jobbade där.

– Jag upplevde att de som inte ifrågasatte riktlinjerna och gjorde mer strikta bedömningar utifrån grundreglerna, utan hänsyn till de undantag som finns – och därmed gjorde fler avslag – premierades framför de av oss som såg till hela bilden för den försäkrade.

Handläggarna på Globenkontoret måste skicka alla beviljade beslut till medbedömargruppen. Även om gruppen skulle ändra det positiva beslutet, får den uppgiften inte journalföras, enligt handläggaren som idag arbetar i verksamheten.

– Det är vi som måste sätta vårt namn under avslagen, även om vi kom fram till ett annat beslut. Jag undrar om det är juridiskt riktigt.

”Jag tänker på de sjuka”

Varje handläggares personliga statistik för beviljande och avslag registreras och följs upp vid regelbundna samtal.

– Man tittar bara på avsluten, inte på positiva saker som exempelvis hur många som återgått till jobb. Som handläggare ska man ligga på en viss procent avslag.

– Det sitter i väggarna, och stämningen på jobbet att avslag är bra, beviljande är dåligt. Det är fult att vara ”snäll”. De som tar ”tuffa” beslut är duktiga.

Hur upplever du ditt arbete under de här förutsättningarna?

– Man känner sig nedtryckt när ens bedömningar ifrågasätts på det här sättet. Det blir ett underkännande av erfarna människors arbete. Det handlar dock inte om prestige, utan jag tänker på de sjuka. Det är väldigt vanligt att människor som får avslag försämras, vilket dessutom innebär en belastning både för sjukvården och Försäkringskassan. Många sjuka som får avslag kommer tillbaka till oss för de kan inte jobba, säger handläggaren.

Sjukpenningtalet

En försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom är berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet. Sjukpenningtalet anger antalet dagar med sjukpenning per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Minskat med 3,7 miljarder

Sedan 2016, när Försäkringskassan lade in en extra växel för att få ner sjukpenningtalet, har de årliga ramanslagen för sjukpenning sjunkit stadigt, från drygt 37,1 miljarder 2016 till knappt 33,5 miljarder i år, 2018. En minskning med drygt 3,6 miljarder kronor.

2015 var sjukpenningtalet 10,5. 1 februari 2016 togs den bortre tidsgränsen bort, sjuktalet hamnade på 10,8. 2017 gick sjuktalet ner till 10,1.

Antalet pågående sjukfall var i september 2016 188 633, i september 2017 hade antalet minskat med 9,4 procent, till 170 846 pågående sjukfall.